No image set
69/3425 [Netherlands]. Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Amst., I. Tirion, 1749-1759, 21 vols., engr. frontisp., 5 fold. maps, 1 fold. plan, 60 (all but 2) fold. plates by i.a. S. FOKKE, 149 portraits by i.a. J. HOUBRAKEN, contemp. unif. gilt calf w. mor. letterpiece.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 507f; De Buck 1130.

(Loosjes, P.A.). Vaderlandsche historie (...) ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie (...). Ibid., J. Allart, 1798-1789, 3 vols., (6),456; (4),382,(1); (4),397,(30)p., 5 plates, 6 portraits, bound unif. w. the preceding.

= Title-p. and letterpieces numb. vol. 22-24 to form the continuation of the preceding work.

(Idem). Vaderlandsche historie (...). Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. Vol. 1-22. Ibid., idem, 1786-1799, 22 (of 27) vols., 1 frontisp., 31 plates by J. BUYS, 46 portraits by R. VINKELES, bound unif. w. the preceding. Wyn, H. van a.o. Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste [-twintigste] deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Ibid., idem, 1790-1796, 21 parts (incl. "Register") in 5 vols., 6 fold. engr. plates, 6 portraits, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece. Idem a.o. Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Ibid., idem, 1797, (4),XVI,448,24p., fold. engr. plate, portrait, bound unif. w. the first works.

- Occas. w. (minor) defects (foxed, yellowed) but mostly in fine condition.

€ (500-700)