1440 - 1533     INDONESIA. BOOKS, MAPS and PLANS, PRINTS and DRAWINGS

Page 5 of 5 Results 81 - 94 of 94
80 1520 Tourist guides souvenir booklets etc  Stehn C E 80 1520 Tourist guides souvenir booklets etc Stehn C E
80/1520 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Stehn, C.E. Gids voor bergtochten op Java. Batavia, Ned.-Indische Vereeniging voor Bergsport/ G. Kolff & Co., 1933, 2nd rev. enl. ed., XIV,192p., 22 (fold./ double-p.) maps/ plates (recto and verso), orig. cl., sm. 8vo.

- Fine copy.

€ (40-60) 40
80 1521 Tourist guides souvenir booklets etc  Weruméus Buning A 80 1521 Tourist guides souvenir booklets etc Weruméus Buning A
80/1521 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Weruméus Buning, A. Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java. Amst., J.H. de Bussy, 1910, 218p., 1 fold. map, num. maps and ills., text printed in purple, orig. clothbacked stiff paper wr. Naar Holland per Stoomvaart Maatschappij Nederland. Geïllustreerd handboek voor verlofgangers en repatrieerenden. N.pl., n.publ., 1929, 135p., (col.) maps., num. ills., orig. pict wr. by LEO LÉON. - AND 3 others, i.a. W. RIJKEE, Naar Indië. Beknopte gids voor hen die voor korte of lange tijd naar Indië gaan (Rijswijk, 1936, orig. wr.).
€ (70-90) 80
80 1522 Tourist guides souvenir booklets etc  Gids voor Buitenzorg en omstreken 80 1522 Tourist guides souvenir booklets etc Gids voor Buitenzorg en omstreken
80 1522 Tourist guides souvenir booklets etc  Gids voor Buitenzorg en omstreken 80 1522 Tourist guides souvenir booklets etc Gids voor Buitenzorg en omstreken
80/1522 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Gids voor Buitenzorg en omstreken. Batavia, Kolff, 1905, VII,(2),228p., 4 separate fold. col. lithogr. maps in rear pocket, num. plates, orig. dec. cl., 12mo. - AND 1 other: HANBDOEK VOOR TOERISME IN NEDERLANDSCH-INDIË (Semarang, n.d. (±1920), (fold.) maps, ills., orig. wr.).
€ (70-90) 70
80 1523 Valentyn F 80 1523 Valentyn F
80/1523 Valentyn, F. Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten (...). Franeker, Van Wijnen, 2002-2004, 5 parts in 8 vols., fold./ double-p. maps, (fold./ double-p.) plates, tables, printed in 750 numb. copies, orig. unif. artif. leather, folio.

= Facs. reprint of the ed. Amst./ Dordr., 1724-1726.

WITH: R.R.F. HABIBOE, Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727) (Franeker, 2004, ills., orig. boards, large 4to).

€ (70-90)
80 1524 Valentyn F 80 1524 Valentyn F
80/1524 Valentyn, F. Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten (...). Franeker, Van Wijnen, 2002-2004, 5 parts in 8 vols., fold./ double-p. maps, (fold./ double-p.) plates, tables, printed in 750 numb. copies, orig. unif. artif. leather, folio.

= Facs. reprint of the ed. Amst./ Dordr., 1724-1726.

WITH: R.R.F. HABIBOE, Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727) (ibid., 2004, ills., orig. boards, large 4to).

€ (70-90)
80 1525 Valentyn F 80 1525 Valentyn F
80/1525 Valentyn, F. Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten (...). Franeker, Van Wijnen, 2002-2004, 5 parts in 8 vols., fold./ double-p. maps, (fold./ double-p.) plates, tables, printed in 750 numb. copies, orig. unif. artif. leather, folio.

= Facs. reprint of the ed. Amst./ Dordr., 1724-1726.

€ (60-80)
80 1526 Verbeek R D M and Fennema R 80 1526 Verbeek R D M and Fennema R
80/1526 Verbeek, R.D.M. and Fennema, R. Geologische beschrijving van Java en Madoera. Amst., J.G. Stemler Cz., 1896, 2 (of 3) vols., XLVI,503,(11); (6),505-1135p., 11 double-p. tinted lithogr. plates and 25 (fold.) photogr. plates, contemp. unif. cl.

- Without the often lacking atlas vol. Bindings worn. = Rouffaer/ Muller p.214.

Kemmerling, G.L.L. and Woudstra, H.W. De geologie en geomorphologie van den Idjen. Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-hoogland. Batavia-Weltevreden, Kon. Natuurk. Vereeniging and G. Kolff & Co., n.d. (1921), XV,(1),162,(1),(14 addenda)p., 3 fold. col. lithogr. maps, 58 plates, num. ills., contemp. hcl. w. orig. wr. laid down, large 4to.

- Text lvs. sl. browned. Binding chafed and sl. worn.

= Het Idjen-hoogland Monografie II. Rouffaer/ Muller, suppl. II p.11.

AND 10 others, i.a. G. VISSERING, Geweldige natuurkrachten (Batavia etc., 1910, num. (fold.) photogr. plates, ills., orig. dec. cl., folio) and N.J.M. TAVERNE, Vulkaanstudiën op Java (The Hague, 1926, fold. col. maps (loose in rear pocket), plates, orig. wr. Vulkanologische mededeelingen. No.7).

€ (80-100) 100
80 1527 Verne J 80 1527 Verne J
80/1527 Verne, J. Bintang Selatan./ Patoeng Sphinx di air bekoe. Transl. F.B. Sanders. Amst./ Surabaya, Gebroeders Graauw, n.d. (±1938), 1st (and only) ed., 2 vols., 156; 236p., 22 ills., orig. unif. pict. cl. w. dustwr. by B. TEN HOVE.

- Both vols. boardedges and dustwr. foxed; dustwr. sl. dam.

= Very rare Malay-Indonesian translations of two works by Jules Verne: L'Étoile du Sud (1884) and Le Sphinx des glaces (1897).

€ (40-60) 90
80 1528 Veth P J 80 1528 Veth P J
80/1528 Veth, P.J. Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland, topographisch-historische beschrijving. Leyden, G. Kolff, 1873, VIII,136p., fold. col. lithogr. map by W.F. VERSTEEG, modern cl., orig. frontwr. pres., large 8vo.

- The map sl. foxed and strengthened w. scotch tape on folds and edges.

= Tiele 1156; Rouffaer/ Muller p.21. "Met een Schetskaart van het Rijk Atchin en de naastbij gelegen Nederlandsche Nederzettingen op Sumatra" (title).

Willer, T.J. Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie, gevolgd van een overzigt van land en volk in die streken. Batavia, Bataviaasch Genootschap, 1846, (2),V,(1),280p., fold. (facs. lithogr.) tables, contemp. gilt hmor.

- Sl. foxed. Spine rubbed. = Rouffaer/ Muller p.18.

AND 12 others, i.a. J.E. HERDESCHÉE, De zaken van het land Simbang nader toegelicht (The Hague, 1866, orig. wr.); EENIGE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE LOMBOK (ibid., 1894, 3 fold. lithogr. maps, orig. hcl.); A.L. VAN HASSELT and H.J.E.F. SCHWARTZ, De Poelau Toedjoeh in het zuidelijk gedeelte der Chineesche zee (Leyden, 1898, (fold.) maps/ plates, contemp. hcl.) and N. VAN ELTEN, Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indië (...) (The Hague/ Amst., 1835, contemp. hcl.).

€ (100-150) 140
80 1529 VOC  Jonge J K J de ed  80 1529 VOC Jonge J K J de ed
80/1529 [VOC]. Jonge, J.K.J. de (ed.). De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-koloniaal Archief. The Hague/ Amst., M. Nijhoff/ F. Muller, 1862-1909, 15 (of 16) parts in 10 vols., 2 fold. maps, later unif. black hmor. (5 vols.)/ orig. unif. publisher's wr.

- Lacks part 13. Some vols. occas. sl. foxed. Mor. backstrips sl. sunned; sl. worn along edges.

= Part 4-12 subtitled "De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java". Includes: J.W.G. VAN HAARST, Alphabetisch register (ibid., 1888) and L.W.G. DE ROO, Documenten omtrent Herman Willem Daendels, Gouverneur van Ned. Oost-Indië (ibid., 1909, 2 vols.).

€ (50-70) 90
80/1530 Wayang kulit  Handpainted leather wayang puppet 80/1530 Wayang kulit Handpainted leather wayang puppet
80/1530 [Wayang kulit]. Handpainted leather wayang puppet, Java, early 20th cent., ±54x25 cm.

= Identified in pencil as the character "Bisma".

€ (40-60) 40
80 1531 Weitzel A W P 80 1531 Weitzel A W P
80/1531 Weitzel, A.W.P. De derde militaire expeditie naar het eiland Bali, in 1849. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1859, (8),279p., 3 fold. lithogr. maps/ plans, contemp. hcalf.

- Sl. foxed; two maps w. closed tear. Covers loose(ning); backstrip dam.

= Rouffaer/ Muller p.43. Account of the third expedition against the rebellious principalities of Bali, the first to end succesfully for the Dutch, after the first two expeditions of 1846 and 1848 failed.

€ (100-150)
80 1532 World War II  Dulm J van a o 80 1532 World War II Dulm J van a o
80/1532 [World War II]. Dulm, J. van a.o. Geïllustreerde atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië. 1942-1945. Purmerend, Asia Maior, 2002, 2 vols., 224; 192p., richly illustrated, orig. unif. boards, folio (both vols. w. owner's entry on first free endpaper). Hoebeke, R.E. Slagveld Sloedam. Een beschrijving van de strijd (...). Nieuw en St. Joosland, the author, 2003, 2nd ed., 928p., num. ills., fold. map in rear pocket, orig. pict. boards, sm. 4to. - AND 7 others, i.a. J. KARSKI, Mijn bericht aan de wereld (Amst., 2010, 2nd ed., orig. boards w. dustwr., sm. 4to); J.J. BAART, Schnellboote. Operaties vanuit Holland (...) (Emmen, 2006, num. ills., orig. pict. boards, 4to) and B. JANSSEN, De pijn die blijft (Amst., 2005, num. ills., orig. cl. w. dustwr., sm. 4to).
€ (80-100) 80
80 1533 Zwaan J 80 1533 Zwaan J
80/1533 Zwaan, J. Nederlands-Indië 1940-1946. I. Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. II. Japans intermezzo 9 maart-15 augustus. III. Geallieerd intermezzo 15 augustus 1945-30 november 1946. The Hague/ Amst., Omniboek/ De Bataafsche Leeuw, n.d. (1980-1985), 3 vols., (2),269; 275; 288p., ills., orig. unif. boards w. dustwr., 4to. Gedenkboek van het K.N.I.L. Uitgegeven in opdracht van de Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger MADJOE ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. N.pl., n.publ., 1961, 334p., fold. map, plates, orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 4 others, i.a. O.G. WARD, De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945 (Weesp, 1985, plates, orig. cl. w. dustwr., 4to) and "DESNOODS TE VOET". Een foto-reportage van de zuiverings-acties ondernomen door de Mariniersbrigade 19 Dec.-31 Dec. 1948 (n.pl., (1949), ills., orig. wr.).
€ (50-70)
Page 5 of 5