Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

71 2513 Knoop J H
71 2513 Knoop J H
71 2513 Knoop J H
71/2513 Knoop, J.H. Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten die men in de hoven plant en onderhout: waar by Derzelver differente Benamingen (...) en Huishoudelyk Gebruik, als mede het Confyten en meer andere Toebereidingen der Vrugten (...). Dendrologia, of Beschryving der Plantagiegewassen, die men in de Tuinen cultiveert (...). Leeuw., A. Ferwerda and G. Tresling, n.d. (1790), 2nd ed., 3 works in 1 vol., (2),36; (4),70; (4),87,(5)textp., first and second work resp. 20 and 19 fold. handcol. engr. plates, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Occas. sl. foxed. Letterpiece worn off; covers rubbed, mostly along extremities.

= Ad 1: Nissen, BBI 1078; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 89. Ad 2: (Fructologia): Nissen, BBI 1077; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 93.

€ (400-600) 400