72 1285 Reve G
72/1285 Reve, G. "Het liefste wil ik aan een geheel ander boek gaan werken (...)". AUTOGRAPH CONTEMPLATION, dated "'La Grâce', 27 Mei 1979", pen and ink, 1 leaf, recto only.

= Interesting 6-line contemplation: "(...) In mijn boek over het geloof heb ik niet zo veel zin meer: het onderwerp komt mij erg bijkomstig voor. Geloof laat zich overigens niet onder woorden brengen."

€ (70-90) 70