Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be NO VIEWING DAYS
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

No image set
69/3567 Wierdsma, P. Verhandeling over het stemrecht in Friesland. Leeuw., H. Post, 1792, (2),IV,244p., contemp. wr.

- Partly (sl.) foxed; owner's entry on verso frontwr. Backstrip dam./ repaired. = Dekkers p.193, 3.

Hamerster, D. Nauwkeurige en duidelijke verklaaring over de Statuten, Ordonnantien, Reglementen, en Costumen van Rechte in Friesland; volgens Staats Resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt, en gepubliceerd. Ed. U.J. Huber. Franeker, D. Romar, 1783, (2),490,(2)p., modern plain wr., 4to.

- A few quires vaguely waterstained in upper corners; hinges strengthened w. brown paper.

= Dekkers p.73, 3.

AND 6 others, i.a. G. NAUTA, De Decisien van het Hoff van Frieslandt. Ed. A. Kann (Leeuw., 1779, contemp. (dam.) wr.); STAD EN LANDRECHT MITSGADERS ORDONNANTIEN EN REGLEMENTEN DES GRAAFSCHAPS CUYLENBORG (Nijm., 1746, contemp. (dam.) wr.) and J. SCHRASSERT, Stucken en Documenten behoorende tot den Codex Gelro Zutphanicus (Harderwijk, 1740, contemp. hroan).

€ (70-90) 100