70 1000 Bloem J C
70/1000 Bloem, J.C. Verzamelde gedichten. Amst., Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1968, 3rd rev. ed., 261,(3)p., portr. Gorter, H. Verzamelde lyriek tot 1905. Ibid., idem, 1966, 592p., portr., 1 plate.

= Nederlandse Klassieken. Both vols. bound in unif. giltlettered full burgundy mor., gilt inside dentelles, t.e.g., from the library of Johan Polak.

€ (60-80) 425