72 1316 Verheul K
72/1316 Verheul, K. Rusland begint bij de IJssel. Dagboek mei-augustus 1984. Amst., Querido, 1985, 1st ed., 151p., orig. wr.

= With AUTOGRAPH MONOGRAMMED DEDICATION: "voor Tom [van Deel], mijn makker en medemaker van dit boekje. 11.12.85 KV".

Freriks, K. Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur. Ibid., Atnenaeum-Polak & Van Gennep, 2018, 1st ed., 304p., orig. cl. w. dustwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Voor Tom, 'natuurdichter', [sm. drawing of a bird] merel, hartelijks, Kester".

Kooiman, D.A. De grote stilte. Amst., De Harmonie, 1975, 1st ed., 93p., orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Voor Tom, met dank voor zijn waardevolle suggesties (met name wat betreft het 17e woord van de laatste zin van dit boek). Dirk".

Berge, H.C. ten. Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis. Amst., Meulenhoff, 2003, 1st ed., 275,(2)p., orig. wr.

= With 2 loosely inserted AUTOGRAPH PICTURE POSTCARDS SIGNED ("Hans ten B." and "Hans ten Berge") to Tom van Deel, dated "Zutphen, 9 juni '91" and "13 maart 1995", thanking Van Deel for his reviews. "Je mooie en wel zeer snelle bespreking van De Honkv.[aste] Reiziger kreeg ik met enige vertraging in handen. Veel dank daarvoor. De situatie is nl. tamelijk desastreus: de boekhandelsketens hebben het boek geweigerd in te kopen, - om puur commerciële redenen uiteraard. Gevolg: na 6 weken zijn er 150 exemplaren verkocht resp. besteld. (...) Na meer dan 30 jaar heb ik bijna geen lezer meer over. (...) P.S. Voor wie en waartoe? Een vraag die steeds klemmender wordt." [13/03/1995].

AND ±40 others, all signed or with autograph signed dedication or w. inserted card/ letter, mainly for/ to Tom van Deel, i.a. by KEES FENS (3x), JAAP GOEDEGEBUURE (2x), NOL GREGOOR (2x), OTTO DE KAT (2x), THOMAS LIESKE, VONNE VAN DER MEER (4x), GUUS MIDDAG (2x), J.J. PEEREBOOM, NICOLETTE SMABERS, KEES VERHEUL (4x), MARJOLEINE DE VOS (2x) and PAUL DE WISPELAERE.

€ (150-250)