72 1286 Reve G
72/1286 Reve, G. "Naarmate de wereld meer geteisterd gaat worden door slanke, jongensachtige kolportaasjevrouwen met bijna geen borsten (...)". AUTOGRAPH CONTEMPLATION, dated "15 November 1976", pen and ink, 1 leaf, recto only (verso w. heading only "Boek Violet 4e H.").

= Unpublished draft.

€ (70-90) 70