69/3240 Homosexuality Alle de Copyen van Indagingen als mede alle de Gedichten op de Tegenwoordige Tyd toepasselyk / Vervolg op alle de Copyen
69/3240 [Homosexuality]. Alle de Copyen van Indagingen, als mede alle de Gedichten op de Tegenwoordige Tyd toepasselyk./ Vervolg op alle de Copyen (...). N.p., n.publ., n.d. (±1731), 2 parts in 1 vol., 170; 94 (of 151)p., contemp. calf w. gilt spine.

- Lacks p.95-151 of the second part. Library stamp on title-p.; occas. sl. yellowed. Binding worn/ sl. dam. along extremities.

= Documents with summons and lists of male persons accused/ condemned of committing sodomy in the Netherlands during the year 1730 (mainly July-Sept.), interspersed with a large number of moralistic poems against sodomy. "Begin mei 1730 - in Utrecht waren toen al vijf mannen overeenkomstig de traditie in het geheim ter dood gebracht - lichtte de rechtbank van Utrecht gerechten in andere steden en krijgsraden in over van sodomie verdachte personen onder hun jurisdictie. Spoedig daarop volgden arrestaties in tal van steden in de Republiek. Her en der sloegen mannen op de vlucht of pleegden zelfmoord. In de daarop volgende twee jaar werden ruim driehonderd mannen vervolgd. Zo'n tachtig van hen werden ter dood veroordeeld. (...) Bijzonder was bovendien wat de sodomie-processen in 1730 aan het licht brachten, namelijk duidelijk subculturele verschijnselen zoals private en openbare ontmoetingsplaatsen - openbare toiletten, kroegen, bordelen, stadswallen, met name genoemde pleinen of straten, openbare gebouwen als het stadhuis in Amsterdam - daarnaast een specifiek soort lichaamstaal of gebaren die sodomieten zouden maken als ze contacten wilden leggen, een eigen dieventaaltje, vormen van verwijfdheid in kleding, spraak en motoriek en niet in de laatste plaats netwerken van mannen die, zij het met wisselende intensiteit, aan dit alles deel hadden." T. van der Meer, Grouwelen onzer eeuwe' in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 16 (1993) p.33-51.

€ (300-500) 300