Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

No image set
69/2478 [VOC and WIC]. Gonsalves de Mello, J.A. Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië. Dutch transl. G.N. Visser and B.N. Teensma. Zutphen, Walburg Pers, 2001, 288p., ills., orig. wr. Cabral de Mello, E. De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669. Dutch transl. C. Barel. Ibid., idem, 2005, 222p., frontisp. map, orig. wr. Gelder, R. van. Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amst./ Antw., Atlas, 2003, 2nd ed., 525p., ills., orig. cl. w. dustwr. - AND 14 others, i.a. G. HEECK, Een Bunschoter VOC-chirurgijn. Ed. O. Dekkers (Bunschoten, 2001, ills., orig. boards); H. BONKE, De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-ship, 1760-1781 (Nijm. 1999, ills., orig. wr.); E.M. JACOBS, Koopman in Azië (...) (Zutphen, 2000, num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to) and G. KNAAP and G. TEITLER, De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie (Leyden, 2002, orig. wr.).
€ (60-80) 70