70/5975 Amsterdam and surroundings Afbeelding van het Prachtige Bal op de zaal van het Stadhuis gegeven door de Ed Achtb Regering der stad Amsteldam op den 2den Juny 1768
70/5975 [Amsterdam and surroundings]. "Afbeelding van het Prachtige Bal, op de zaal van het Stadhuis, gegeven door de Ed. Achtb. Regering der stad Amsteldam, op den 2den Juny, 1768 (...)". Engraving by R. VINKELES, 36x32 cm., engr. caption below, (Amst.), J. Smit, ±1770.

- Sl. foxed.

= F.M. 4210 a13. From a series of 14 engravings concerning the festivities surrounding the 6-day visit of Stadholder Willem V and his spouse to Amsterdam.

ADDED: "Naauwkeurige afbeelding van het beschieten met kanon en het werpen van steenen in den Nagt tusschen 30 Junij en den 1 July 1787 te Middelburg in Zeeland tegen het huis genaamt Leeuwenburg door Doctor Lucas van Steveninck Az Bewoond en met schieten uit Klein geweer door de Vensters tot het uiterste verdedigt." Engr. view by M. DE SALLIETH after J. ARENDS, 1787, 33,7x37,5 cm.

- Many tears along margins (doubled on verso); sl. waterstained. = F.M. 4847 I .

AND 3 other engr. views. - ADDED: an engr. view of "Basilique St. Pierre de Roma" (laid down).

€ (80-100) 90