69 3284 Kennemerland Lams W G
69/3284 [Kennemerland]. Lams, W.G. Het Groot Previlegie en Hantvest Boeck van Kennemerlandt en Kennemer-Gevolgh. Midtsgaders/ Alle de Voorrechten, Octroye, Geapprobeerde Keuren en Rechten, den Dorpen in 't Particulier ghegheven en Vergunt (...). Amst., G. van Goedesbergh, 1664, (6),880,10p., engr. heraldic title, contemp. vellum.

- Partly water-/ mouldstained; engr. title loosening; heraldic blindstamp in blank corner of title-p.

= Dekkers p.97; Ekama 230. First and only edition.

€ (50-70)