72 1157 Braak M ter Roland Holst A
72/1157 [Braak, M. ter]. Roland Holst, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL. N.pl., (E. van der Veen and J. Frenkel), 1942, 2nd ed., (16)p., printed in 50 copies (15), large 8vo.

- Yellowed (incl. binding); sm. owner's entry on first free endpaper and bookplate ("A.K. Kossmann") on upper pastedown. Pencil corrections in the text and annot. on lower pastedown, i.a. "De verbeteringen in potlood die ik in mijn ex aanbracht zijn gemaakt naar de tekst van één van Rol.H. eigen uitgaven".

= One of 15 Roman numb. copies bound in cl. w. mounted title-piece on frontcover. De Jong 711. The colophon states: "Deze tweede uitgave (...) werd begin 1942 naar het door den dichter rondgezonden gestencilde exemplaar volgens speciaal typografisch ontwerp gezet uit de "Garamont"-letter (...)." De Jong: "Deze colophon is onjuist. Er werden door den dichter nimmer gestencilde exemplaren of anonyme exemplaren verspreid. Tenslotte zijn er, naast gecartonneerde en linnen exemplaren, ook nog enkele exemplaren in halfleer. A.R.H. was woedend over deze uitgave". Contains an introduction by "Anonymous fecit" (= E. van der Veen).

Braak, M. ter and Perron, E. du. Briefwisseling 1930-1940. Amst., G.A. van Oorschot, 1962-1967, 1st ed., 4 vols., india-paper, orig. unif. cl. w. dustwr. Hanssen, L. Menno ter Braak 1902-1940. Want alle verlies is winst./ Sterven als een polemist. Amst., Balans, 2000/ 2001, 2 vols., 556; 727p., plates, orig. unif. cl. w. dustwr. - AND: M. TER BRAAK, Verzameld werk (Amst., 1951 (vol. 4, 6 and 7)/ 1980 (vol. 1-3 and 5), 1st/ 2nd ed., india-paper, orig. cl. w. dustwr. (2 variants)).

€ (30-50) 70