Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

69 3146 Emblemata Luiken J
69/3146 [Emblemata]. Luiken, J. (Works). Collection of 14 works in 11 vols., Amst., publ. by K. vander Sys (unless otherwise stated), 1711-1749, num. (emblematical) copperengrs., contemp. unif. richly gilt hcalf w. mor. letterpiece, sm. 8vo

- One vol. top of spine sl. dam. Good/ fine set, attractively bound.

= SEE ILLUSTRATION PLATE CXXIV. Comprises:

1. Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren. Wed. P. Arentz/ K. vander Sys, 1711, 1st ed., (6),182,(2)p., engr. frontisp. and 50 emblems by J. LUIKEN (Landwehr 512; Klaversma/ Hannema 975; Van Eeghen/ Van der Kellen 439);

2. Geestelyke brieven. Wed. P. Arentz and K. vander Sys, 1714, (12),356p., engr. frontisp. by P. SLUYTER after A. HOUBRAKEN;

3. Vonken der liefde Jezus. 1717, 5th ed., (16),212,(20)p., engr. frontisp., 50 emblems by J. LUIKEN (Landwehr 490; Klaversma/ Hannema 1028; Van Eeghen/ Van der Kellen 124);

4. De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. 1735, (10),404,(2)p., etched frontisp. and 101 engr. emblems by J. LUIKEN (Landwehr 510 (erroneously 100 emblems); Klaversma/ Hannema 927; Van Eeghen/ Van der Kellen 438);

5. Beschouwing der Wereld, bestaande in Hondert konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. 1738, (8),406,(2)p., engr. frontisp. and 100 emblems by J. and C. LUIKEN (Landwehr 501; Klaversma/ Hannema 909; Van Eeghen/ Van der Kellen 425);

6. Huygen, P. and A. De Beginselen van Gods Koninkryk in den Mensch. Uytgedrukt in Zinne-beelden. (...) Benevens eenige Stigtelyke Rymen. J. ter Beek, 1740, (14),158,(4)p., engr. frontisp. and 25 emblems by J. LUIKEN. - BOUND WITH: Idem. Alleenspraake met God. Idem, n.d. (±1738), 52p., engr. title-vignette by J. LUIKEN. - AND WITH: Huygen, J. Stichtelyke Rymen op Verscheide Stoffen. Idem., n.d. (±1723), 2 parts w. continuous pagination, (20),141,(3)p.,12 engr. emblems by J. LUIKEN. - AND BOUND WITH 1 other sm. publication (n.d.) (Klaversma/ Hannema 173, 726 and 729; Van Eeghen/ Van der Kellen 165, 465 and 325; Landwehr 376, (2nd work not listed) and 365);

7. Des Menschen Begin, Midden en Einde; Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vyftig Konstige Figuuren (...). 1742, (34),103,(7)p., engr. frontisp. by A. HOUBRAKEN, portrait of J. Luiken by P. SLUITER, 51 emblems by J. LUIKEN (Landwehr 520; Van Eeghen/ Van der Kellen 443; not in Klaversma/ Hannema);

8. Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. 1744, 190,(2)p., engr. frontisp. and 39 emblems by J. LUIKEN (Landwehr 483; Klaversma/ Hannema 970; cf. Van Eeghen/Van der Kellen 448);

9. (Jocelyn-Brook, E.). Uiterste wille van een moeder aan haar toekomende kind. G. Tielenburg, 1748, (10),268p., 3rd ed., engr. frontisp. and 22 ills. by J LUIKEN (Landwehr 388; Klaversma/ Hannema 1426; cf. Van Eeghen/ Van der Kellen 339).

10. Spiegel van het menselyk Bedryf, Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten (...). J. Roman de Jonge, 1749, (6),208,(3)p., engr. frontisp. and 100 ills. by J. LUIKEN (Landwehr 537; Klaversma/ Hannema 1018; Van Eeghen/ Van der Kellen 537) and

11. De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. A. and A. Schoonenburg, 1749, (6),208,(10)p., engr. frontisp. and 50 emblems by J. LUIKEN (Landwehr 505 ("new title edition"); Klaversma/ Hannema 996; cf. Van Eeghen/ Van der Kellen 435).

€ (2.000-3.000)