70/2272 Maps plans and views Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 Maps plans and views  Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
70/2272 [Maps, plans and views]. "Geologische schetskaart van Nederlandsch Oost-Indië samengesteld in opdracht van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap". Col. lithogr. map on 6 separate fold. sheets by E.C. ABENDANON, total size 109x215 cm., scale 1:250.000, The Hague, J. Smulders & Co., 1914.

= Rare.

€ (100-150) 550