67/944 Erotica Lijsten A en B behoorende bij de circulaire van den directeur van het Rijksbureau betreffende Pornografiebestrijding
67/ 944 [Erotica]. Lijsten A en B behoorende bij de circulaire van den directeur van het Rijksbureau betreffende Pornografiebestrijding. Amst., Rijksbureau betreffende de Bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen en van den Handel in Ontuchtige Uitgaven, n.d. (1934), 16p., orig. wr.

- Old archive ticket on frontwr.

= WITH the two minutes announcing this publication: No. 4300 P. (1932, 5p. unbound quire) and No. 5656 P. (1934, "vervolg op (...) no. 4300 P.", 8vo leaf, recto only). List A contains publications that were without doubt objectionable; of the titles listed under B, more uncertainty existed about their adverse nature. A major matter was also to determine whether a work should qualify as art.

AND 2 later lists of objectionable publications, both titled Lijst van geschriften, welke als aanstootelijk voor de eerbaarheid zijn te beschouwen (The Hague, 1938/ 1943, orig. wr./ lacking wr. The latter w. minutes presenting this list as replacement of the earlier lists (all in this lot)).

€ (40-60) 130