75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens
75/1129 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van -. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1889), 6th ed., XX,116p., lithogr. frontisp. portr., orig. gilt and dec. cl.

- Bookplate on first free endpaper; newspaper clippings (all concerning Haverschmidt) mounted (by Dyserinck) on upper pastedown, on verso htitle, verso of portrait and lower pastedown; weak/ split(ting) on hinges and broken on lower hinge; portr. foxed and w. waterstain in blank corner. Binding sl. rubbed at extremities.

= Ex bibliotheca Johs. Dyserinck, with the following unique features: (1). extensive AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on verso first free endpaper: "den WEw. Zlg. Heere Johs. Dyserinck, Theol. Doct., Liefhebber van Fraaie Letteren en Kunst wordt deze zesde uitgave van Piet Paaltjens' Snikken en Grimlachjes vriendschappelijk aangeboden door den zaakwaarnemer des Dichters: Fr. Haverschmidt". With annot. by Dyserinck below: "Schiedam Sept. 1891. N.B. Hierbij voegde ik "Ter gedachtenis aan François Haverschmidt", na zijnen dood 18 Jan 1894, uitgegeven te Schiedam; en op het schutblad achter (...) het portret zijner vrouw Margo Osti, uit Utrecht. Johs.D."; (2). ORIGINAL PENCIL DRAWING by F. Haverschmidt w. accomp. AUTOGRAPH POEM in pencil ("Daar gaat i heen// Met zijne ene lange been,/ Zijn rok is wat klein,/ Maar zijn hart is rein") and contemp. transcription in pen and ink by Dyserinck, w. his commentary "Door Piet Paaltjens zelven geteekend en gerijmd in mijnen pastorie te Helder 1862/63 Johs. Dyserinck", together on board card (9,6x6 cm.) mounted on htitle, w. later heading in pen and ink by Dyserinck "Portret van F Haverschmidt, door hem zelven geteekend"; (3). Ms. annot. by Dyserinck: "Bij het graf van F. Haverschmidt. "Niemand brengt zich zelven om het leven, indien er niet van te voren eene snaar gesprongen is in zijne ziel". Cd. Busken Huet (...)"; (4). AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED ("Fr. Haverschmidt"), pen and ink, mounted on recto last free endpaper, dated "Schied. 29 Nov. 92" and "Aan Johs. Dyserinck", comprising a POEM (""Zuster" Buster/ ontving guster/ 't laatste extra van het luster (...)" w. short LETTER below: "En nu het proza. Ik heb den Secr. van Ons Nut gesproken. Hij had wel zin - maar 't moet tegenwoordig op een koopje. Hij zou er zijn medebestuurders over spreken. Overmorgen ontmoet ik hem weer en zal opnieuw aankloppen (...)" (foxed). With ms. commentary by Dyserinck on the endpaper: "Haverschmidt nam voor de kerkenraad der doopgezinde gemeente te Rotterdam op zich om de arme tachtigjarige vrouw Buster, die te Schiedam woonde, te bedeelen. Elke drie maanden ontving hij het geld hiervoor. Toen het "einde Nov." op was, schreef hij mij bovenstaane geestige briefkaart. Johs.D."; (5). ORIGINAL CARTE-DE-VISITE PORTRAIT of Haverschmidt's wife mounted on verso last free endpaper, w. ms. caption (by the portrayed?) "J.J.H. Haverschmidt" (sl. foxed); (6). ms. annot. by Dyserinck on title-p. "Zie bladz. 7/ onuitgegeven"; ms. transcription by Dyserinck of a poem by Paaltjes on verso title: "L.S./ Zietdaar alles bij mekaêr/ Wat om de tijd van drie à vier jaar/ De droeve zanger heeft gezongen (...)"; ms. transcription by Dyserinck of a poem by Paaltjens on p.6: "Met hun heldere kinderoogjens/ Zien de dartele sterrekens neer/ op de sluimerende overblijfsels/ van het Leiden van weleer (...)", with annot. below: "Naar het manuscript in het archief van den zoon Mr. Fr. Haverschmidt te Utrecht"; p.101 w. sm. pencil annot. by ? SEE ILLUSTRATION PLATE XXXI.

ADDED: Ter Gedachtenis aan François Haverschmidt. Schiedam, J. Odé, n.d. (1894), 26p. orig. black wr. w. silver lettering. - AND: Dyserinck, J. Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens). Schiedam, H.A.M. Roelants, 1908, VIII,174,(1)p., plates, ills., orig. giltlettered boards.

€ (1.000-1.500) 1000