72 1184 Couperus L
72/1184 Couperus, L. Een Lent van Vaerzen. Utr., J.L. Beijers, 1884, 1st ed., 90,(6)p., printed in black and red, orig. wr. by L.W.R. WENCKEBACH.

- Sm. stamp and ticket on title-p. Sm. stamp on frontwr.; frontwr. loosening; backstrip sl. dam.; wr. sl. yellowed and chipped.

= Van Vliet p.104, no.1; Braches 2419. The author's debut.

Idem. Williswinde. Amst., L.J. Veen, n.d. (1895), 1st ed., 85,(1)p., orig. wr. by L.W.R. WENCKEBACH.

- Backstrip. sl. dam. = Van Vliet p.164, no.2; Braches 2479; Cat. Ned. Boek 26.

AND 9 others by/ on the same in 15 vols., i.a. Van en over Alles en Iedereen (Amst., n.d. (1915), 1st ed. (vol.4 in 2nd ed.), 5 vols., orig. unif. dec. cl.); De correspondentie/ De commentaar. Ed. H.T.M. van Vliet (ibid., 2013, 2 vols., plates, orig. unif. cl. w. dustwr.) and H. VAN DER HORST, Louis Couperus' Zijlijnen, versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief (Amst., 1996, num. ills., orig. boards, 4to).

€ (100-150) 170