768 - 842     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 3 of 4 Results 41 - 60 of 75
78/808 Maritime history Nieuw Amsterdam 1626 1938 78/808 Maritime history Nieuw Amsterdam 1626 1938
78/ 808 [Maritime history]. Nieuw Amsterdam 1626-1938. Rott., HAL, 1937, (50)p., num. (fold.) (col.) ills., orig. dec. cordbound wr., folio.

= Published on occasion of the launching of the "Nieuw Amsterdam" ocean-liner of the Holland-America line. Printed by J. Enschedé en Zonen for the N.V. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij "Holland Amerika Lijn". Much attention is given to the art and furniture used in the ship and designed by i.a. H.Th. Wijdeveld, J.J.P. Oud, A.D. Copier, H. Pander & sons and J.F. Semey.

Launch of No. "534" in the presence of Their Majesties the King & Queen at the Yard of John Brown & Co., Ltd. Clydebank Wednesday September 26, 1934. N.pl., n.publ., 1934, (24)p., 2 fold. plates, 10 tipped-in plates/ portraits, ills., orig. cordbound wr., folio.

- Both with manuscript entry/ unobtrusive defects.

AND 1 other.

€ (40-60)
78 809 Maritime history Voogd A 78 809 Maritime history Voogd A
78/ 809 [Maritime history]. Voogd, A. De scheepvaart op Indië en de Rotterdamsche Lloyd. Rott., G. Schueler, 1924, (56 advert.),92,(48 advert.)p., 1 plate, num. ills., orig. limp boards, 4to. Hoynck van Papendrecht, A. De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze vennootschap Rotterdamsche Lloyd. Ibid., (Rotterdamsche Lloyd), 1933, XV,(1),147,(1)p., 14 (fold.) (double-p.) plates ("bijlagen"), num. (full-p.) ills., orig. wr., 4to (very fine copy). - AND 9 others, mainly special issues of periodicals devoted to a specific ship, i.a. The French Line (...) Normandie, The Cunard White Star Liner Queen Mary (both publ. by The Shipbuilder and Marine Engine-Builder), D.S.S. "Nieuw Amsterdam", M.S. Oranje, M.S. Oslofjord and Hr. Ms. Kruiser "De Ruyter" (all publ. by Schip en Werf).
€ (50-70)
78/810 Militaria Jaarboekje van het korps kweekelingen aan 's Rijks Kweekschool voor militaire geneeskundigen 1867 78/810 Militaria Jaarboekje van het korps kweekelingen aan 's Rijks Kweekschool voor militaire geneeskundigen 1867
78/ 810 [Militaria]. Jaarboekje van het korps kweekelingen, aan 's Rijks Kweekschool voor militaire geneeskundigen. 1867. Utr., De Industrie, 1867, (10),152,65,(1)p., mounted frontisp. albumen portrait, lithogr. title, orig. gilt blindst. cl., a.e.g.

- Covers discoloured.

AND 2 military "zakboekjes" (1889/ 1913).

€ (50-70) 90
78 811 Militaria Vries G de and Martens B J 78 811 Militaria Vries G de and Martens B J
78/ 811 [Militaria]. Vries, G. de and Martens, B.J. Nederlandse vuurwapens 1895-1940. Landmacht en Luchtvaart-afdeling. Amst., De Bataafsche Leeuw, 1993, 293,(1)p., ills., orig. boards w. dustwr., 4to (fine). - AND 3 others, i.a. C.M. SCHULTEN a.o., 1 Divisie '7 December' (Amst., 1986, num. ills., orig. boards w. dustwr.) and W. VAN DEN HOEK, De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving (n.pl., n.d. (1975), ills., orig. artif. leather w. dustwr. Signed by H.C. Rademaker (commander of the Koninklijke marechaussee) on first blank).
€ (50-70)
78/812 Netherlands Proclamatie of abdication of king William I of the Netherlands 78/812 Netherlands Proclamatie of abdication of king William I of the Netherlands
78/ 812 [Netherlands]. "Proclamatie (of abdication of king William I of the Netherlands)". Letterpress broadside, 61x50 cm., The Hague, 1840.

- Folded once; edges sl. frayed.

AND ±20 other similar printed documents, ordinances and government announcements, i.a. on elopement in the Netherlands (1751), on the pensions of soldiers (1797), on the export of silver and gold (1797) and several lists of inspection times of the National Militia in the province Zuid-Holland (1819-1830).

€ (100-150)
78/813 Newspapers Lot of 14 newspapers 78/813 Newspapers Lot of 14 newspapers
78/813 Newspapers Lot of 14 newspapers 78/813 Newspapers Lot of 14 newspapers
78/ 813 [Newspapers]. Lot of 14 newspapers, 1713-1852.

- All folded.

= Issues of i.a. Utrechtsche Courant, Cleefsche Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant and Oprechte Haerlemsche Saturdagsche Courant.

€ (50-70) 50
78 814 Numismatics Chijs P O van der 78 814 Numismatics Chijs P O van der
78/ 814 [Numismatics]. Chijs, P.O. van der. De munten [van Nederland]. Van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851-1866, 9 vols., 1 fold. lithogr. map and 263 plates, modern unif. giltlettered rexine, 4to.

- Map, plates and titles (sl.) foxed/ browned; some scattered owner's stamps, partly pasted over w. paper ticket.

= Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Zes en twintigste stuk.

€ (700-900) 700
78 815 Overvoorde J C and Verburgt J W 78 815 Overvoorde J C and Verburgt J W
78/ 815 Overvoorde, J.C. and Verburgt, J.W. Archief der Secretarie van de Stad Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten. Leyden, J.J. Groen & Zoon, 1937, XXIV,682,(1)p., orig. wr.

- A few ballpoint annots. Wr. sl. creased.

Idem. Archieven van de gasthuizen. Inventarissen en regestenlijsten. Ibid., G.F. Theonville, 1913, XV,(1),709p., orig. (discoloured/ foxed/ sl. dam.) wr. De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. Amst., Pieper & Ipenbuur, 1821, (8),120p., 10 (fold.) engr. plates/ facsimiles after J. KONING, contemp. marbled wr.

- Two plates loose; occas. sl. stained/ foxed. Backstrip dam.

= Also includes a loosely inserted 7-paged "Aanhangsel (...) inzonderheid betrekkelijk het zegel, dat gevonden wordt op het eerste facsimile H".

AND 15 other archival publications, concerning a.o. Leyden, Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Hoorn and Groningen Municipal Archives.

€ (70-90)
78/816 Speijk J C J van Vaderlandsche Loterij ter eere van J C J van Speijk van voorwerpen vervaardigd van hout of ijzer een gedeelte hebbende uitgemaakt van de kanonneerboot No 2 78/816 Speijk J C J van Vaderlandsche Loterij ter eere van J C J van Speijk van voorwerpen vervaardigd van hout of ijzer een gedeelte hebbende uitgemaakt van de kanonneerboot No 2
78/ 816 [Speijk, J.C.J. van]. "Vaderlandsche Loterij ter eere van J.C.J. van Speijk, van voorwerpen vervaardigd van hout of ijzer, een gedeelte hebbende uitgemaakt van de kanonneerboot No.2". Letterpress lottery ticket, 12,5x21 cm., numb. "4349" and warranted by "Robidé van der Aa" in pen and ink, Leeuw., 5 February 1832.

- Sl. browned; formerly folded.

= Rare. A fundraising lottery for a new monument for luitenant J.C.J van Speijk, who blew up his ship on 5 February 1831 in Antwerp.

€ (70-90) 120
78 817 Stuart M 78 817 Stuart M
78 817 Stuart M 78 817 Stuart M
78/ 817 Stuart, M. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijks. Amst., E. Maaskamp, 1821-1826, 4 vols., engr. frontisp., 20 portraits/ views/ plates, contemp. almost unif. gilt hcalf.

- Occas. foxing/ soiling; a few libr. stamps/ sm. annots. Bindings rubbed/ sl. worn.

Westerbaen, C.W. Lykrede over Martinus Stuart, gehouden in de Remonstrantsch-Gereformeerde Kerk te Amsterdam (...). Amst., Ten Brink & De Vries, 1827, (4),IV,49,(7)p., without binding. - ADDED: Capelle, J. van de. Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-73. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843, 3 vols., 373,(3); 381,(3); 446,(2)p., 3 ident. lithogr. title-pages, 3 fold. frontisp., 1 facs. plate, orig. unif. hcalf.

- Sl. foxed and occas. waterst. Bindings rubbed/ worn; backstrip vol. 2 dam.

= Ekama 970; Van der Linde 33; Harlemia Illustrata 488.

€ (70-90) 70
78/818 Studentica Leyden De Intogt van Hertog Jan van Beijeren binnen Leyden Op den 18den Augustus 1420 in Maskerade voorgesteld door H H Studenten der Leydsche Hoogeschool Op den 8sten Febru78/818 Studentica Leyden De Intogt van Hertog Jan van Beijeren binnen Leyden Op den 18den Augustus 1420 in Maskerade voorgesteld door H H Studenten der Leydsche Hoogeschool Op den 8sten Febru
78/ 818 [Studentica. Leyden]. De Intogt van Hertog Jan van Beijeren binnen Leyden, Op den 18den Augustus 1420, in Maskerade voorgesteld door H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool, Op den 8sten Februarij 1840. Leyden, H. Schreuder, 1840, lithogr. leporello in 18 sections, each ±23x34,5 cm., total length ±620 cm., engr. title and index leaf, without binding.

- Lacks binding; title-p. and index leaf heavily frayed along edges. = F.M. 7010.

AND 1 similar unidentified, also without binding.

€ (50-70) 60
78/819 Studentica Leyden Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten Corps den 23sten Juni 1885 Ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool voorstellende Gesc78/819 Studentica Leyden Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten Corps den 23sten Juni 1885 Ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool voorstellende Gesc
78/ 819 [Studentica. Leyden]. Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 23sten Juni 1885, Ter viering van den 310den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Geschiedenis van Leiden van de stichting af tot het jaar 1574. Leyden, P. Somerwil, 1885, col. lithogr. leporello in 36 sections by G.J. BOS, each 26,7x35,5 cm., total length ±1280 cm., with text booklet (8p.) loosely inserted, orig. giltlettered cl. w. ties, obl. folio.

- Occas. sl. foxed and occas. sl. split at top/ lower ends of folds; one closed tear. Portfolio lacks ties and sl. worn at corners and top of spine.

€ (40-60) 50
78/820 Studentica Leyden Lot of 43 assorted student almanacs 78/820 Studentica Leyden Lot of 43 assorted student almanacs
78/820 Studentica Leyden Lot of 43 assorted student almanacs 78/820 Studentica Leyden Lot of 43 assorted student almanacs
78/ 820 [Studentica. Leyden]. Lot of 43 assorted student almanacs, Leyden, 1816-1876, engr./ lithogr. plates (incl. a few large fold. caricatural lithogr. plates), 6 orig. photogr. frontisp. portraits of Leyden professors (i.a. David Bierens de Haan), various orig. bindings.

- Various defects (hinges broken; bookblock loose etc.).

€ (200-300) 350
78/821 Tafel van alle de steden en dorpen so als deselve verdeelt zyn onder de Sinodens en classissen van de VII Vereenigde Provintien Als mede het getal der Predikanten Seer dienstig om by 78/821 Tafel van alle de steden en dorpen so als deselve verdeelt zyn onder de Sinodens en classissen van de VII Vereenigde Provintien Als mede het getal der Predikanten Seer dienstig om by
78/ 821 Tafel van alle de steden en dorpen, so als deselve verdeelt zyn onder de Sinodens en classissen van de VII. Vereenigde Provintien. Als mede het getal der Predikanten (...) Seer dienstig om by de Landkaarten en Kaarteboeken gebruykt te konnen werden. Letterpress broadside, 50x48,5 cm., Amst., C. Dankerts [II], (±1700).

- Laid down; previously folded; sl. browned.

= List of all places in the Dutch Republic with protestant ministers.

€ (50-70) 50
78 822 The Hague and surroundings Velzen L van 78 822 The Hague and surroundings Velzen L van
78/ 822 [The Hague and surroundings]. Velzen, L. van. Over lood, ossegal en drukkersverdriet. Een schets van Haagse grafici 1940-1998. The Hague, Ando, 1998, 238,(2)p., num. ills., orig. cl. w. dustwr. Pippel, J.G. In en om de Hofstad. Den Haag in den loop der tijden en hoe onze voorouders er leefden. Ibid., A.A.M. Stols, 1941, 263,(1)p., 23 plates, contemp. giltlettered blue hcalf, t.e.g. (backstrip faded). - AND 9 miscellaneous others in 10 vols., i.a. R. SPORK, Het Streven Van De Drukker. 70 Jaar Drukkerij Voortvaren Aan Het Hogezand (The Hague, 1989, ills., orig. pict. boards); W.P. VAN STOCKUM Sr., Memoires van -., oprichter van de gelijknamige boekhandel. Ed. Sv.E. Veldhuijzen (The Hague, n.d. (±1988), ills., printed in 200 numb. copies, orig. wr.); TH. WINK, N.V. boekhandel M. Dijkhofzz voorheen A. van Hoogstraten & zoon (...) 1777- (...) 1930) (The Hague, ±1953, orig. wr.) and J.C. HERPEL, Het oude raadhuis van 's Gravenhage (The Hague, 1975/ 1979, 2 vols., richly illustrated, orig. unif. cl. w. dustwr. Vol.2 upper corner frontcover bumped; w. AUTOGRAPH SIGNED dedication on first free endpaper of vol.1).
€ (40-60) 40
78 823 The Hague and surroungings Doorn M van and Stal K ed 78 823 The Hague and surroungings Doorn M van and Stal K ed
78/ 823 [The Hague and surroungings]. Doorn, M. van and Stal, K. (ed.). Geschiedenis van Scheveningen. Deel I/ II. Zutphen, Walburg Pers, 2013-2014, 2 vols., 320; 336p., (double-p./ full-p.) ills., orig. unif. boards, sm. 4to. Stal, K. and Mulder, B. Een parel aan de kroon van 's-Gravenhage: Zorgvliet, de geschiedenis van landgoed en villawijk. N.pl. (The Hague), De Nieuwe Haagsche, n.d. (2002), 240p., (col.) ills., orig. gilt cl. w. (sl. worn) dustwr., 4to. Ham, W. van der. Een kleyn paleis. De geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh. Zutphen, Walburg Pers, 2020, 256p., (double-p./ full-p.) (col.) ills., orig. boards, sm. 4to. - AND 7 others, i.a. C. VAN BOVEN a.o., Gids van de Moderne Architectuur in Den Haag (The Hague, 1998, num. photogr. ills., orig. wr., 4to) and V. FREIJSER, Het veranderend stadsbeeld van Den Haag (Zwolle, 1991, ills., orig. cl. w. dustwr.).
€ (50-70) 60
78 824 Tiel Rink E D 78 824 Tiel Rink E D
78/ 824 [Tiel]. Rink, E.D. Beschrijving der stad Tiel. Tiel, Van Loon, 1836, 1st ed., XII,323,(1),32p., 2 fold. lithogr. (bird's eye) plans and 2 (fold.) (engr.) plates, 20th cent. antique style hleather.

- Without the two supplements; mismatching endpapers. = Gouda Quint p.204.

€ (60-80) 60
78 825 Timmerman W C 78 825 Timmerman W C
78/ 825 Timmerman, W.C. Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen; of handleiding tot de geschiedenis der gothische bouworde. Utr., N. van der Monde, 1841, XII,214,(1)p., 2 lithogr. fold. plates, contemp. gilt and blindst. hcalf.

- Backstrip dam. and leather dried.

= With manuscript presentation to "Jacobus van Straaten voor het vervaardigen eener Bouwkundigen Teekening der Graftombe vande gravin van Solms zich bevindende in de Domkerk alhier (...) Utrecht op den 8 Maart 1842".

ADDED: 4 miscellaneous others, i.a. G. VAN ORDEN, Bijdragen tot de penningkunde (numismatiek) van het Koningrijk der Nederlanden (Zaandam, 1830, 23 (of 24) fold. lithogr. plates, later hcl. w. orig. wr. laid down) and J.G. POUW, Verzameling van voorstellen betreffende het versterfregt, benevens de wijze van verdeeling der nalatenschappen, volgens het Burgerlijk Wetboek, voor het Koningrijk der Nederlanden (Amst., 1839, 10 fold. lithogr. plates, contemp. gilt hcalf).

€ (70-90)
78/826 Tourist guides souvenir booklets etc Lot of 8 vols 78/826 Tourist guides souvenir booklets etc Lot of 8 vols
78/ 826 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Lot of 8 vols., i.a. IN EN OM HET HÔTEL BERG EN DAL (n.pl., n.d. (±1900), ills., orig. embossed pink art nouveau wr., obl. sm. 8vo); STRATENBOEKJE VAN HAARLEM EN OMGEVING (2 vols.) (Haarlem, 1927/ 1939, ills., advertisements, orig. wr.); GIDS VAN ARNHEM NAAR ISSENBURG (n.pl., n.d. (±1920), fold. col. map, ills., advertisements, orig. wr.) and GEÏLLUSTR. HANDBOEKJE VOOR ZANDVOORT (Zandvoort, 1911, fold. map, ills., advertisements, orig. wr.).
€ (100-150) 110
78 827 Utrecht Liefland J van 78 827 Utrecht Liefland J van
78/ 827 [Utrecht]. Liefland, J. van. Utrecht's Oudheid, in afbeelding en beschrijving. Utr., T. de Bruijn, (1862), (6),174,(2),VIp., lithogr. title-p. (printed in black and red) and 59 plates (incl. 1 col. and 1 tinted), contemp. boards w. orig. wr. laid down, folio.

- Plates occas. sl. foxed/ stained in margin; hinges broken. Binding worn; imprint on paper ticket on wr.

= De Gids 26.2 (1862), p.76 (advert.). Cf. Bodel Nijenhuis 2459 (w. different title).

Monde, N. van der. Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht. Utr., N. van der Monde, 1844-1846, 3 vols., XVI,375,(2); VIII,380,(1); VIII,370,(1)p., 3 ident. tinted lithogr. frontisp., 9 fold. lithogr. maps/ (bird's eye) plans (1x partly handcol.), 1 fold. lithogr. view, 2 (fold.) woodengr. views, contemp. unif. boards.

- Vols. occas. sl. foxed; some lvs. loose; contents otherwise fine. 2 vols. bookblock broken (1x backcover loose).

= Bodel Nijenhuis 2385.

AND 6 others, incl. S. MULLER FZ., Oude huizen te Utrecht (Utr., 1911, 49 (col. lithogr.) plates (incl. plan) by G. DE HOOG, loose as issued, orig. giltlettered clothbacked portfolio w. ties, folio. Sl. foxed).

€ (80-100) 80