67 2489 Ornithology Wickede F van
67/2489 [Ornithology]. Wickede, F. van. Kanarie-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanarie-teelt, den oorsprong, de voortteeling, aankweeking, den onderscheidenen aard, de ziekten en gebreken, middelen ter herstelling van de kanariën, en alles wat een liefhebber noodig heeft, hetzij hij dezelve wil doen broeijen of niet. Alles naauwkeurig na eene meer dan negen-en-twintigjarige ondervinding beschreven (...) waarbij gevoegd is, de kunst om de kanariën zoo wel des winters als des zomers te doen broeijen, met al hetgene daar verder toe vereischt, en in den vorigen druk niet gevonden wordt. Amst., G. Goossens, 1837, 6th ed., (10),6,139p., engr. frontisp. by N. VAN FRANKENDAAL, modern hcl., sm. 8vo.

- Frontisp. stained. Otherwise fine. = Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXX.

€ (150-250)