69/3228 Haarlem and surroundings Resolutie/ By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem Ghenomen op seeckere Missive aen haer lieden ghesonden/ van d'E Groot Moghende Heeren Staten v
69/3228 [Haarlem and surroundings]. Resolutie/ By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem. Ghenomen op seeckere Missive aen haer lieden ghesonden/ van d'E. Groot Moghende Heeren Staten van Hollande ende West-Vrieslandt/ Nopende 'tstuck vanden Treves. Haarlem, A. Roman, 1630, 18p., woodcut coat of arms of Haarlem on title-p., partly printed in civilité, later boards.

- Small annot. in pen and ink on title-p. = Knuttel 4009; Ekama 133. Rare.

€ (70-90) 70