67 2199 Belkmeer C
67/2199 Belkmeer, C. Natuurkundige verhandelinge, of waarneminge; betreffende den hout-uytraspende en doorboorende Zee-Worm (...) Waar by gevoegt is een korte beschryving van deszelfs Vyand zynde een ander schepzel. Amst., Erven J. Ratelband, 1733, (18),51,(1)p., 4 fold. engr. plates, without binding. Beschryvinge, van de Schade en Raseringe aan de Zee-Dyken van Noort-Holland en West Vriesland, door de Worm in de Palen, en de daar op gevolgde Storm, en vervolgens. Antw., I. van der Hey, 1732, (38)p., without binding, sm. 8vo. Een Historie ofte Verzameling van de ongehoorde Oordeelen Godts nu ter tyd, bestaande in Zee-Wormen (...). Rott., H. van Pelt, 1733, 48p., later boards, sm. 8vo. - BOUND WITH: Treur-Kreet des overtredens tegen den Heere (...) Ter gelegentheid van 't gedugte Oordeel der Zee-Wormen. Ibid., idem, 1733, 47,(1)p.

= In the early 1730s, the Dutch coast was plagued by a breed of sea-worms infesting the wooden palisades of the embankments. To avert the risk of flooding, stone constructions were made to replace to old wooden ones.

€ (100-150) 250