700 - 799     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 3 of 5 Results 41 - 60 of 100
77 740 Haarlem and surroundings Koning C de 77 740 Haarlem and surroundings Koning C de
77/ 740 [Haarlem and surroundings]. Koning, C. de. Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1807-1808, 4 vols., 4 diff. engr. title-p., 6 fold. and 4 full-p. plates and 1 fold. table, contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Without the fold. plan; trifle soiled. Top of spines sl. dam. = Ekama 740.

(Quarles van Ufford, J.N.). Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren. Ibid., V. Loosjes, 1828, (8),106,(1)p., orig boards.

- Paper over backstrip worn off (new paper pasted over);

= Ekama 890. Uncertain attribution to Quarles van Ufford, sometimes attributed to Vincent Loosjes.

€ (50-70)
77 741 Haarlem and surroundings De lettergieterij van Joh Enschedé en zonen Gedenkschrift ter gelegenheid van haar honderdvijftig jarig bestaan op 9 maart 1893 77 741 Haarlem and surroundings De lettergieterij van Joh Enschedé en zonen Gedenkschrift ter gelegenheid van haar honderdvijftig jarig bestaan op 9 maart 1893
77/ 741 [Haarlem and surroundings]. De lettergieterij van Joh. Enschedé en zonen. Gedenkschrift ter gelegenheid van haar honderdvijftig-jarig bestaan op 9 maart 1893. Haarlem, J. Enschedé en zonen, (1893), (6),200p., frontisp. portrait, num. (engr.) plates (1x photo-engr.), (col.) ills. and typespecimens, orig. gilt cl., 4to.

- Bookblock shaken; upper hinge broken. Binding rubbed.

Feestreden en Feest-Cantate bij het Eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, opgericht in 1777. The Hague, D.A. Thieme, 1877, 62p., orig. wr., kept in contemp. gilt and blindst. board chemise, 4to.

- Spine-ends chemise worn.

AND 8 others, i.a. Catalogus van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Joh. Enschedé en Zonen (Haarlem, 1903, each page within decorative border, orig. pict. wr.).

€ (50-70) 50
77/742 Haarlem and surroundings Razzia December 1944 Waar bleven onze mannen Kamp Rees Ed H M Krimp 77/742 Haarlem and surroundings Razzia December 1944 Waar bleven onze mannen Kamp Rees Ed H M Krimp
77/ 742 [Haarlem and surroundings]. Razzia December 1944. Waar bleven onze mannen. "Kamp Rees". Ed. H.M. Krimp. Overveen, Secretariaat Comite "Nazorg kamp Rees", 1947, 53 lvs., 20 mounted photographs, orig. ringbound pict. wr., 4to.

= Very rare early document concerning the fate of the citizens that were captured during the "Sinterklaasrazzia" in Haarlem and surroundings and transported to the concentration camp "Rees" in Germany. Photographs show the graves of the murdered Haarlem citizens.

€ (80-100) 190
77 743 Haarlem and surroundings Rooswyck N van 77 743 Haarlem and surroundings Rooswyck N van
77/ 743 [Haarlem and surroundings]. (Rooswyck, N. van). Korte historische aantekeningen, wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem, in de jaaren 1572 en 1573: En verder vervolgt tot daar gemelde stad weder onder de gehoorzaamheid der Staaten van Holland en den Prins van Oranje is gekomen. Haarlem, J. Marshoorn and P. van Assendelft, 1739, (44),243,(1)p., fold. engr. bird's eye view and 1 fold. plate, contemp. hroan.

- Binding rubbed. Otherwise fine. = Ekama 427.

AND 6 other 19th cent. works on the siege of Haarlem. - ADDED: 1 other.

€ (70-90) 130
77 744 Haarlem and surroundings De Voormalige Stadspoorten van Haarlem 77 744 Haarlem and surroundings De Voormalige Stadspoorten van Haarlem
77/ 744 [Haarlem and surroundings]. De Voormalige Stadspoorten van Haarlem. N.pl. (Haarlem), A. Vernout, n.d. (±1900), 20 mounted photographs (17x photographs of drawings and 3 photographs of the actual city gates), loose as issued in orig. blindst. giltlettered portfolio, sm.8vo.
€ (30-50) 30
77 745 Haarlem and surroundings Wandelkaart van Haarlem en omstreken 77 745 Haarlem and surroundings Wandelkaart van Haarlem en omstreken
77/ 745 [Haarlem and surroundings]. "Wandelkaart van Haarlem en omstreken". Col. lithogr. map by W. KLOEK, folded in 16 sections, 86x55 cm., H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1898. Officieele dienstregeling der Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij te Haarlem. Haarlem, n.publ., n.d. (±1900), 32p., fold. lithogr. map and orig. lithogr. wr. by M.A. JACOBSON, sm. 8vo. - AND 11 others, mainly tourist guides and maps. - ADDED: 3 sm. prints of Haarlem.
€ (80-100) 220
77 746 Haarlem and surroundings Wolff J 77 746 Haarlem and surroundings Wolff J
77/ 746 [Haarlem and surroundings]. Wolff, J. Beschrijving der Groote of St. Bavo-Kerk, te Haarlem, alsmede van het alom beroemde orgel in dezelfve. Haarlem, Gebroeders van Dobben, 1846, (8),XIV,192p., 2 lithogr. plates by W. NEHRLICH, orig wr.

- Bookblock broken. Paper over spine partly worn off.

Gonnet, C.J. Het Zijlklooster, convent der Kanonessen-Regulieren Ten Zijl, het St. Cecilia-Klooster, en het Clarissen-Klooster te Haarlem. Haarlem, Sint-Jacobs-Godshuis, 1891, (4),463p., contemp. hcl.

- Bookplate on upper pastedown; sl. foxed. Joints splitting.

AND ±30 others similar, incl. sm. publications.

€ (50-70) 90
77/747 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals 77/747 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals
77/747 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals 77/747 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals
77/ 747 [Haarlem and surroundings]. Lot of 4 seals: an embossed and engr. silver medal for the "Haarlemsche Maatsch. tot Verduurzaaming van Levensmiddelen, Verduurzaamde Groenten" (issued by the "Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1847"); a brass embossed medal for the "Hollandsche IJzeren Spoorweg Maarschappij" (1889); a brass embossed medal for a "Buitengewoon gemeenteveldwachter Haarlem" and a copper medal awarded to "Mr. Ernst Anthon Iordens" on occasion of his 25 anniversary as mayor of Haarlem (1891; with a letterpress permit signed by Mr Iordens as mayor).
€ (70-90)
77/748 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals 77/748 Haarlem and surroundings Lot of 4 seals
77/ 748 [Haarlem and surroundings]. Lot of 4 seals, all later casts, so-called "Grootzegel" (2x, 1x copper and 1x cast plaster) and "Kleinzegel" (2x (one duplicate), both embossed copper).
€ (50-70)
77 749 Havard H 77 749 Havard H
77/ 749 Havard, H. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Paris, E. Plon, 1876, IX,(1),480,(3)p., fold. col. map, woodengr. plates by M. DE CONSTANT-REBECQUE, contemp. gilt hmor., a.e.g.

- (Partly closed) tear in map; foxed; the plates sl. yellowed.

Idem. La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Paris/ The Hague, E. Plon/ D.A. Thieme, 1875, 2nd ed., (2),VIII,403,(4)p., woodengr. plates by M. DE CONSTANT-REBECQUE, contemp. gilt hmor., a.e.g.

- Bookplate on first free endpaper; occas. foxed; the plates sl. yellowed. Frontcover waterstained.

€ (40-60)
77 750 Havard H 77 750 Havard H
77/ 750 Havard, H. La Hollande à vol d'oiseau. Paris, G. Decaux and A. Quantin, 1881, 2nd ed., (6),II,400p., tinted lithogr. map, 24 helio-engr. plates by M. LALANNE, num. ills., contemp. gilt hcalf, a.e.g., 4to.

- Bookplate on upper pastedown; sl. foxed. = Vicaire IV, p.44f.

Idem. Amsterdam et Venise. Paris, E. Plon et Cie., 1877, 2nd ed., XI,(3),636p., 7 etched plates on chine collé by L. FLAMENG and GAUCHEREL, 124 (full-p.) woodengr. ills., orig. gilt and dec. cl., 4to.

- Sl. foxed. Binding worn. = Cf. Vicaire IV, p.42 (1st ed., 1876).

€ (50-70)
77 751 Hupperetz W a o ed 77 751 Hupperetz W a o ed
77/ 751 Hupperetz, W. a.o. (ed.). Kastelen in Limburg. Burchten en Landhuizen (1000-1800). Utr., Matrijs, 2005, 606p., richly illustrated, orig. boards, large 4to. Olde Meierink, B. a.o. (ed.). Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Ibid., idem, 1995, 2nd ed., 596p., richly illustrated, orig. cl. w. dustwr., large 4to. - AND 11 others, i.a. J.C. BIERENS DE HAAN, Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579 (Zutphen, 1994, num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to) and A.J. GEVERS and A.J. MENSEMA, De havezaten in Twente en hun bewoners (Zwolle, 1995, richly illustr., orig. cl. w. dustwr., large 4to) and W. BEELAERTS VAN BLOKLAND and C. DUMAS, De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker (ibid., 2006, num. ills., orig. cl. w. dustwr., folio).
€ (80-100) 80
77 752 Lennep J van and Hofdijk W J 77 752 Lennep J van and Hofdijk W J
77/ 752 Lennep, J. van and Hofdijk, W.J. Merkwaardige kasteelen in Nederland Amst., G.W. Tielkemeijer, 1854-1861, 6 parts in 3 vols., 6 col. lithogr. title-p., 6 col. lithogr. heraldic frontisp./ plates, 41 col. lithogr. plates, woodengr. ills., contemp. unif. gilt hcl.

- Occas. (sl.) foxed (mostly the plates and surrounding lvs.); a few lvs. in 3rd vol. w. waterstain in upper outer corner.

= Cf. De Buck 597, listing the 2nd edition.

€ (50-70) 50
77 753 Leyden Posthumus N W 77 753 Leyden Posthumus N W
77/ 753 [Leyden]. Posthumus, N.W. De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. The Hague, M. Nijhoff, 1908-1939, 3 vols., XII,452; X,500; VIII,501-1227,(1)p., fold. tables, fold. col. map, orig. unif. wr.

- First vol. wrappers loose. Otherwise fine.

= Siegelaub, Bibliographica textilia historiae 265 (mentioning vol. I only).

€ (80-100)
77 754 Lopikerwaard Uyl W F J den 77 754 Lopikerwaard Uyl W F J den
77/ 754 [Lopikerwaard]. Uyl, W.F.J. den. De Lopikerwaard. I Dorp en kerspel tot 1814. II De waterschappen. Utr., v/h Kemink en Zoon, 1963, 2 vols., XII,488; (16),672p., 3 fold. maps, plates (1 col.), ills., orig. unif. wr., 4to. - ADDED: 2 others on 's Hertogenbosch and Hackfort.
€ (50-70) 50
77 755 Margry P K and Caspers C 77 755 Margry P K and Caspers C
77/ 755 Margry, P.K. and Caspers, C. Bedevaartplaatsen in Nederland. Amst./ Hilversum, P.J. Meertens-Instituut/ Verloren, 1997-2004, 4 vols., ills., orig. unif. cl. w. dustwr.

- All vols. w. bookplate on upper pastedown.

AND 1 other similar.

€ (60-80)
77 756 Maritime history Brandt G 77 756 Maritime history Brandt G
77/ 756 [Maritime history]. Brandt, G. Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Amst./ Rott./ The Hague, B. van Gerrevink en Erve Ratelband/ J.D. Beman/ C. Boucquet, 1746, 4th ed., (4),1065,(9 [of 23])p., engr. portrait, 6 (of 8) fold./ double-p. engr. plates (1x single-p.), mainly nice sea-battles by B. STOOPENDAEL, modern gilt hleather w. green letterpiece, folio.

- Lacks the frontisp., 2 plates and final 7 (index) lvs.; white paper stubs at the end; margins title-p. restored; one plate dam. and restored; several plates margins strengthened/ restored; partly (sl.) stained and fingersoiled; some wormholes; a few lvs. w. pencil scribbling by a child. Sold w.a.f.

€ (100-150)
77 757 Maritime history Dorleijn P 77 757 Maritime history Dorleijn P
77/ 757 [Maritime history]. Dorleijn, P. Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Bussum and Weesp/ Zaltbommel, Van Kampen & Zoon/ Europese Bibliotheek, 1983-1996, 1st/ 2nd ed., 5 vols., ills., orig. unif. cl. w. dustwr., 4to.
€ (50-70) 60
77 758 Maritime history Linschoten Vereeniging Werken uitgegeven door de Vol XXXIII XLII XLIV XLVI XLVIII L 4 vols LI LXIII LXX LXXI LXXIII LXXIV LXXXII LXXXIII LXXXVI LXXX77 758 Maritime history Linschoten Vereeniging Werken uitgegeven door de Vol XXXIII XLII XLIV XLVI XLVIII L 4 vols LI LXIII LXX LXXI LXXIII LXXIV LXXXII LXXXIII LXXXVI LXXX
77/ 758 [Maritime history]. Linschoten-Vereeniging. Werken uitgegeven door de -. Vol. XXXIII, XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, L (4 vols.), LI, LXIII, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXXII, LXXXIII, LXXXVI, LXXXVII, CI, CIX,. The Hague, M. Nijhoff etc., 1930-2010, 10 parts in 21 vols., fold. maps, orig. unif. cl./ hcl.), 4x w. dustwr.

- Backcover of vol. XLII, part 1 dampstained.

AND 8 others (incl. 3 duplicates of Linschoten vol. XXXIII, vol. XLVIII, 4 and vol. L, 5) and incl. C.G.M. VAN ROMBURGH and C.E. WARNSINCK-DELPRAT (ed.), Tresoor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging deel XXVI-L (The Hague, 1957, orig. gilt cl.) and A.P. VAN VLIET, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648) (Leyden, 1994, ills., orig. wr., thesis).

- Occas. w. owner's entry on first free endpaper.

€ (100-150) 150
77/759 Maritime history Small archive concerning Hollandsche Stoomvaart Maatschappij Technisch Tekenbureau Eureka and Kramer en de Booy 77/759 Maritime history Small archive concerning Hollandsche Stoomvaart Maatschappij Technisch Tekenbureau Eureka and Kramer en de Booy
77/ 759 [Maritime history]. Small archive, concerning Hollandsche Stoomvaart Maatschappij, Technisch Tekenbureau Eureka and Kramer en de Booy, ±1950, incl. many original designs for ships, type-script letters etc., kept in 3 cl. portfolio's.

= Including correspondence regarding a dock for a fleet in Thailand.

€ (50-70)