Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

73 1302 Nieuwenhuis Th W Hofker J
73/1302 [Nieuwenhuis, Th.W.]. Hofker, J. Gedachten en verbeeldingen. Introd. L. van Deyssel. Amst., S.L. van Looy, 1906, (6),143p., etched frontisp. portrait by WILLEM WITSEN.

- A (very) fine copy.

= Exquisite Art-Nouveau binding. One of 50 copies of the DELUXE edition on Van Gelder, bound in full vellum by J. MENSING (gilt intertwined monogram at foot of spine) w. batik-style decoration in dark and light blue on a natural (ivory-coloured) ground, w. finishes in gold, spine giltlettered, decorated endpapers and initials, all by TH. NIEUWENHUIS (intertwined monogram in bue on spine), a.e.g. Nieuwenhuis handpainted the initials of the buyer on the backcover of each sold copy, this copy with "S.L.v.L." (= the publisher S.L.van Looy). Braches 1594 (no.10): "De uitgaaf geschiedde (...) in een beperkt aantal pracht-exemplaren, waarvoor Nieuwenhuis de gebatikte perkamenten banden leverde (elke band een variëteit met de initialen van den bezitter of de bezitster) en het binden verzorgde, alsmede de beginletters der teksten sneed (...)" (Braches p.797, citing G.H. Pannekoek). On the etched portrait see De Groot 125. "K.J.L. Alberdingk Thijm en Witsen vatten in 1905 het plan op om een bundel uit te geven met de tussen 1890 en 1900 in De Nieuwe Gids verschenen bijdragen van Jan Hofker (pseudoniem Delang). (...) Alberdingk Thijm zette haast achter de onderneming, waardoor hij eind 1905 Witsen kon berichten: 'Hierbij zend ik u het boek van Hofker, op het door u gemaakte portret na geheel gereed voor de drukpers'. In januari zei uitgever S.L. van Looy zijn medewerking toe en op 22 maart schreef Hofker: 'Ik zit in de proeven; ik ben een beetje bang, dat er véél op eene bladzijde gaat en 't boekje wat dun zal worden. [...] Ongemeen veel genoegen doet Nieuwenhuis mij aan met de hoofdletter. Ik zag er vier (op verdere proeven ontbreken zij nog). Een is heel mooi, een O. Het is een plezier naar dat radje te kijken.'" (De Groot, p.219). SEE ILLUSTRATION PLATE XXXIV.

€ (1.500-2.000) 1600