103 - 587     FINE and APPLIED ARTS, ART REFERENCE

Page 25 of 25 Results 481 - 485 of 485
78 583 Xuriguera G 78 583 Xuriguera G
78/ 583 Xuriguera, G. Michel Rovelais. Introd. M. Condé. Paris, Garnier Nocera, 1996, 189,(3)p., num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. Binet, J.-L. Trémois. Peintures, Gravures, Sculptures. Ibid., Éditions du Rocher, 1991, 232,(2)p., num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 3 others, i.a. O. PAZ and J. LASSAIGNE, Rufino Tamayo (Barcelona, 1995, 2nd "updated" ed., num. (col.) ills., orig. boards w. dustwr., 4to).
€ (60-80) 60
78 584 Zalum M a o 78 584 Zalum M a o
78/ 584 Zalum, M. a.o. La Peinture Gothique Italienne. Florence, Scala, 2011, 317,(3)p., num. (full-p.) col. ills., orig. boards w. dustwr., folio. Cahn, W. La Bible romane. Chefs-d'oeuvre de l'enluminure. Fribourg, Office du Livre, 1982, 304p., num. (full-p.) (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 2 others, i.a. A. MALRAUX, L'Irréel. La Métamorphose Des Dieux (Paris, 1977, num. (full-p.) (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to).
€ (50-70) 50
78 585 Zwart P 78 585 Zwart P
78/ 585 Zwart, P. Het boek van PTT. N.pl., P.T.T. (printed by Ned. Rotogravure Mij, Leiden), 1938, (2),49p., col. ills., typogr. and design by PIET ZWART, orig. wr., large 8vo.

- Backwrapper worn and w. remnants of glue.

= Zwart/ Hefting; Monguzzi p.16; Maan/ Van der Ree; p.14; Broos '70, p.70; Broos '96, p.44; Broos/ Hefting p.119; Purvis, ill. between p.122 and 123; Purvis/ De Jong p.164f; Forde p.26f; Dooijes p.94f; cf. Van Faassen; Brentjens, p.235ff: "Zoals Zwart zich al in 1930 had voorgenomen, krijgt het boekje inderdaad twee hoofdrolspelers: De Post en J. Zelf. Ze personifiëren respectievelijk het staatsbedrijf en de jeugdige lezer. (...) Hij vervaardigt de personages van opgerolde briefkaarten, papier, textiel en blik. (...) Hij laat ze balanceren op een vrachtwagen of op het dak van een gebouw. Hij plaatst ze achter een postloket, op een wolkendek of laat ze wegzakken in een telefoonboek. (...) In het boek duiken zo nu en dan ook ongewoon zoetsappige tekeningen op die niet de hand van Zwart maar van zijn assistent Dick Elffers verraden."

€ (80-100) 80
78 586 Zwart P 78 586 Zwart P
78/ 586 Zwart, P. Jong goed geleerd, oud goed gedaan. (...) Geef de jeugd het boek van P.T.T. (...). Folding advertising brochure, (1938), 14,6x27,9 cm. (unfolded), printed in black and colours on recto only, (col.) ills by PIET ZWART.

= Dutch historical avantgarde typography - The collection Marius Wagner lot 783.

Schuitema, P. Wat gij bij de hand wilt hebben. (Gron./ Batavia, J.B. Wolters), n.d. (±1930), 16x28,2 cm. (unfolded), typography and photomontages by P. SCHUITEMA.

= Fine advertising leaflet for Wolters' dictionaries. One of the photographs shows Schuitema as teacher in front of a class-room. Maan '06, p.65.

€ (40-60) 40
78/587 Zwart P  Mededeeling no 14 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 78/587 Zwart P Mededeeling no 14 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
78/ 587 [Zwart, P.]. Mededeeling no. 14 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. The Hague, Centraal Normalisatie Bureau, 1929, (8)p., col. ills., 4to.

= Comprises designs for traffic signs: "Verkeersseinen; Waarschuwings-seinen/ (...) Verbods-seinen/ (...) Aanwijzings-seinen". Frontpage and 1 other page w. pencil annotations by Piet Zwart, i.a. "borden informeren/ Sirks/ hoofcommisaris v./ politie te/ R'dam."

"Kunstnijverheid en techniek. Voordracht van P. Zwart". IN: Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts en Nijverheidskunst (V.A.N.K.). 1904 - Jubileum-orgaan - 1929. Amst., N.V. Drukkerij Duwaer, 1929, (2),39p., orig. wr., 4to.

- Backstrip dam.; wrapper sl. soiled; frontwr. almost loose and a few sm. defects along spine.

= Frontwrapper w. owner's entry "piet zwart/ wassenaar" in pen and ink. The contribution by Piet Zwart on p.22-27, followed by "Antwoorden op de voordracht van de Heeren Eisenloeffel en Piet Zwart (...)", p.28-29. With MANUSCRIPT COMMENTARY in pencil by Piet Zwart in the blank margin of p.29: "Men kan 1 taal spreken en toch langs elkaar heen praten. Men kan midden in een ontwikkeling staan en haar onontkoombaarheid niet willen zien. Men kan z'n hersens achterste voren draaien en droomen droomen die passen in een voorbije tijd. De ontwikkeling van wetenschap en techniek gaat nochthans onverbiddelijk krachtens hun weezen voort. Ge kunt de mensch niet dwingen op te houden te denken. Iedere uitvinding is de inzet van nieuwe uitvindigen, nieuwe technische mogelijkheden. Iedere uitvinding is een scheppingsdaad. Deze schepping op de wijze van de mens noem ik de metakosmische ontwikkeling. Met kleineerende termen en pasklaar gesneden voorbeelden kan men deze metakosmische ontwikkeling werkelijk niet tegenhouden."

AND 4 others w. contribution by/ on Piet Zwart, partly w. his annotations.

€ (80-100) 250
Page 25 of 25