700 - 799     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 4 of 5 Results 61 - 80 of 100
77 760 Maritime history Ver Huell Q M R 77 760 Maritime history Ver Huell Q M R
77/ 760 [Maritime history]. Ver Huell, Q.M.R. Mijne eerste zeereis. Rott., M. Wijt & Zonen, 1842, X,315p., steelengr. frontisp., contemp. gilt cl.

- Frontisp. sl. yellowed; occas. trifle foxed.

= Cat. NHSM p.124; Tiele 1147 (note). Account of Ver Heull's journey to the East Indies and his captivity by the Portuguese in Brazil.

€ (80-100) 90
77 761 Maritime history Vos A D a o 77 761 Maritime history Vos A D a o
77/ 761 [Maritime history]. Vos, A.D. a.o. Wereldvondsten uit een Hollands schip. Basisrapportage BZN17/ Palmhoutwrak. Ed. B. van den Hoven and I. Toussaint. Haarlem, Provincie Noord-Holland, 2019, 443,(5)p., sumptuously illustrated, orig. boards, 4to. Paesie, R. Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal. Amst., De Bataafsche leeuw, 2002, 237,(1)p., richly illustrated, orig. boards w. dustwr., 4to. - AND 9 others, i.a. J.H.G. GAWRONSKI, De Hollandia en de Amsterdam: Twee schepen en een bedrijf (...) (Amst., 1994, ills., orig. wr., 4to, thesis) and J.P. SIGMOND, Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw (Hilv., 2013, richly illustrated, orig. wr., 4to).

- Most vols. owner's stamp on (h)title-p. Otherwise fine.

€ (70-90) 70
77 762 Militaria Knoop W J 77 762 Militaria Knoop W J
77/ 762 [Militaria]. Knoop, W.J. Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1861-1867, 8 parts in 4 vols., 1 fold. lithogr. map, contemp. unif. hcl.

- Occas. trifle foxed. Good set.

AND 7 others, various languages, i.a. J. PRINZ, Das Württembergische Kapregiment 1786-1808. Die Tragödie einer Söldnerschar (Stuttg., 1932, 2nd ed., 1 fold. map and num. plates (1x col.), orig. cl.) and E. SWART, Krijgsvolk. Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger 1568-1590 (Amst., 2006, ills., orig. wr.). - ADDED: 5 soldier's manuals, i.a. HANDBOEK VELD-COMPAGNIEËN GENIETROEPEN. Deel V (Weltevreden, 1927, 2 vols. (text vol. and plate vol.), num. (fold.) plates/ tables, orig. unif. hcl. Covers partly fingersoiled).

€ (70-90) 170
77 763 Militaria Roemer J 77 763 Militaria Roemer J
77/ 763 [Militaria]. Roemer, J. Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten heiligen strijd voor vaderland en Koning, In de Jaren 1830 en 1831./ Gedenkschrift van den uittogt der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor Vaderland en Koning Op den 13 November, 1830. Leyden, C.C. van der Hoek, 1831, VIII,160p., 2 (fold.) lithogr. plates, orig. lithogr. boards.

- Bookplates on upper pastedown; plate sl. foxed and w. sm. tear on fold.

ADDED: J. LE FRANQ VAN BERKHEIJ, Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Prins Willem den Vijfde (Amst., 1806, engr. title and plate, contemp. boards).

€ (40-60) 40
77 764 Militaria Sloos L P 77 764 Militaria Sloos L P
77/ 764 [Militaria]. Sloos, L.P. Voor den dienst der armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967/ Bibliografische catalogus militair uitgavenfonds De Gebroeders van Cleef 1806-1960. Amst./ Delft, De Buitenkant/ Legermuseum, 2001, 2 vols., 269,(2); 409,(2)p., ills., orig. cl., slipcase. Joor, J. De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813). Amst., De Bataafsche Leeuw, 2000, 864p., ills., orig. cl. w. dustwr. - AND 5 others, i.a. W.F. LICHTENAUER, De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur (Rott./ The Hague, 1971, (col.) plates, orig. boards w. dustwr.).
€ (50-70)
77 765 Nederlandse cultuur in Europese context 77 765 Nederlandse cultuur in Europese context
77/ 765 Nederlandse cultuur in Europese context. The Hague, SDU, 1999-2001, 5 vols., num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr.

- All vols. w. bookplate on upper pastedown.

= Complete series. Comprises: 1650. Bevochten eendracht; 1800. Blauwdrukken voor een samenleving; 1900. Hoogtij van een burgerlijke cultuur; 1950. Welvaart in zwart-wit; 1650-2000. Rekenschap.

€ (60-80)
77 766 Noord Holland Brandts Buys L 77 766 Noord Holland Brandts Buys L
77/ 766 [Noord-Holland]. Brandts Buys, L. De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Arnhem, Stichting Hist. Boerderij-onderzoek, 1974, 593p., 667 ills., loose fold. maps, orig. giltlettered cl. w. dustwr., large 4to. Kranenburg-Lycklama à Nijeholt, M. a.o. (ed.). Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas. Amst., Meijer Pers, 1976, 158,(1)p., profusely illustrated, orig. gilt cl. w. dustwr., folio. - AND 9 others, i.a. 4 vols. from the series Over geschiedenis en volksleven concerning Oud Schoten, Spaarndam, Zandvoort aan Zee and Eemland, all orig. cl. w. dustwr.
€ (60-80)
77 767 Noord Holland Tarief der schutgelden te betalen voor de schutting in en door de zeewaterkeerende schutsluis te Edam 77 767 Noord Holland Tarief der schutgelden te betalen voor de schutting in en door de zeewaterkeerende schutsluis te Edam
77 767 Noord Holland Tarief der schutgelden te betalen voor de schutting in en door de zeewaterkeerende schutsluis te Edam 77 767 Noord Holland Tarief der schutgelden te betalen voor de schutting in en door de zeewaterkeerende schutsluis te Edam
77/ 767 [Noord-Holland]. Tarief der schutgelden, te betalen voor de schutting in en door de zeewaterkeerende schutsluis te Edam. Broadside, 1831, 53,5x46 cm., printed by Hs. Koster, Alkmaar. - AND 2 other similar for the "kleine schutsluis te Zaandam" - AND 5 other documents and publications regarding the sluices in Kennemerland and West-Vriesland, i.a. BORDRELLE. De rekeninge van den rentmeester van de Uytwaterende Sluysen (1771).
€ (50-70)
77 768 Overijssel Kuile G J ter 77 768 Overijssel Kuile G J ter
77 768 Overijssel Kuile G J ter 77 768 Overijssel Kuile G J ter
77/ 768 [Overijssel]. Kuile, G.J. ter. Geschiedkundige aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe. Almelo, W. Hilarius Wzn., 1911, (10),293p., num. (col.) ills., contemp. hmor., folio.

- A few lvs. sl. (finger)soiled. Binding sl. worn (along extremities). Otherwise fine.

Slechte, H. Geschiedenis van Deventer. Oorsprong en Middeleeuwen/ Nieuwe en Nieuwste Tijd. Zutphen, Walburg Pers, 2010, 2 vols., 335; 820p., num. (full-p.) col. ills., orig. boards, 4to. - AND 2 works on Gelderland, incl. J. VAN BAREN a.o. (ed.), Gelderland (Arnhem, 1926, num. ills., orig. gilt and blindst. leather w. coat of arms of Gelderland on frontcover, 4to. A few lvs. sl. stained). - AND 1 other.

€ (80-100) 80
77/769 Studentica Utrecht Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts Hertoge Matthias binnen die Princelijcke stadt van Brussele in t'iaer ons heeren M D LXXVIII den77/769 Studentica Utrecht Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts Hertoge Matthias binnen die Princelijcke stadt van Brussele in t'iaer ons heeren M D LXXVIII den
77/769 Studentica Utrecht Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts Hertoge Matthias binnen die Princelijcke stadt van Brussele in t'iaer ons heeren M D LXXVIII den77/769 Studentica Utrecht Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts Hertoge Matthias binnen die Princelijcke stadt van Brussele in t'iaer ons heeren M D LXXVIII den
77/ 769 [Studentica. Utrecht]. "Triumphelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren Aerts-Hertoge Matthias, binnen die Princelijcke stadt van Brussele, in t'iaer ons heeren M.D.LXXVIII. den XVIII dach Januarij. Gehouden door Heeren Leden van het Utrechtsche Studentencorps op den 28 Juni 1881 by gelegenheid van het 245-jarig bestaan der Hoogeschool." Utr., J.L. Beijers and J. van Boekhoven, 1881, 7 col. lithogr. plates by A.P. GROLMAN arranged in 7 scenes to be propped-up on wooden bars, accomp. booklet (title-p. and (7)p. each w. legend and lithogr. ill. of each of the 7 scenes (1x partly handcol.)), contemp. cl., obl. 8vo), together in contemp. board portfolio w. ties and w. chromolithogr. calligraphed title laid down on verso of upper cover, and w. letterpress list of the "Verklaring en Namen der Deelnemers" laid down on verso of lower cover, portfolio size: 31,5x80,3 cm.

- Some of the scenes need to be reattached to their wooden bar, otherwise contents fine. Calligraphed title a few small dam. spots and w. owner's entry in upper right corner. Portfolio worn.

= Utrechts Archief 29166 - 29172. Nice 3-dimensional version of this "splendid ceremony".

€ (100-150) 110
77 770 Tourist guides souvenir booklets etc Plantenga P B 77 770 Tourist guides souvenir booklets etc Plantenga P B
77/ 770 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Plantenga, P.B. Nederland. Reisboek met reiskaart en plattegronden, aangave van bezienswaardigheden, reisroutes, logementen, restauraties, koffijhuizen, enz. enz. Zutphen, P.B. Plantenga, 1863, VIII,243p., fold. lithogr. general map, 7 fold. plans/ maps, orig. giltlettered red cl.

- A few lvs./ quires loose(ning); hinges weak; sm. tear in general map. Binding worn; lower joint splitting.

Te voet van Amsterdam naar Arnhem. The Hague/ Amst., A.N.W.B., 1928, 5th rev. enl. ed., 95p., large col. map in 3 separate fold. sheets, ills., orig. pict. cl. - AND 3 others, i.a. GIDS VOOR WALCHEREN (Middelb., n.d. (±1910), maps, plans, ills., orig. wr.) and J. WESSELINK, Oosterbeek en omstreken. Officiële gids van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer (Oosterbeek, (1923), plates, orig. wr.).

€ (70-90)
77 771 Tourist guides souvenir booklets etc Lot of ±50 tourist guides maps plans etc 77 771 Tourist guides souvenir booklets etc Lot of ±50 tourist guides maps plans etc
77/ 771 [Tourist guides, souvenir booklets etc.]. Lot of ±50 tourist guides, maps, plans etc., ±1880-1960, all on Dutch cities, Dutch and English language, various techniques, various sizes and bindings.

= Interesting collection, partly with attractive covers. Some cities: Monnickendam, Lochem, Zwolle, Rotterdam and Hilversum.

€ (50-70) 190
77 772 Twente Haan F de 77 772 Twente Haan F de
77/ 772 [Twente]. Haan, F. de. Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964. Amst., Aksant, 2002, 462p., num. (col.) ills., orig. clothbacked boards (mint). Jesse, N. Mensen van Menko (...). Text M. Verdenius. Enschede, N.J. Menko N.V., n.d. (1956), 1st ed., (64)p., num. photogr. ills. and orig. boards by N. JESSE, 4to.

- Top of spine sl. dam.

= With identification of the many of the portrayed people in pencil. Thijsen, Het bedrijfsfotoboek, no.51.

S.N. Menko N.Jzn. Een halve eeuw Textiel. N.pl., n.publ., n.d. (Enschede, S.N. Menko N.J.zn, 1950), no pagination, ills. by J. SPIER, orig. wr., sm. folio.

- Wrappers sl. browned/ sl. dampstained in margins.

Elderink, C. Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw. Uit brieven en familiepapieren samengesteld door C. Elderink in 1923. Hengelo etc., Boekhandel Broekhuis/ Scholten's boekhandel, 1977, XII,299,(1)p., plates, orig. cl. w. (chipped) dustwr.

= Reprint of the ed. 1923.

AND 4 others, i.a. E.J. FISCHER, J.L.M. VAN GERWEN and H.J.M. WINKELMAN, Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970 (Oldenzaal/ Amst., 1991, num. ills., orig. cl. w. dustwr., large 4to. Fine).

€ (70-90) 70
77 773 Twente Jesse N 77 773 Twente Jesse N
77/ 773 [Twente]. Jesse, N. Mensen van Menko/ Menko People/ Le monde de Menko. Text M. Verdenius. Enschede, N.J. Menko N.V., n.d. (1956), 1st ed., (64)p., num. photogr. ills. and orig. boards by N. JESSE, 4to.

- Top of spine sl. dam. = Thijsen, Het bedrijfsfotoboek, no.51.

Stroink, L.A. Stad en land van Twente. Enschede, W.G. Witkam, 1974, 3rd ed., (8),796p., num. ills., orig. cl. w. (frayed/ sl. dam.) dustwr., 4to. - AND 15 others, i.a. FOTOBOEK OUD ENSCHEDE. Verzameling van foto's, tekeningen, reproducties enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Twentsch Dagblad Tubantia in de jaren 1953-1954 (n.pl., n.d. (1954), num. photogr. ills., orig. wr., obl. 4to) and a duplicate of the first work of this lot (owner's entries on title-p.; spine-ends dam.).

€ (50-70) 50
77 774 Utrecht Geer van Oudegein J J de 77 774 Utrecht Geer van Oudegein J J de
77/ 774 [Utrecht]. Geer van Oudegein, J.J. de. Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht. Utr., Kemink en Zoon, 1875, (8),185p., 2 fold lithogr. maps (sl. foxed, 1 loosening), 4 tinted/ col. lithogr. plates (1x fold.), modern hcl. Blondeel, V.J. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe (...). Ibid., H. Besseling, 1757, (2),LII,396p., engr. frontisp., 1 fold. map (of 2), modern cl.

- Lacks 1 map and the 2 plates; occas. trifle foxed/ yellowed.

AND 7 others, i.a. J.F. VAN SOMEREN, De Utrechtsche universiteitsbibliotheek, haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880 (Utr., 1909, (double-p.) (col.) plates, orig. cl., t.e.g., folio); H.J. ROYAARS, Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht (Leyden, 1847, later hcl.) and STATISTIEKE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE UTRECHT. Naamlijst van geborenen, gehuwden en overledenen (...). Vol. 4 (Utr., 1850, orig. clothbacked boards).

€ (70-90) 70
77 775 VOC Tuan H A 77 775 VOC Tuan H A
77/ 775 [VOC]. Tuan, H.A. Silk for Silver. Dutch-Vietnamese Relations, 1637-1700. Leyden/ Boston, Brill, 2007, XXIX,296p., num. maps, plates, ills. and diagrams, orig. boards w. dustwr.

= TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction. Vol.5.

Clulow, A. and Mostert, T. (ed.). The Dutch and English East India Companies (...). Amst., Amsterdam Univ. Press, 2018, 262p., ills., orig. boards. - AND 7 others, mainly similar, i.a. D.W. DAVIES, A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade (The Hague, 1961, frontisp., fold. maps and plates, orig. cl. w. dustwr.); R. PARTHESIUS, Dutch Ships in Tropical Waters. The development of the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia 1595-1660 (Amst., 2010, ills., orig. wr., 4to) and C.R. BOXER, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800 (London, 1965, 1st ed,. plates, orig. cl.).

- Most vols. owner's stamp on (h)title-p.

€ (80-100) 90
77/776 World War II Archive 77/776 World War II Archive
77/ 776 [World War II]. Archive, consisting of ±100 documents, Dutch, 1944-1945, 1 to several cyclostyled lvs. each.

= Internal communiqués and bulletins of the Dutch underground resistance movement. Partly with heading "Uit I2. Aan M.C.M." and "Mededeelingen" ("Wij verzoeken er ten strengste op toe te zien, dat de "Mededeelingen" niet hun weg naar buiten vinden" (Mededeelingen dd. 15.11.1944)). Mostly containing information on activities and manouevres of the Germans, warnings against razzia's and lists of traitors or suspicious individuals, often with lively descriptions (i.a. from "Rapport betreffende Wachner": "Foute, doch waarschijnlijk niet gevaarlijke vent, die thans kinderlijke pogingen doet om zich te rehabiliteeren. Poenig opportunistje, die houdt van belangrijke verhalen doen, zonder te beseffen, dat hij zichzelf erbij loopt te zwammen"). Interesting collection of classified war-time documents.

€ (800-1.000) 850
77 777 World War II Dulm J van Krijgsveld W J a o 77 777 World War II Dulm J van Krijgsveld W J a o
77/ 777 [World War II]. Dulm, J. van, Krijgsveld, W.J. a.o. Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945./ Supplement. Purmerend, Asia Major, 2000/ 2002, 2 vols., 224; 192p., num. (col.) ills., orig. unif. boards, folio (fine). - AND 8 others, i.a. J. RIJPSMA, Radarstelling Biber. Kustverdediging op Voorne 1940-1945 (Rott., 2005, num. ills., orig. boards, folio) and ZEEOORLOG IN HET OOSTEN. De strijd der Duitsche oorlogsmarine tegen de Sowjets (Amst., Westland, 1943, frontisp., maps/ plates, orig. pict. hcl. Owner's entry on first free endpaper).

- Most w. owner's entry on title-p.

€ (50-70) 80
77 778 World War II Frank A 77 778 World War II Frank A
77/ 778 [World War II]. Frank, A. Het achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Pref. A. Romein-Verschoor. Amst., Contact, (1947), 1st ed., 1st issue, IX,(1),253,(1)p., 5 plates (consisting of a frontisp. portrait, a plan, 2 photogr. plates, 1 facs. plate), 1 facs. ill., orig. boards.

- Professionally restored copy. Lower corner title-p. reattached; final text leaf creased at inner margin. Binding w. some brownish stains; lettering on spine faded.

= Proloog-reeks.

€ (500-700) 1300
77 779 World War II Frank A 77 779 World War II Frank A
77/ 779 [World War II]. Frank, A. Het achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Pref. A. Romein-Verschoor. Amst., Contact, (1947), 2nd ed., IX,(1),252,(2)p., 5 plates (consisting of a frontisp. portrait, a plan, 2 photogr. plates, 1 facs. plate), 1 facs. ill., orig. boards.

- Frontisp. and 1st quire reattached; partly (sl.) foxed and yellowed; final text leaf sticking to final free endpaper at inner margin, w. sl. loss of text. Backstrip renewed; backcover waterst. along spine.

€ (50-70) 180