Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

72 1338 Walschap G
72 1338 Walschap G
72 1338 Walschap G
72 1338 Walschap G
72/1338 Walschap, G. (Guestbook/ diary). Volume comprising 43 handwritten pages (incl. 1 tipped-in contribution) and num. blank pages, dated between "23 April 40" and "7 III 47" (partly undated), contemp. mor. w. brass clasps and catches.

= Interesting document, a kind of keepsake volume probably originally meant for the children of Walschap, containing autograph signed contributions by guests visiting Walschap, as well as contributions by Walschap and his wife and son. Contains i.a. the following contributions (in order of their appearance, all on 1p. except where otherwise stated): MAURICE ROELANTS ("Mijn waarde jongens Walschap. Uw vader heeft zóó veel boeken begonnen, - en goed beëindigd,- en moet ik nu dezen Bijbel beginnen? (...) [sign.] 23 April 40. In de Lemméstraat"); GERARD WALSCHAP ("Dezen morgen wou Carla opstaan met het idee: Bruno gaat met mij naar de Froebel (...)". Comical report on the terms that a child has to be able to talk to attend the nursery school, dated "3 Mei '40")]; IDEM (extensive quotation from an essay by Dr. H.W.Ph.E. v.d. Berg van Eysingha on human dignity and the position of man, with commentary by Walschap: "(...) Deze prachtige woorden (...) herinneren mij aan de heiligen, die heldhaftig tegen de wereld in leefden doordat zij doordrongen waren van de onbelangrijkheid van het leven in vergelijking met de eeuwigheid (...)"); HUGO WALSCHAP (memories of the family's holiday to San Remo and reflections on the war [2½ p.], with ½p. commentary by GERARD WALSCHAP: "Het bovenstaande heeft Hugo geschreven, gisterenavond 9 mei om tien ure ongeveer. Acht uren later, om zes ure 's morgens woonden we het eerste bombardement van Antwerpen bij. De oorlog was voor België begonnen. 10 Mei '40"); IDEM (memories of his publisher Doeke Zijlstra: "Vandaag den 30 Mei kwam Maurice Roelants terug uit Nederland met het nieuws dat Doeke Zylstra, mijn uitgever, den 13 Mei doorgeschoten werd met een mitrailleur van uit een venster op het beursplein te Rotterdam. (...) Doeke dood, al mijne boeken verbrand, want het gansche gebouw op de Wijnhaven is uitgebrand. Ik heb destijds een prozastukje van hem, "Tralala", opgenomen in Dietsche Warande. Hij schrijft daarin ongeveer: "ik ben 46, hoe lang zal ik nog leven?" Drie jaar, Doeke. Ik weet het van u. Weet gij het van mij?"); IDEM ("Lieven en Carla bluften tegen mekaar over hunne schoolboeken (...)". Anecdote of a comical remark of Carla); FELIX TIMMERMANS (original pen and ink drawing w. autograph signed sentiment: "Vanwege [sign.] die U allen aanraadt van toch maar blijven te zingen 23/4/41"); LODE BAEKELMANS ("De doolhof van het leven heeft zeer vreemde paden. Angstig en gejaagd zoeken velen naar den uitgang, naar de bevrijding. Gelukkig zij die rustig doorwandelen, zeker dat er een uitgang is, vreugde scheppen in wat de toevalligheid van het pad hen biedt. [sign.] 9 Mei 1941"; GERARD WALSCHAP (commentary on the accusation by E.H.J. Baers that Walschap imposed his own books "benevens andere slechte boeken" over other books in his function as library inspector: "(...) Ik heb mij kalm verdedigd, ook met een schriftelijk verslag en heb over de volle lijn gelijk gekregen. Dat belet niet dat Baers een onbeschofte deugniet is die mij o.a. in volle vergadering toeschreeuwde: vous mentez Mr Walschap en in zijn schriftelijk verslag zegt dat een eed van mij geen waarde heeft"); IDEM (on the death sentence of Pieter Greefkens and Alfons Overman, dated "18. Aug. '41"; cf. Borré p.359f); HUGO WALSCHAP ("Vanavond (21 Sept.) verjaardag van Guido. Hij wordt 14 jaar. We zitten bijeen in de zaal en houden een prognostiek. Wat zal er zijn, hoe zal het zijn over een jaar als Guido 15 jaar wordt, 21 September 1942 (...)". Follows the report of the predictions by the members of the family, i.a. "(...) Vader: Blijft zijn pacifisme getrouw. Een verbroedering onder der volkeren (...)" [2p.]); NINETTE WALSCHAP-THEUNISSEN (on the theft of the bicycle of Walschap at the railway station of Aalst and the fact that their son Bruno mixes up the words "dief" and "spinazie"); dated "Sept. 1941"); IDEM (report on a trip she made with her son Bruno, dated "21 Juni 42" [2p.]; WILLEM ELSSCHOT (the poem "Spijt", dated "18.7.1942", with SIGNED introd. lines: "Aan de aankomende Walschappen, om hen aan te zetten hun moeder te dienen. A. de Ridder". With small variant: "mijn kansen" instead of the publ. "de kansen" in 2nd line of verse 4); GERARD WALSCHAP (on Elsschot's visit: "Willem Elsschot had mij toevallig gezegd dat hij wel eens een kort verhaal van mij wilde vertalen omdat ik zoo moeilijk te vertalen ben. Ik heb hem "Genezing door aspirine" gegeven. Vóór enige dagen gaf hij zijn vertaling aan de deur af. Ze is prachtig. Hij heeft den zaterdagavond hier door gebracht met zijn vrouw (...). Dat was den 18 Juli. We wonen nu meer dan tien jaar in dezelfde straat en dat is de eerste avond dien wij bij elkaar doorbrengen. Hij is zoo en ik ook. Ik ben blij dat onze namen te samen zullen verschijnen" ); HENRIETTE ROLAND HOLST (signed sentiment, dated "3 September 43"); BERT DECORTE (signed poem [12 lines], dated "5 Januari 1945": "Neen, geen genade, Gerard Walschap!/ Een vrije geest duldt geen vazalschap./ Hij rukt de kluisters van zijn been/ en wil geen schijters om zich heen (...)"]; KAREL JONCKHEERE (signed poem "De Burger" [24 lines], dated "7-III-'47"); JAN GRESHOFF (signed sentiment: "Wat er ook gebeurt, ik doe niet mee (behalve met de vriendschap!"); NINETTE WALSCHAP-THEUNISSEN (report on the bombing of Belgian cities, dated "1 Mei 1944" and "2 Mei 1944"); HUGO WALSCHAP (on Gerard Walschap's opinion on Abel Bonnard and other French authors, dated "10 Sept. 44"'; F. TOUSSAINT VAN BOELAERE (signed sentiment w. short poem); MARNIX GIJSEN (signed sentiment: "Voor Ninette en Gerard en de vrienden die me in dit "huis van Orpheus" hebben voor het eerst geheel doen begrijpen wat Homeros schreef over den terugkeer van Odysseus "en zij herkenden hem allen". Brussel , 21.III.45 den vooravond van mijn vertrek [sign.]". SEE ILLUSTRATION PLATE XXXII.

€ (2.500-3.500) 2500