70 2270 Manuscripts Nieuwenhuys R 1908 1999
70/2270 [Manuscripts]. Nieuwenhuys, R. (1908-1999). "Excerpten". Three notebooks with AUTOGRAPH EXTRACTS, pen and ink and occas. (col.) pencil or ballpoint, 71,(21); 42,(3); 65[=62],(51 blank) lvs. and a few loosely insered lvs., contemp. plain hcl (2x w. handwritten title-piece ("Excerpten I" and "Excerpten III")), frontcovers numb. (2x on label) "I" to "III".

= Vol. I w. autogr. owner's entry "R. Nieuwenhuijs/ Soenarioweg 11a/ Semarang/ 1939" on upper pastedown and vol. III w. autogr. owner's entry (and stamp) "R. Nieuwenhuys/ Stadionweg 198 II/ Amsterdam-Z." on first free endpaper. Vol. I and II with an autogr. list of contents on resp. the first free endpaper and upper pastedown.

Very interesting manuscripts, containing raw material for Nieuwenhuys' basic work on Dutch Indonesian literature, Oost-Indische Spiegel, published in 1972. The extracts comprise a broad range of subjects relating to the Dutch Indies, historical as well as literary, administrative as well as cultural, and contain annots. as well as quotations, some of which are directly used in Oost-Indische Spiegel. Some subjects: "Zentgraaff, H.C. De Indo-landsdienaar, Kol. Stud. 1932"; "Van Hoëvell, Uit het Ind. leven"; "G. Valette, Baren en Oudgasten"; "[J. ten Brink] O.I Dames & Heren"; "Een oud-koloniaal, Het cultuurstelsel tegen zijne bestrijders verdedigd"; "E. Francis, Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar van 1815 tot 1851"; "Brink, Dr. Jan, Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen den mijmeringen"; "M.T.H. Perelaer, Een kwart eeuw tusschen de keerkring". SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (500-700) 500