72 1208 Gijsen M
72/1208 Gijsen, M. AUTOGRAPH SIGNED LETTER to "Den heer B.J. Westra", pen and ink, dated "New York, October 27, 48", 1 fold. leaf w. printed letterhead of J.A. Goris (= M. Gijsen).

= Reply to a letter in which Gijsen apparently was asked to share his views on life and literature. "Wat geeft zin en waarde aan mijn leven? Een zeer onbescheiden vraag. Ik geloof in de uiteindelijke goedheid van den mensch, in de genegenheid - à toute épreuve - van zeer enkele menschen rond mij (...). Wat mijn lectuur betreft; ik lees hoofdzakelijk de classieke schrijvers en lees gestadig de Odyssee en den Ilias, ook de apologie van Socrates. Dat vormt een tegenwicht voor de massa moderne lectuur die ik moet bijhouden".

IN (attached to first free endpaper): Idem. Telemachus in het dorp. The Hague, A.A.M. Stols, 1948, 1st ed., 170,(1)p., orig. gilt cl. Vasalis, M. Parken en woestijnen. Ibid., idem, 1948, 12th ed., 27,(3)p., orig. hcl.

- Vaguely waterst. in upper margin.

= SIGNED on first free endpaper by i.a. Anna Blaman, Godfried Bomans, Clara Eggink, Hella Haasse, Top Naeff and A. Roland Holst.

Thijssen, T. School-land (een roman van een klas). Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925, 1st ed., 232p., orig. cl.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION in first free endpaper.

AND 4 others, i.a. M. DEKKER, C.R.133. Een toekomst-roman (The Hague, 1926, 1st ed., orig. cl. w. dustwr.) and IDEM (under pseud. B. Robazki), Waarom ik niet krankzinnig ben (ibid., 1929, 1st ed., orig. cl.).

€ (100-150) 100