70/5926 Japan Lot of 28 engr views/ plates/ plans on 27 leaves
70/5926 Japan  Lot of 28 engr views/ plates/ plans on 27 leaves
70/5926 Japan  Lot of 28 engr views/ plates/ plans on 27 leaves
70/5926 Japan  Lot of 28 engr views/ plates/ plans on 27 leaves
70/5926 [Japan]. Lot of 28 engr. views/ plates/ plans on 27 leaves, i.a. from E. KAEMPFER, De Beschryving van Japan (±1733) and A. MONTANUS, Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy (1669).

= From Kaempfer i.a. "De Dajbods Tempel even buyten de Stad Miaco", "Matsusima. Een Sintos Tempel", "Verzonne Gedrochten der Japonesen en Chinesen" (3 plates), "Beknopt kistje (...) Thee te drinken (...)" and "'t Japansch A.B.C."; from Montanus "t Ziedende water van Singok", "Aertbeevinge tot Jedo" and 13 textlvs. w. 14 ills.; and "Plan de Jedo" (from BELLIN).

€ (80-100) 180