69 2626 Meteorology Hering J H
69/2626 [Meteorology]. Hering, J.H. Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland. Amst., J. van den Burgh en Zoon, n.d. (1784), VI,236p., fold. engr. map w. handcol. borders, 2 plates incl. "Ys vermaak", later gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Lacks first free endpaper; large old owner's entry on title-p.; occas. trifle/ sl. foxed. Joints, spine and corners sl. worn.

= Waller 707.

BOUND WITH: Muller, J.G. Historische en natuur-kundige aanmerkingen over de Aard- en Water-schuddinge (...). Leeuw., A. Ferwerda, n.d. (1755), 38,(1)p. - AND BOUND WITH: Idem. Vervolg op de historische en natuur-kundige aanmerkingen (...). Ibid., idem, n.d. (1755), 39p. - AND BOUND WITH: Brugmans, S.J. Natuurkundige verhandeling over een zwavelagtigen nevel (...). Gron., P. Doekema, n.d. (±1785), (6),58p. - AND BOUND WITH: Christ, J.C. Verhandeling over de buitengewoone Weêrsgesteldheid des jaars 1783 (...). Dutch transl. W. van Rees. Nijm., I. van Campen, 1784, (4),99p.

- All works yellowed; last 3 lvs. waterst. in lower outer corner.

= On Brugmans: According to Jan Buisman in his magnificent work Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, the sulphur that spread out over Boxum in 1783 was the result of the catastrophic eruption of the Laki vulcano in Iceland.

€ (120-150) 160