72 1166 Brouwers J
72 1166 Brouwers J
72 1166 Brouwers J
72/1166 Brouwers, J. Mijn Vlaamse jaren. Verhalen, herinneringen, pamfletten, dagboekfragmenten, brieven. Amst., De Arbeiderspers, 1978, 1st ed., 324p., orig. wr.

= Privé-domein no. 47. With extensive AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on p.278, below the printed dedication "Aan Tom van Deel" for the section "Overal stilte. Krekelbosse klaagzangen": "Je was in de Krekelbosse Periode van mijn Vlaamse jaren een héél goede vriend. Dank voor al je brieven, je telefonen, je bezoeken, je gastvrijheid en je geduld. Wees gelukkig. Jeroen. Exel, 23.VI.78".

Idem. Kroniek van een karakter. Deel 1, 1976-1981 De Achterhoek. Deel 2, 1982-1986 De oude Faust. Schoten, Hadewijch, (1986-1987), 1st ed., 2 vols., 400; 445,(3)p., orig. unif. boards w. dustwr., large 8vo.

= Both vols. with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on the title. Vol. 1: "Voor Tom [van Deel], dankbaar voor zijn intussen 17 jaar durende vriendschap - waarvan nadrukkelijk wordt gewag gemaakt in dit dikke boek: het "vervolg" op Overal stilte. Hartelijk, Jeroen. Amsterdam, 2.IV.1987". Vol. 2: "Voor Tom, vanwege "de achtergronden" ook. Ons beider achtergrond is zeventien jaar vriendschap. Jeroen. Exel, 2.XI.1987".

AND 1 other by (Het is niets (Amst., 1993, 1st ed., orig. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION)) and 1 on the same.

€ (80-100) 200