69 2542 Botany Nylandt P
69/2542 [Botany]. Nylandt, P. De Nederlandtse Herbarius, of Kruydt-Boeck, beschryvende de Geslachten, Gedaente, Plaetse, Tijt, Oeffening, Aert, Krachten en Medicinael gebruyck van allerhande Boomen, Heesteren, Boom-gewassen, Kruyden, en Planten, die in de Nederlanden in 't wilde gehouden, en in de Hoven onderhouden worden. Als mede de Uytlandtschen, of vreemde Droogens, die gemeenlijck in de Apothekers Winckels gebruyckt worden. Amst., M. Doorninck, 1673 (colophon at the end states "1674"), 820,(44)p., 153 woodcuts in text, contemp. vellum, 12mo.

- Lacks frontisp.; title-p. stained; most lvs. sl. waterst. in lower blank margin; upper hinge weak.

= Pritzel 6785; Nissen 1458n (ed. 1670); Hunt 364 (ed. 1682). Rare edition of this popular herbal, first published in 1670 in 4to.

€ (120-150) 160