70/5988 Amsterdam and surroundings Nieuwe en zeer naeukeurige kaerte der Stadt Amsterdam met alle haere gebouwen Waterkeeringen en wyken der burger compagnien
70/5988 [Amsterdam and surroundings]. "Nieuwe en zeer naeukeurige kaerte der Stadt Amsterdam met alle haere gebouwen Waterkeeringen en wyken der burger compagnien". Engr. plan, 44x52,7 cm., Amst., A. and H. de Leth, ±1730.

- Creases and frayed in margins; vertical central fold. = D'Ailly 277.

€ (100-150) 275