67/754 Games and toys Het nieuwe koerierspel
67/ 754 [Games and toys]. Het nieuwe koerierspel. Col. lithographed track game by W.H. KOPPENOL CZN., incorporating small views in Belgium and the Netherlands, 54,5x63 cm., (Brussels, Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid, 1916).

- The map (= track) only, without rules of the game, tokens, and box. The map in fine condition, trifle creased in centre, vague, unsharp middle fold and trifle foxed in blank margins.

= Supplied in duplicate. Interesting World War I game, showing the dangers and difficulties of the time connected to travelling from Brussels to The Hague. "Het doel van elken koerier is, eene reis te maken van de verschillende gezantschappen te Brussel naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in Den Haag en terug, volgens het op de kaart aangegeven traject. Natuurlijk gaat de reis met hindernissen gepaard" (from the rules of the game, to be found on the internet).

€ (100-150) 100