66/2922 Almanacs Opregte Meyerysche/ Meijerijsche Almanak voor het jaar onzes Heeren 1845/ 1850
66/2922 [Almanacs]. Opregte Meyerysche/ Meijerijsche Almanak, voor het jaar onzes Heeren 1845/ 1850. Eindhoven, A.G. van Dyck J.Zn, (1844/ 1849), 2 vols., (96)/ (80)p., 2 similar woodcuts on title-p., woodcut ills., without wr./ contemp. wr., 12mo.

= The first and the sixth year of this extremely rare almanac. No copy in NCC and only a few references on the internet to other years of this almanac. Year six "door den wijdvermaarden hooggeleerden Docter en Meester Hermanus Petersen". SEE ILLUSTRATION PLATE CXXIV.

AND 2 others.

€ (150-250) 150