Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

69 2527 Botany Knoop J H
69 2527 Botany  Knoop J H
69 2527 Botany  Knoop J H
69 2527 Botany  Knoop J H
69/2527 [Botany]. Knoop, J.H. Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden./ Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten die men in de hoven plant en onderhout: waar by Derzelver differente Benamingen (...) en Huishoudelyk Gebruik, als mede het Confyten en meer andere Toebereidingen der Vrugten (...)./ Dendrologia, of Beschryving der Plantagiegewassen, die men in de Tuinen cultiveert (...). Leeuw., A. Ferwerda and G. Tresling, n.d. (1790), 3 works in 1 vol., (2),36; (4),70,(4); (4),87,(5)p., first and second work resp. 20 and 19 fold. handcol. engr. plates, later black hmor., folio.

- A few lvs./ plates frayed and (sl.) fingersoiled along edges; occas. lvs. (incl. plates) inkstained/ wormholed in upper blank margin; 3 lvs. dam.; upper hinge broken. Upper joint splitting; paper over board frontcover partly worn off.

= Ad 1: Nissen 1078; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 89; ad 2 (Fructologia): Nissen 1077; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 93.

€ (400-600)