76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76 3245 Arondeus W J C 1894 1943
76/3245 Arondeus, W.J.C. (1894-1943). (Omar Khayyam, Rubaiyat). Eleven drawings, pen and brush and brown ink, ±23,5x16,5 cm. each (incl. captions), captions in pen and brown ink, each tipped onto contemp. mount and w. manuscript text in pencil by the artist below.

- All mounts w. pinholes in corners and some remnants of glue on verso.

= "Hoe staat het met de geïllustreerde uitgaaf van de Rubaiyát? Ik vraag u dit omdat ik eergisteren een brandbrief kreeg van den Heer Arondeus. Hij wilde mij de teekeningen overdoen voor f150=. Ik kon dit met den besten wil niet. Ook is dit nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb mij bereid verklaard bij eventueele uitgaaf f150= van een eventueel honorarium te laten vallen als zijne vergoeding, op voorwaarde dat dan de oorspronkelijke teekeningen aan mij komen, om zoodoende mogelijke bezwaren van Uwen kant uit den weg te ruimen. Ondertusschen schijnt hij erg op zwart zaad te zitten. U hebt zeker zelf ook al van hem vernomen?" (letter by P.C. Boutens to his publisher C.A.J. van Dishoeck, February 1916). After 1916 the drawings came into the posession of Anton J.A. van Herzeele who subsequently gave them to an individual. They were auctioned in 1993 and were bought by a private collector. An illustrated edition of P.C. Boutens' translation of Omar Khayyam's Rubaiyát was eventually published in 1995 by the Nederlandse Vereniging voor Druk- en Boekkunst using these ORIGINAL DRAWINGS by Arondeus with permission of the collector. A copy of this publication is included in this lot. SEE ILLUSTRATION PLATE IV.

€ (5.000-7.000) 7500
€ (5.000-7.000) 7500