76 728 Zwart P
76 728 Zwart P
76 728 Zwart P
76/ 728 Zwart, P. [N.K.F.]. Delft kabels. Delft, N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, n.d. (1933), (48),(72)p., tipped-in paper samples, printed in various colours w. typography, design, photogr. (photomontage) ills. and orig. silverlettered blue limp boards by PIET ZWART, large sq. 8vo.

- Contemp. owner's entry on first page; partly sl. yellowed (first and last p. sl. browned). Binding trifle (finger)soiled; backstrip/ hinges and boardedges some rubbed/ sl. worn spots. Otherwise a fine copy.

= Extremely rare information booklet of the Netherlands Cable Works, containing a section (48p.) with photomontages etc. showing the production of cables and a section (72p.) with technical information on the products of the NKF. The strong typography combined with the abundant use of both photographs and photo-montage gives the work a striking cinematographic quality, and makes it one of the highlights in the oeuvre of Piet Zwart and surely places it high amongst the major publications in its field.

Brentjens p.221f; Broos '73 p.51; Broos '96 p.38 and 122ff; Monguzzi p.84ff; PZ-144, 187, 242 and 282f; Purvis p.72 and col. ill. between p.122/123; Purvis/ De Jong p.159; Broos/ Hefting p.87; Maan/ Van der Ree p.48; cf. Marzona p.28.

''Het meest boeiende samengaan van typografische en fotografische middelen bereikte Zwart in het boekje 'Delft kabels', dat in 1932 verscheen. Als in een film voert Zwart de lezer stap voor stap door het bedrijf en het productieproces, waarbij een sterk beeldende typografie als het ware de functie van de commentaarstem vervult. Door middel van foto's, fotomontage, vorm en kleur ontstaat een caleidoscopisch beeld dat nog wordt versterkt door het gebruik van versmalde pagina's, waarachter vorige en volgende beelden gedeeltelijk zichtbaar blijven en worden. Uitleg en gegevens worden typografisch geaccentueerd met behulp van kleur en een rijke variatie aan lettercorpsen en lettertypen. De sterke optische organisatie van het geheel dwingt de lezer het bedrijf door de ogen van Zwart te bekijken. Deze intrigerende uitgave markeert het slot van de meest significante ontwikkeling van zijn werk'' (Maan/ Van der Ree p.14); ''Foto en fotomontage voldeden in het opzicht van leesbaarheid, expressiviteit of exactheid veel beter [dan het fotogram], vooral toen Zwart zelf ging fotograferen en daardoor het procédé van begin tot eind in eigen hand had. Een heel consequent gebruik van de fotomontage zien we in het voorlichtingsboekje 'Delft Kabels' (...). De fotografie werd nu als een serieus beeldmiddel opgevat en als karakteristiek voor de moderne tijd beschouwd; ze was ook onderdeel van een positieve waardering - door de kunstenaar - van de techniek'' (Broos '73 p.44); ''Het is in dezelfde tijd dat Zwart de laatste hand legt aan een reclameboekje voor de NKF, Delft Kabels (...). Impressies van de fabrieksvloer, de laboratoria en de keurkamers wisselen elkaar af met fotouitsneden van kabels, machines en haspels en met sequenties die de productie van zwakstroomkabels in beeld brengen. Als toepassing van de fotomontage in boekvorm is de uitgave een gedurfd staaltje van vindingrijkheid. Even onconventioneel is het gebruik van verschillende paginaformaten'' (Brentjens p.221); ''Het gebruikte beeldmateriaal -de foto's van kabels- was [in de NKF catalogus, 1928] grotendeels statisch. In een tweede boekje, Delft Kabels, dat hij vijf jaar later maakte, is dat radicaal anders. Zoals in het reclameboek De Plaatwellerij van Paul Schuitema lag nu de nadruk op het industriële proces, dat stap voor stap in beelden wordt gevolgd, en waarin de 'mens aan de machine' een rol speelt. Om een grotere greep op het beeldmateriaal te hebben, had Piet Zwart zich, zoals Schuitema eerder, op de fotografie gestort en zich de techniek eigen gemaakt. Het filmische karakter van gemonteerde scènes wordt versterkt door de afwisselend brede en smallere pagina's (...)'' (Broos/ Hefting p.87); ''The best examples of his use of photomontage are to be found in the 1933 Delft Kabels information booklet (...)'' (Purvis p.72). SEE ILLUSTRATION PLATE XXXVI.

€ (10.000-15.000)