768 - 842     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 2 of 4 Results 21 - 40 of 75
78 788 Friesland Lot of ±65 letterpress posters 78 788 Friesland Lot of ±65 letterpress posters
78/ 788 [Friesland]. Lot of ±65 letterpress posters, mainly concerning the public sales of properties in Leeuwarden and other towns and villages in Friesland, dated 1749-1917 (mainly 19th cent.).

= Includes the sale of "twee Deftige Huysingen Op de Smalle zyde van de Nieuwe-Stad op de Deinumer Suipmerkt binnen Leeuwaarden. En een Schoone welgelegene Saag Molen, met drie en een half Pondemate kosteleik Greidland gelegen aan de Harlinger Trekvaart by Schenken Schans" (1749); the "Wind-Oliemolen, genaamd 'de Herderin', met daaraan verbonden Knechtswoningen, Pakhuis, Stalling, Erf en Grond (...) alles gelegen achter het Noordvliet aan den weg naar Cambuur" (1888); a notice by the Staaten van Vrieslandt refusing entry to the French ship "Elisabeth" carrying sick passengers (1768) and the sale of properties in Wijns, Sijbrandaburen, Deersum and Bozum.

€ (80-100) 90
78/789 Gedenkzuil opgericht ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal 78/789 Gedenkzuil opgericht ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal
78/ 789 Gedenkzuil, opgericht, ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal. Rot., J. Hofhout en Zoon, 1788, (16),267p., contemp. chintz wr.

- Bookplate on upper pastedown.

€ (40-60)
78 790 Goeree Overflakkee Jongejan G 78 790 Goeree Overflakkee Jongejan G
78/ 790 [Goeree-Overflakkee]. (Jongejan, G.). Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder den naam, van: eiland Goedereede. Sommelsdijk, G. Jongejan, 1823, 94,(1)p., woodcut coat of arms on title-p., orig. boards.

- Boards sl. foxed. A fine copy.

€ (100-150) 100
78 791 Gogel I J A 78 791 Gogel I J A
78/ 791 Gogel, I.J.A. Memoriën en correspondentiën, betrekkelijk den staat van 'Rijks geldmiddelen in den jare 1820./ Bijvoegsel. Amst., J. Müller, 1844, 2 vols., XII,528,(4); 117,(3)p., orig. boards/ later boards.

- Both vols. w. catalogue clipping on verso htitle; 1st vol. w. contemp. owner's entry on recto htitle. First vol. boards browned/ brittle and backstrip partly worn off.

€ (50-70) 50
78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio 78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio
78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio 78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio
78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio 78 792 Groningen Swinderen A Q van and Rhoer J de / Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio
78/ 792 [Groningen]. Swinderen, A.Q. van and Rhoer, J. de./ Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio. Landt-Recht van Wedde ende Westwoldinge-landt (...) waarby is gevoegd eene plaatselyke beschryving van Westwoldingerland, benevens de dorpen Bellingwolde en Blyham (...) gevolgd door het oude Landrecht van Westerwolde van het jaar 1470. Gron., W. Wouters and W. Zuidema, 1809, 2 parts in 1 vol., (2),280; 69,(1)p., contemp. gilt hcalf. - BOUND WITH: Feith, H.O./ Koning, J.S.G. Selwelder Landregt van Karel van Gelre, van Louwmaand 1529 (...)/ Lantrecht des Oldenamptes (...). Ibid., W. van Boekeren, 1846, (2),171,(1)p.

- Occas. sl. foxed. Backcover upper corner bumped/ dam.; spine sl. rubbed.

= On the first work: Dekkers p.168. Interleaved copy.

€ (70-90) 170
78 793 Haarlem and surroundings Coolen E J 78 793 Haarlem and surroundings Coolen E J
78/ 793 [Haarlem and surroundings]. Coolen, E.J. Lot of ±30 promotional publications for the city of Haarlem, all illustrated by the artist Eric J. Coolen, various sizes and shapes.

= I.a. A. PETERS, De Basilisken slaan toe (Haarlem, 2016, col. ills., orig. boards, 4to. Signed by the author and artist); SPAAR HAARLEM 2012 and 2013 (ibid., 2012 and 2013, 2 vols., ills., loose plates, orig. boards, 4to. DELUXE edition of 50 copies, w. plate SIGNED by E.J. Coolen and both in orig. dec. cl. bag); De Meermin van Haarlem (ibid., 2013, col. ills., loosely inserted picture postcards and ephemera, orig. boards, 4to. DELUXE edition of 50 copies, signed by the artist), various sets of picture postcards (a few signed by the artist) and 2 sets of small statuettes of famous citizens of Haarlem (Torrentius and Ampzing).

€ (100-150)
78 794 Haarlem and surroundings Corts W A 78 794 Haarlem and surroundings Corts W A
78 794 Haarlem and surroundings Corts W A 78 794 Haarlem and surroundings Corts W A
78/ 794 [Haarlem and surroundings]. Corts, W.A. De kunst-liefde schaadt gene wangestalte of lage staat, in ene Redenvoering, by gelegenheid der uitdeling van eereprysen in Haarlems beroemde Teken-Academie, betoogd, Op den 24 Augustus 1785. N.pl., n.publ., 1785, 40p., woodcut title-vignette, contemp. chintz wr.

= Not in Ekama or Ratelband.

Feestrede, uitboezeming, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het Vijfentwintigjarig bestaan des Gezelschaps: Oefening in Wetenschappen te Haarlem (...). Haarlem, n.publ., 1823, (2),70p., contemp. marbled boards.

- Sm. stamp on title. Backstrip worn. = Ekama 850.

AND 4 others similar: J. VAN DYK, De welberaaden stap voor 't vaderland gedaan door de stad Haarlem, Op den 30 January 1787 (Haarlem, 1787. Without wr.); J. BROESE AZ., Schemering uit Duisternis (Haarlem, 1800, large engr. title-vignette, contemp. boards, 4to. Spine worn) and 2 "Jaarzangen" of Trouw Moet Blijken (1818 and 1853).

€ (50-70)
78/795 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders78/795 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders
78/795 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders78/795 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders
78/ 795 [Haarlem and surroundings]. Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend; mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan. Haarlem, I. and J. Enschedé and J. Bosch, 1751, LVIII,670,(38)p., engr. frontisp., title-vignette, armorial vignette, various other vignettes and ills., large fold. engr. facsimile of the oldest charter of Haarlem (1245), 14 full-p. plates depicting seals, contemp. plain hroan, folio.

- Some foxing/ dustsoiling, mainly in outer blank margins; occas. yellowed/ sl. browned; the fold. facsimile w. tear along fold. Binding rubbed/ worn.

= Ekama 493.

ADDED: Loosjes, V. Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Julij 1823. Ibid., V. Loosjes, 1824, LIV,(2),462,(2)p., engr. title, stipple-engr. portr., fold. handcol. floorplan, 2 plates, orig. publisher's boards.

- A few lvs. w. vague waterst.; some occas. foxing/ dustsoiling; pastedowns dam. Backstrip dam.; covers loosening.

= Bigmore/ Wyman I, 443; McMurtrie 1044; Ekama 851.

€ (50-70) 50
78/796 Haarlem and surroundings Het Honderdjarig bestaan der Couranten Drukkery onder het Geslacht der Eschedé's te Haarlem 78/796 Haarlem and surroundings Het Honderdjarig bestaan der Couranten Drukkery onder het Geslacht der Eschedé's te Haarlem
78/796 Haarlem and surroundings Het Honderdjarig bestaan der Couranten Drukkery onder het Geslacht der Eschedé's te Haarlem 78/796 Haarlem and surroundings Het Honderdjarig bestaan der Couranten Drukkery onder het Geslacht der Eschedé's te Haarlem
78/ 796 [Haarlem and surroundings]. Het Honderdjarig bestaan der Couranten Drukkery, onder het Geslacht der Eschedé's, te Haarlem. (Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1837), 8p., contemp. marbled paper wr., 4to. Feestgroet aan de heeren Johannes Enschedé en Zonen, ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan hunner Lettergieterij. (ibid., idem), 1843, (2),4p., orig. wr. (w. title "Eeuw Feest der Lettergietery"), 4to (trifle creased in outer margins).

= Ekama 926 and 967.

AND 5 others similar: "Liederen bij het Eeuwfeest der Haarlemsche Courant", "Liederen bij het Eeuwfeest der Haarlemsche Lettergieterij", "Feestliederen bij gelegenheid van het Tweehonderdjarig bestaan der Haarlemsche Courant, 8 Januarij 1856", "Programma en Feestliederen ter gelegenheid van het 150-Jarig Bestaan van de Lettergieterij van de Heeren Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 9 Maart 1893" (wr. loose) and "Algemeen Lied ter gelegenheid van de Onthulling van het Standbeeld van Lourens Janszoon Coster".

€ (70-90)
78 797 Haarlem and surroundings Nijgh L 78 797 Haarlem and surroundings Nijgh L
78/ 797 [Haarlem and surroundings]. Nijgh, L. Haarlem bestaat niet. Haarlem, Damiate, 1996, 215,(4)p., num. full-p. col. ills. by L. NIJGH, F. VAN DER VEEN, I. JOUSTRA, J. WIERSMA and F. MARSCHALL, orig. pict. boads, obl. 4to.

= Fine copy w. mounted presentation card on title-p. SIGNED by the author and the illustrators.

€ (30-50)
78 798 Haarlem and surroundings Ordonnantie ende verbodt/ van niet te moghen bedelen/ troggelen/ noch in eenigher manieren aelmissen eysschen/ bidden/ oft ontfanghen/ t zy voor of inde kercken/ o78 798 Haarlem and surroundings Ordonnantie ende verbodt/ van niet te moghen bedelen/ troggelen/ noch in eenigher manieren aelmissen eysschen/ bidden/ oft ontfanghen/ t zy voor of inde kercken/ o
78/ 798 [Haarlem and surroundings]. Ordonnantie ende verbodt/ van niet te moghen bedelen/ troggelen/ noch in eenigher manieren aelmissen eysschen/ bidden/ oft ontfanghen/ t. zy voor of inde kercken/ op de straten/ voor de huysen/ poorten/ of andere publijcke plaetsen/ binnen der stadt Haerlem. Broadside ordinance, on 2 attached lvs., 41x64 cm. (total), Haarlem, 1609.

- Folded several times; yellowed; margins frayed; a few closed holes and tears.

Naam-Lijst van de Leden der Toneel-Societeit Leerzaam Vermaak te Haarlem voor het jaar 1797/ (...) voor het jaar 1804. Two letterpress broadsides, each 53x41,3 cm. (leaf), Haarlem, 1797 and 1804.

- Both folded twice, otherwise fine copies.

AND ±20 miscell. others, concerning Haarlem, i.a. NIEUWEJAARS-ZEGENWENSCH geschonken aan alle onze medeburgers der stad Haarlem, door U ed. Dienaars de Brand-bezorgers. Op den ingang van het jaar 1819 (broadside).

€ (100-150)
78 799 Haarlem and surroundings Prinsen P J 78 799 Haarlem and surroundings Prinsen P J
78/ 799 [Haarlem and surroundings]. Prinsen, P.J. Aardrijkskundige beschrijving van de stad Haarlem voor kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1827, 3rd ed., 31p., fold. handcol. woodcut townplan of Haarlem by A. VALLENDUUK, orig. wr., sm. 8vo.

- Contemp. annot. on verso frontwr. and sm. ticket on spine.

= Ekama 790. Owner's entry on title and sm. printed owner's ticket on verso frontwr. (both "J.H. Krelage").

ADDED: V. LOOSJES, Toespraak aan de kinderen in het Oude Weeshuis der Vereenigde Doopsgezinden te Haarlem (...) (n.pl., 1834, orig. wr.).

€ (40-60)
78 800 Haarlem and surroundings Walré J van 78 800 Haarlem and surroundings Walré J van
78 800 Haarlem and surroundings Walré J van 78 800 Haarlem and surroundings Walré J van
78/ 800 [Haarlem and surroundings]. Walré, J. van. Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786, 10p., contemp. paste-paper wr. Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré, toe gebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde bovenal. Haarlem, V. Loosjes, (1838), 28p., stipple-engr. portr., orig. wr.

= Ekama 620 and 932.

AND 5 other small publications by (1x publ. by) the same, incl. 3 occasional poems.

€ (50-70) 50
78 801 Haarlemmermeer Gevers van Endegeest D T 78 801 Haarlemmermeer Gevers van Endegeest D T
78/ 801 [Haarlemmermeer]. Gevers van Endegeest, D.T. Over de droogmaking van het Haarlemmer-meer. Leyden, S.J. Luchtmans, 1843-1861, 1st ed., 3 parts in 1 vol., (6),152,26; (6),154,(2),53,(5); (6),240,(4),81,(2)p., contemp. gilt red hmor., a.e.g. Ontwerp van droogmaking van het Haarlemmer Meer, beknopt, maar volledig voorgedragen; in eenen brief van een Heer te Utrecht aan zijnen vriend te Amsterdam. Ibid., J.W. van Leeuwen, 1821, (4),71p., contemp. hcalf w. mor. letterpiece.
€ (60-80) 100
78 802 Hoof M C J C van Schreuder E A T M and Slot B J ed 78 802 Hoof M C J C van Schreuder E A T M and Slot B J ed
78/ 802 Hoof, M.C.J.C. van, Schreuder, E.A.T.M. and Slot, B.J. (ed.). De archieven van de Nassause domeinraad 1581-1811 met retroacta vanaf de dertiende eeuw. The Hague, Algemeen Rijksarchief, 1997, 742p., ills., orig. boards, 4to. Synghel, G. Van. 'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis'. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450. Hilversum, Verloren, 2007, 458,(1)p., ills., CD-rom, orig. boards.

= CD-rom contains a database of 5735 urban charters, their so-called 'dictation formulas and keys' and writing hands.

Maanen, R.C.J. van. Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (1253) 1574-1816 (1897)./ (1359) 1816-1929 (1963). Leyden, Gemeentearchief Leiden, 1986/ 2000, 2 vols., LXXIX,(1),664; CXIV,290p., ills., CD-rom, orig. wr.

= Vol. 2 concerns Van Maanen's PhD thesis w. loosely inserted the propositions and an (AUTOGRAPH) invitation to the defense and the dinner afterwards. CD-rom contains a concordance of the inventory (1816-1929).

AND 9 other archival publications, incl. J.C.M. PENNINGS and T.H.P.M. THOMASSEN (ed.), Archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1813. Deel 1. Overgedragen archieven van gezanten en consuls in de christelijke wereld (The Hague, 1994, ills., orig wr., 4to. All published).

- All (near) fine.

€ (60-80)
78 803 Law Koning J de 78 803 Law Koning J de
78/ 803 [Law]. Koning, J. de. Belangrijke zoo crimineele als civile Procedures en Decisien wegens de al of niet verantwoordelijkheid eenes tweeden Notaris, ter zaken van het medeteekenen van Grossen van Acten. Dordr., J. de Vos & Comp., 1819, VIII,268,(1)p., orig. publ. boards.

- Foxed. Backstrip worn/ sl. dam./ broken. = Not in Dekkers.

Vellema, P. Het reglement op het notarisambt in Ned. Oost-Indië benevens het tarief van het honorarium. The Hague, M. Nijhoff, 1909, 2nd augm. ed., VIII,564p., orig. giltlettered hmor., large 8vo.

- Sm. stamp ("Bibliotheek Departement van Koloniën") on title. Traces of ticket at foot of spine; backstrip some rubbed spots at extremities.

= Rouffaer/ Muller p.96 (1st ed., 1890).

Pothier, R.J. Verhandeling van Legaten. Uit het Fransch vertaald, en met eenige ophelderende, en aanvullende Aanmerkingen verrijkt door Mr. Joannes van der Linden. Leyden, A. and J. Honkoop, 1803, XVI,190,(2)p., contemp. plain hcl.

- Some occas. foxing; first part w. (vague) waterstain in lower corner. Paper over covers dam.

AND 6 others, i.a. A.H. KONING, Over testamentsvormen (Gron., 1864, orig. richly gilt cl., a.e.g. Mouldy/ waterstained in upper margin throughout; thesis) and a mediocre copy of J.J. LOKE, Handboek voor notarissen, naar de Nederlandsche wetgeving (Breda, 1846, 2 parts in 1 vol., contemp. hcalf. Partly browned, occas. (water)stained; bookblock broken, binding worn).

€ (60-80)
78 804 Maritime history Jonge J C de 78 804 Maritime history Jonge J C de
78/ 804 [Maritime history]. Jonge, J.C. de. Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. The Hague/ Amst., Gebr. van Cleef, 1833-1848, 1st ed., 6 parts in 10 vols., 5 fold. lithogr. maps/ plans, (3 fold.) plates, 1 portrait, 3 fold. facs. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. orange mor. letterpiece.

- Trifle yellowed. Bindings w. minor imperfections. A good/ fine set.

€ (50-70) 50
78 805 Maritime history Koning J 78 805 Maritime history Koning J
78/ 805 [Maritime history]. Koning, J. Leven van Jan Carel Josephus van Speijk. The Hague/ Amst., Gebroeders van Cleef/ J. van der Hey en Zoon, 1832, 2 parts in 1 vol., XLIV,220; 204,(4)p., engr. title, frontisp. portrait, 1 plate and 2 fold. facsimiles, fold. letterpress table, contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Owner's entry on upper pastedown and title; portrait and title sl. soiled/ waterst.; one facsimile w. tear. Top portion of backstrip loosening; upper joint splitting; paper over backcover partly torn off.

= Cat. NHSM p.473.

BOUND WITH: Olivier, W.J. Van Speijk's dood en nagedachtenis gehuldigd door Neêrland's hoofdstad op den 4 en 5 Mei 1832. Amst., Gebr. Diedericks, 1832, (8),XII,74p., engr. frontisp.

- Partly (sl.) browned. = Cat. NHSM p.473.

€ (50-70) 50
78 806 Maritime history Linschoten Vereeniging Werken uitgegeven door de Vol XI XII XX XLI XLV LII LV LX LXII LXXIII LXXIV and LXXXI 78 806 Maritime history Linschoten Vereeniging Werken uitgegeven door de Vol XI XII XX XLI XLV LII LV LX LXII LXXIII LXXIV and LXXXI
78/ 806 [Maritime history]. Linschoten-Vereeniging. Werken uitgegeven door de -. Vol. XI, XII, XX, XLI, XLV, LII, LV, LX, LXII, LXXIII, LXXIV and LXXXI. Zutphen, Walburg Pers, 1937-1979, 12 vols., num. (loosely inserted) (tinted) maps/ plates/ ills., orig. unif. cl. (4x w. dustwr.).

- Incl. 3 reprints of vol. XI, XII and XX.

€ (80-100) 80
78 807 Maritime history Muller Fz S 78 807 Maritime history Muller Fz S
78/ 807 [Maritime history]. Muller Fz., S. Geschiedenis der Noordsche compagnie. Utr., Gebr. Van der Post, 1874, X,440p., fold. col. lithogr. map, later cl. w. orig. wr. laid down.

- Occas. sl. foxed.

AND 3 others, i.a. A. BIJL, De Nederlandse Convooidienst (The Hague, 1951, orig. pict. cl. w. (sl. browned) dustwr.).

€ (50-70) 60