69 3434 Numismatics Oudaan J
69/3434 [Numismatics]. Oudaan, J. Roomsche Mogentheid, in gezag en staatbekleeding der Oude Keyzeren; Bemachtigen van Rijken, en Landschappen; Handhaven van Godendom, en Heydensche Gods-Dienst; Uytbeelding van Zededeugden; vertooning van Schouspelen en Heerlijkheden; Bouwpraal; Gereedschappen des Heyligdoms, en andere dingen (...). Onder de schetse en schaduwe der Roomsche Medalien. Amst., F. Kuyper, 1664, 1st ed., (24),506,(19)p., engr. title by C. VAN DALEN, 114 numismatical plates and 6 (of 7) other plates, contemp. overlapping vellum, 4to.

- Lacks 1 plate; hinges broken; occas. waterst. (mainly in blank margins). Vellum sl. soiled; backcover sl. wrinkled.

= Lipsius/ Leitzmann p.301.

€ (100-150)