69/3432 Nijmegen Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig
69/3432 Nijmegen  Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig
69/3432 Nijmegen  Gereformeerde Landt Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael Over ende Neder Betuwen mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerig
69/3432 [Nijmegen]. Gereformeerde Landt-Rechten Ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerighten daer onder resorterende. Arnhem, E. van Biesen genaemt de Haas, 1686, 209,(1)p., woodcut title-vignette, contemp. vellum, sm. 4to.

- Yellowed/ sl. foxed; upper pastedown detached; upper hinge weak(ening). Spine soiled.

BOUND WITH more than 30 others (incl. 2 loose ones) on Nijmegen and surroundings, incl. the Veluwe, Gelre and the county of Zutphen, ±1655-1725, all publ. Arnhem, mainly by J.F. Hagen, J./ E. van Biesen, Wed. de Haas and W. Heggers.

= Incl. Gereformeerde Dyck-Rechten, van 't Rijck van Nymegen, Over-ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael (1679, 41,(5)p.); Ampliatie van't Dyk-Regt Der vier Boven-Ampten des Quartiers van Nymegen, in 't houden van Dyk-Proceduren (1723, 7p.); Land-Regt van Thielre- en Bommelre-Weerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de Heerlykheden en Gerigten daar onder resorterende, als ook 't Ampt van Beest en Renoy (1721, (4),200p.); Gereformeerde Dyck-Rechten van Thielre ende Bommelre-Weerden (1683, (100)p.); Wy, Erf-Stadt-houder ende Raden des Furstendombs Gelre ende Graeffschaps Zutphen, doen te weten (...) (1684, (5)p. On "hypothecatien" and new "Prothocollen off Signaten" in Tiel); Reformatie der Landt Rechten, Gebruycken und Gewoontheyden der Graefschap Zutphen (1655, (72)p.); Ordre ende Reglement Tot een korter manier van Procederen voor de Gerichte van de Graefschap Zutphen. Voorts Ordonnantie Waer na de Gerichts-jura, als mede het Salaris van Advocaten en Procureurs in't toekomende sal worden betaelt (...) (1696, 41p.); Ordonnantie op de Testament-maakinge in't Quartier van Veluwen over allodiale Goederen (1711, (10)p.); Project of Reglement over de Regeeringe der Stadt Wageningen (1705, 15p.); Ordonnantie Door den Heer Land-Drost van Veluwen, neffens de Heeren Jonkeren des Ampts Nykerk, op de Vragt-loonen beraamt (...) (1721, 16p.); Ampliatie (...) op de Vragt-loonen (...) (1722, 4p.); Copie van de Ordonnantie ende Placcaat (...) Gelre en Graefschaps Zutphen, op t Stuck van de Echtordeninge, den 9. Octobris 1660 geëmaneert (1661, (10)p.); Copie van de Ordonnantie ende Placaat (...) Gelre ende (...) Zutphen, tegens d'Ontvoeringe, sonderlinge van minderjarige Dochteren (1661, (8)p.); a Placaat on divorce on improper grounds (Wed. de Haas, 1713, (4)p.); a Placaet on widows wanting to remarry too soon (1720, 4p.); a Placaet on "'t vertienden van de Taback" (1706, (5)p.); two Placcaeten on hunting and the state of the "Wildbane" on the Veluwe (1691, 2nd ed., (16)p./ 1724, 12p.).

€ (300-500) 325