Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

No image set
70/2393 Christenslaven. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743). Ed. L. van den Broek en M. Jacobs. Zutphen, Walburg Pres, 2006, 351p., 26 maps and ills., orig. cl. w. dustwr. Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dicksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ed. H. den Heijer. Ibid., idem, 2006, 208p., 19 ills., orig. cl. w. dustwr. Herinnering aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Ed. C.F. van Fraassen and P.J. Klapwijk. Ibid., idem, 2008, 701p., num. (col.) ills., with cd-rom in rear pocket titled Een romanticus bij de marine, orig. cl. w. dustwr. Paesie, R. (ed.). Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Ibid., idem, 2012, 239p., ills., orig. cl. w. dustwr. Akveld, L. (ed.). Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Ibid., idem, 2013, 397p., 25 ills., orig. cl. w. dustwr.

= Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereniging 104, 105, 107, 111 and 113.

AND 19 others, i.a. W.F.J. MÖRZER BRUYNS, The Cross-Staff. History and Development of a Navigational Instrument (Zutphen, 1994, ills., orig. wr.); R. VAN GELDER a.o., Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten (Haarlem, 1998, ills., orig. wr.) and M. KOOLBERGEN, Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725 (Leyden, 2002, ills., orig. wr.).

€ (100-150) 100