4922 - 5070     FINE ARTS - DUTCH TOPOGRAPHY. MAPS, PLANS and VIEWS

Page 4 of 8 Results 61 - 80 of 149
77/4982 Delfland 't Hooge Heemraedschap van Delflant met alle de Steden Dorpen Ambachten Boomgaerden Tuynen Velden Sluyzen Vaerten Molens in kaert gebracht 77/4982 Delfland 't Hooge Heemraedschap van Delflant met alle de Steden Dorpen Ambachten Boomgaerden Tuynen Velden Sluyzen Vaerten Molens in kaert gebracht
77/4982 Delfland 't Hooge Heemraedschap van Delflant met alle de Steden Dorpen Ambachten Boomgaerden Tuynen Velden Sluyzen Vaerten Molens in kaert gebracht 77/4982 Delfland 't Hooge Heemraedschap van Delflant met alle de Steden Dorpen Ambachten Boomgaerden Tuynen Velden Sluyzen Vaerten Molens in kaert gebracht
77/4982 [Delfland]. "'t Hooge Heemraedschap van Delflant, met alle de Steden, Dorpen, Ambachten (...) Boomgaerden, Tuynen, Velden, Sluyzen, Vaerten (...) Molens (...) in kaert gebracht". Engr. wall-map by J. and N.S. KRUIKIUS, n.pl., n.d. (1712), 1st ed., 25 folded sheets mounted on linen (51,5x58 cm. each), together forming a wall-map of ±250x350 cm., the pastoral scenes at the bottom by A. HOUBRAKEN, the arms of the dike-reeves by P. HARINGH, kept in modern cl. box w. hinging lid. - WITH: the (often lacking) engr. map in reduced size "'t Hooge Heemraedschap van Delflandt" by C. or D. KOSTER, also folded and mounted on linen, 52x58 cm.

- Very fine.

= Donkersloot-de Vrij 806: "De kaart, waaraan zoveel jaren werd gewerkt - de totale kostprijs bedroeg 20.000 gulden (...) is van kartografisch hoog niveau. De schaal is voor de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse kartografie op moderne wijze aangeduid. (...) De topografie is perfect weergegeven." Van den Brink/ Werner, Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat, p.19: "Hij verrichtte pionierswerk met de vervaardiging van de kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland (1712) in vijfentwintig bladen. Dit kaartwerk overtreft niet alleen door zijn formaat (...) maar vooral ook door de invoering van een decimale schaal van 1:10.000, alles wat er in de zeventiende en achttiende eeuw op het gebied van waterschapskartografie werd geleverd." Fockema Andreae 72-73; Postma, Inleiding reprint 1977; J.F. Heijbroek a.o., Kunst in kaart, p.15-17. One of the highlights in the history of Dutch cartography.

€ (1.200-1.500)
77 4983 Den Bosch Tshertogenbosch 77 4983 Den Bosch Tshertogenbosch
77 4983 Den Bosch Tshertogenbosch 77 4983 Den Bosch Tshertogenbosch
77/4983 [Den Bosch]. "Tshertogenbosch". Handcol. engr. bird's eye profile w. title-banner, 2 coats of arms and cartouche (w. "Buscumducis oppidum (...)"), 23x31 cm., from GUICCIARDINI, ±1590.

- Old fold. = Guicciardini Illustratus 4.1.

"Tshertogenbosch". Handcol. engr. bird's eye view of the battle field between Den Bosch and "Bomler Weert", 19x26 cm., from M. AITSINGER, De leone Belgico, Cologne, 1583 (browned). - ADDED: 4 other (handcol.) engr. views of i.a. "Civitas Bommelia (...)" (handcol. engr. from GUICCIARDINI, ±1600) and "De Stad Montfoort (...)" (handcol. engr. by H. SPILMAN after J. DE BEYER, ±1750).

€ (100-150) 120
77 4984 Dordrecht Dordrecht 77 4984 Dordrecht Dordrecht
77/4984 [Dordrecht]. "Dordrecht". Handcol. etched bird's eye plan w. two coats of arms in top corners, 22x32 cm., from GUICCIARDINI, first half 17th cent.

- Fine. = Guicciardini Illustratus 2.2.

ADDED 3 others on 2 leaves: "Middelburch" (handcol. etched bird's eye plan, 23,3x28 cm., from GUICCIARDINI, first half 17th cent. A few foxed spots in blank margin; sl. yellowed in blank upper corners from glue shining through) and "Brouersavia (...) Goricum, Nobile Hollandiae oppidum" (two etched bird's eye views on one fold. leaf, each 15,5x23,3 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, ±1580. Creased along central fold with split at lower end).

€ (80-100) 100
77 4985 Enkhuizen De Meerman van 't Noorder Gewest 77 4985 Enkhuizen De Meerman van 't Noorder Gewest
77/4985 [Enkhuizen]. "De Meerman van 't Noorder Gewest." Handcol. engraving w. profile of Enkhuizen in the background, engr. text in 2 columns below, 33,5x28,5 cm., from Het groote tafereel der dwaasheid, ±1720 (fine).
€ (50-70) 80
77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776 77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776
77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776 77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776
77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776 77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776
77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776 77/4986 Floods Gezicht der overstroominge op den Hooge Swaluwe den 22sten novemb 1776
77/4986 [Floods]. "Gezicht der overstroominge, op den Hooge Swaluwe, den 22sten novemb. 1776." Engr. view by N. VAN DER MEER after H. KOBELL, 18x28,5 cm., engr. caption and "Proefdruk" below image, from J.H. HERING, Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten november, (...), Amst., 1778.

= FMH 4314-3; Atlas van Stolk 4263-3.

ADDED: 4 others by the same, i.a. "Hier rust Van Schaak, de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen (...)" (engraving after C. BISSCHOP. FMH 5255).

€ (50-70)
77 4987 Friesland Frisia Occidentalis 77 4987 Friesland Frisia Occidentalis
77/4987 [Friesland]. "Frisia Occidentalis". Handcol. engr. map by E.S. HAMERSVELDT and S. ROGERUS after A. METIUS and G. FREITAG, w. 3 cartouches (i.a. depicting a cartographer), 39x50 cm., Amst., H. Hondius, 1630.

- Some weak spots strengthened/ restored on verso, partly visible on recto.

= De Rijke 38.1; Van der Krogt/ Koeman I, 3910:1.1.

€ (80-100) 80
77 4988 Friesland Oost ende West vrieslandts beschryvinghe Utriusque Frisiorum regionis noviss descriptio 1568 77 4988 Friesland Oost ende West vrieslandts beschryvinghe Utriusque Frisiorum regionis noviss descriptio 1568
77/4988 [Friesland]. "Oost ende West vrieslandts beschryvinghe. Utriusque Frisiorum regionis noviss. descriptio. 1568." Contemp. handcol. engr. map w. 2 cartouches and compass rose, 34,3x50,7 cm., Antw., A. Ortelius, 1584.

= Shows Friesland, Groningen, Ostfriesland, Drenthe and Overijssel. De Rijke 6.1 (1st state, Latin text on verso); Koeman/ Van der Krogt IIIB, 3440:31.1.

€ (80-100) 140
77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia 77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia
77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia 77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia
77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia 77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia
77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia 77 4989 Friesland Sneech Sloten Hindelopia
77/4989 [Friesland]. "Sneech". "Sloten". "Hindelopia". Three engr. bird's eye views on 2 textlvs. (1x recto and verso), each ±9x13 cm., from I.R. SAVONAROLA, Universus Terrarum Orbis scriptorum Calamo Delineatus, 1713. "Lewardum, Occidentalis Frisiae Opp: 1580." Handcol. engr. bird's eye plan, 31x29 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum, 1581.

= Van der Krogt/ Koeman IV-2/1, 2253.

AND 5 engr. bird's eye plans/ views of Friesland, i.a. "Slooten" (Amst., J. Blaeu, ±1650) and "Harlinga" (from F. HOGENBERG, Townbooks, ±1650).

€ (60-80) 80
77 4990 Gelderland Ducatus Gelriae pars Quarta Quae est Arnhemiensis sive Velavia 77 4990 Gelderland Ducatus Gelriae pars Quarta Quae est Arnhemiensis sive Velavia
77 4990 Gelderland Ducatus Gelriae pars Quarta Quae est Arnhemiensis sive Velavia 77 4990 Gelderland Ducatus Gelriae pars Quarta Quae est Arnhemiensis sive Velavia
77/4990 [Gelderland]. "Ducatus Gelriae pars Quarta Quae est Arnhemiensis, sive Velavia". Partly contemp. handcol. engr. map w. two cartouches, 38x52 cm., Amst., J. Janssonius, ±1647.

- Sl. yellowed/ sl. foxed. = Vredenberg-Alink p.131, 4a.

"Ducatus Geldriae novissima descriptio." Partly contemp. handcol. engr. map by A. GOOS, 2 cartouches, 39,4x50,5 cm., Amst., H. Hondius, 1629.

- Sl. foxed. Vredenberg-Alink 29a.

€ (100-150) 300
77 4991 Gelderland Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe 77 4991 Gelderland Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe
77/4991 [Gelderland]. "Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe." Contemp. handcol. engr. map, 33x38 cm., Amst., I. Tirion, ±1750.

- Rolled. = Vredenberg-Alink 9.

€ (70-90) 100
77 4992 Gelderland and Overijssel Arnhemium Gelriae in ripa Rheni Opp 77 4992 Gelderland and Overijssel Arnhemium Gelriae in ripa Rheni Opp
77/4992 [Gelderland and Overijssel]. "Arnhemium Gelriae in ripa Rheni Opp". Handcol engr. bird's eye plan, 23x31,5 cm., from GUICCIARDINI, first half 17th cent.

- Sl. yellowed. = Guicciardini Illustratus 2.1.

"Liberae et hanseaticae urbis Daventriensis delineatio". Engr. bird's eye plan, 23,5x31,5 cm., from GUICCIARDINI, first half 17th cent. "Belegeringe ent in neemen van Oldenzeel, als mede t'verooveren en opspringen van 't Huys te Laach. Anno 1626". Engr. bird's eye view w. inset view of the burning Huys te Laach, 27x35 cm., from I. COMMELIN, Frederick, Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn leven en bedrijf, 1651 (margins duststained). - AND 8 others, i.a. "Gelria et Zutfania" (engr. map w. cartouche, 23x30,5 cm., from GUICCIARDINI, first half 17th cent.

€ (100-150) 150
77 4993 Gelderland and Overijssel Le Duché de Gueldres 77 4993 Gelderland and Overijssel Le Duché de Gueldres
77/4993 [Gelderland and Overijssel]. "Le Duché de Gueldres". Handcol. engr. map w. nice cartouche of a putto as soldier, 15,5x21,5 cm., from D. DE LA FEUILLE, Atlas Portatif, ou le nouveau Theatre de la Guerre en Europe, 1702.

- Lower blank margin sl. soiled and foxed.

"Seigneurie d'Overysel". Engr. map w. handcol. borders and w. title-cartouche of fishermen, 16,5x21,5 cm., from H. DE LETH, Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien, 1740. "De Veluwe." Handcol. engr. map w. nice title-cartouche and scale bar, 16,1x22 cm., 18th cent. - AND 7 others (incl. 1 duplicate), i.a. "Caarte van de Eemlanden" (engr. map w. handcol. borders, 19x15,5 cm., from H. DE LETH, Nieuwe Geographische en Historische Atlas, 1740) and "Geldria et Transisulana" (handcol. engr. map, Mercator/ Hondius, ±1610).

€ (80-100) 170
77 4994 Gelderland and Overijssel Geldria Ducatus 77 4994 Gelderland and Overijssel Geldria Ducatus
77/4994 [Gelderland and Overijssel]. "Geldria Ducatus". Handcol. engr. oval map, 12x17,3 cm., from J. Janssonius, Atlas Minor, Amst., 1628.

- Sm. tear in lower margin; vague grid in pencil. = Vredenberg-Alink p.31, 21b.

AND 4 other small (3x early 17th cent.) maps of Gelderland, i.a. "Comit: Zutphania" (handcol. engr. oval map, from A. GOOS/ R. TELLE, Nieuw Nederlandtsch Kaertboeck, 1616. Sm. tear in lower blank margin) and "Geldria et Transisulana" (handcol. engr. map, Mercator/ Hondius, ±1610).

€ (80-100) 100
77/4995 Gouda Gouda 77/4995 Gouda Gouda
77/4995 [Gouda]. "Gouda". Contemp. handcol. engr. bird's eye plan, 38x50 cm., from BLAEU, Townbooks, ±1650, framed.

- Sl. browned.

= Rare. Krogt/ Koeman IV-2/1, 1589, 43, 1st state of 4; De Jong, Gouda in vogelvlucht 36. With a double frame showing the verso of the leaf as well.

€ (300-500)
77 4996 Groningen Groningen en Ommelanden 77 4996 Groningen Groningen en Ommelanden
77/4996 [Groningen]. "Groningen en Ommelanden". Handcol. engr. map w. cartouche, 20,8x16 cm., from H. DE LETH, Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien, 1740. - ADDED: 6 other miscellaneous 18th cent. engr. maps, incl. 2 duplicates, i.a. "Carte de la Hollande où sont les environs de Nimegue, de Grave, d'Arnhem (...)" (contemp. handcol. engr. map, from ROBERT DE VAUGONDY, Atlas Portatif, 1748); "Nieuwe Kaart van 't Graafschap Zutphen" (engr. map w. handcol. borders, from H. DE LETH, Nieuwe Geographische en Historische Atlas, van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien, 1740) and "Nieuwe Kaarte Vertoonende den Geheele Alblasserwaard met de Vyf Heeren Landen" (engr. map w. handcol. borders by A. DE VRIES, sm. inset map of the "Ingebroken Dyk tot Kedichem Gepeylt", from H. DE LETH, Nieuwe Geographische en Historische Atlas, ±1740).
€ (100-150) 160
77 4997 Groningen Groningen en Ommelanden 77 4997 Groningen Groningen en Ommelanden
77/4997 [Groningen]. "Groningen en Ommelanden." Engr. map w. nice cartouche, 44x32,5 cm., Amst., n.publ., ±1750.

= Wijk 76.2; Vredenberg-Alink V A 14.

AND 4 others: 3 maps/ plans of Groningen (and Drente) (i.a. "Het belegh der Stadt Groningen in den Jaere MDXCIV" (engr. plan, w. inset view of "St Walburgs kerck", from P. BOR, ±1680), and a plan of Gorcum.

€ (70-90) 100
77 4998 Groningen Nova Totius Provinciae Groningo Omlandiae Tabula Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden 77 4998 Groningen Nova Totius Provinciae Groningo Omlandiae Tabula Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden
77/4998 [Groningen]. "Nova Totius Provinciae Groningo-Omlandiae Tabula [Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden (...)]". Engr. wallmap on 4 separate sheets by J. VAN JAGEN after TH. BECKERINGH, w. inset map of the Groninger Wadden islands in upper right corner, surrounded by 9 "borghen" (mansions) in both vertical margins and a profile of Groningen with 3 "borghen" on each side in lower margin and the Latin title-strip in top margin embellished w. two coats of arms and putti, large Dutch title cartouche in lower left corner, and large dedicatory cartouche in lower left corner, each sheet 52,5x67 cm., together 105x134 cm., prob. the ed. publ. by J. OOMKENS III in 1849.

- Two small foxed spots to the right of the Dutch title cartouche. All leaves folded once. Othewise fine.

= The so-called Borgenkaart, referring to the country estates shown in the border. Wijk 90; Vredenberg-Alink VI A 1 and plate 71. Rare monumental map of Groningen first published in 1784, republished by Jan Oomkens III in 1849. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (1.000-1.500) 1900
77 4999 Groningen Tabulae dominii Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae 77 4999 Groningen Tabulae dominii Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae
77/4999 [Groningen]. "Tabulae dominii Groeningae quae et complectitur maximam partem Drentiae". Engr. map w. handcol. borders, 2 cartouches, inset map of the Wadden Islands and 2 compass roses, 46x54,5 cm., Amst., F. de Wit, ±1671, framed.

- Probably laid down; trifle yellowed. = Wijk 59.3; Vredenberg-Alink IV A 24.

€ (80-100) 80
77 5000 Haarlem and surroundings Arkel G van 1858 1918 77 5000 Haarlem and surroundings Arkel G van 1858 1918
77/5000 [Haarlem and surroundings]. Arkel, G. van (1858-1918). (City hall of Haarlem). Drawing, pen and ink, 16x25,7 cm., monogrammed. - AND 2 other smaller drawings by the same of Haarlem monumental doors, both monogrammed.

= Illustrations for the work Noord-Hollandsche oudheden (Amst., 1891-1905), which the artist/ architect published together with the architect A.W. WEISSMAN.

€ (40-60) 40
noimage
77/5001 [Haarlem and surroundings]. "Gedenkzuil Ter Eere van Lourens Jans Zoon Koster, Uitvinder der loffelijke Boekdrukkunst in den Jare 1420-1425; waarvan het vierde Eeuwfeest, door besluit van de Wel-Edel-Achtbare Regering der Stad Haarlem, aldaar plegtig is gevierd geworden op den 10den en 11den van Hooimaand 1823". Engraving by D. SLUYTER after H.P. OOSTERHUIS, 51,5x37,5 cm., engr. caption etc. below the image, Amst., D.A.M. Sluyter and F.C. Hagedoorn, 1823.

- Sl. browned; some tears/ folds in blank margins

= "Proefdruk". F.M. 6200; Atlas van Stolk 6583; cat. Harlemia Illustrata 821.

AND 2 others, i.a. "Namen en wapenen der ed. achtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Haarlem zedert den Jaare 1618 (...)" (contemp. handcol. engr. armorial table, w. 205 coats of arms, 57x49,7 cm., Haarlem, B. Cleynhens, ±1718. Fine copy).

€ (80-100) 80