700 - 799     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 2 of 5 Results 21 - 40 of 100
77/720 Beemster Keure en order Wegens de Keur of Spring Stieren in de Beemster 77/720 Beemster Keure en order Wegens de Keur of Spring Stieren in de Beemster
77/ 720 [Beemster]. Keure en order Wegens de Keur of Spring-Stieren, in de Beemster. Broadside, letterpress on 2 attached leaves, 100x43 cm., 1807, printed by Th. Peereboom, Purmerend.

= Large broadside issued by "Gemeente Bestuur in de Beemster", with separate instructions for the "keurmeesters" and the "Omloopers" for the cattle breeding with breeding bulls in the Beemster. With a few manuscript corrections. The 'omloopers' were owners of breeding bulls. For a healthy breeding, surveyors were installed to prevent irregularities and inbreeding and solve any disputes between cattle owners and bull owners. The breeding bull owners were i.a. obliged to keep an account of how many cows were mounted and at which farm and to make sure no cows were harmed and that the bull had enough resting time.

€ (80-100) 90
77/721 Belgian Revolt Beschrijving van het oproer te Brussel Begonnen in de maand September 1830 In zijne gevolgen getoetst en als medewerker van het ongeluk zijner volgelingen aangewezen Alsm77/721 Belgian Revolt Beschrijving van het oproer te Brussel Begonnen in de maand September 1830 In zijne gevolgen getoetst en als medewerker van het ongeluk zijner volgelingen aangewezen Alsm
77/ 721 [Belgian Revolt]. Beschrijving van het oproer te Brussel. Begonnen in de maand September 1830. In zijne gevolgen getoetst, en als medewerker van het ongeluk zijner volgelingen aangewezen. Alsmede: Een Korte Beschrijving van de Stad Brussel. Amst., A. Feteris, n.d. (1831), 16p., etched and aquatint frontisp., contemp. boards. - BOUND WITH: Beschrijving der gebeurtenissen, voorgevallen te Antwerpen, sinds den opstand in België, tot den glorierijken geëindigden Tiendaagschen Strijd (...). Benevens eene Korte Beschrijving van Antwerpen, in vroegere dagen. Ibid., idem, n.d. (1831), 16p., etched and aquatint frontisp. - AND BOUND WITH 6 others similar, i.a. BESCHRIJVING VAN STAATS-VLAANDEREN (...) Komende hierin voor, de kloeke daad van J. Hobein. Alsmede eene Beschrijving der Schelde, en van de steden en dorpen van Staats-Vlaanderen (ibid., n.d., etched and aquatint plate); KORTE BESCHRIJVING VAN DE 10 DAAGSCHE VELDTOCHT (...). Benevens eene Korte Beschrijving der Steden en Dorpen, waar onze Helden zijn binnen getrokken (ibid., n.d., etched and aquatint frontisp.) and DE BELEGERING EN GLORIERIJKE VERDEDIGING VAN DE CITADEL VAN ANTWERPEN, In December 1832 (ibid., n.d., etched and aquatint frontisp.).

- First work contents loose(ning).

€ (150-250) 230
77 722 Craandijk J 77 722 Craandijk J
77/ 722 Craandijk, J. Wandelingen door Nederland met pen en potlood./ Nieuwe wandelingen (...). Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink/ H.D. Tjeenk Willink, 1875-1888, 1st ed./ 3rd ed. (1x), 8 vols., 128 tinted (2 col.) lithogr. plates by P.A. SCHIPPERUS, orig. unif. gilt dec. cl., 4to.

- Without the atlas vol. Usual occas. (sl.) yellowing/ foxing (incl. part of the plates); all vols. w. bookplate on upper pastedown; one vol. w. library stamps. Bindings trifle worn at extremities; all vols. neatly rebound and rebacked w. use of orig. backstrip.

= Index to vol. I-V in vol. 5 and to VI and VII in vol. 7. Landwehr, Dutch Books with Coloured Plates, 264.

€ (150-250) 160
77 723 Engelberts E M 77 723 Engelberts E M
77/ 723 (Engelberts, E.M.). Verdediging van de eer der Hollandsche Natie. Amst., Yntema en Tieboel, 1776, 2nd enl. ed., (8),119,(1)p., contemp. wr.
€ (50-70) 50
77 724 Floods Hoek S van 77 724 Floods Hoek S van
77/ 724 [Floods]. Hoek, S. van. Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken watervloed tusschen den XIVden en XVden van louwmaand des jaars MDCCCVIII. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1808, 2 (of 3) parts in 1 vol. w. continuous pagination, (2),IV,332,(2)p., engr. title, 8 fold. views of Vlissingen (4x), Veere and Kruiningen (3x) by I. DE WIT and J.P. VISSER BENDER after J.H. KOEKKOEK, sl. later hcl.

- Without the 3rd part (publ. 1810), containing a fold. map. Title and plates trifle foxed; a fragment from an unrelated other work bound in at the end. Backstrip loose; frontcover loose(ning).

= Bodel Nijenhuis 1886. One of the rarer Dutch works on floods.

€ (80-100)
77 725 Friesland Berg H M van den 77 725 Friesland Berg H M van den
77/ 725 [Friesland]. Berg, H.M. van den. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland. Noordelijk Oostergo. The Hague, Staatsuitgeverij, 1981-1989, 4 vols., 17 fold. maps (3x loosely inserted in rear-pocket), num. ills., orig. unif. boards, 4to (fine).

- All vols. w. bookplate on upper pastedown. Backstrips dustwrappers sl. foxed.

= 1. Ferwerderadeel; 2. De Dongeradelen; 3. Dantumadeel; 4. Kollumerland en Nieuw Kruisland.

€ (50-70)
77 726 Friesland Hilarides J 77 726 Friesland Hilarides J
77/ 726 [Friesland]. (Hilarides, J.). It aade Friesche Terp of Kronyk der Geschiedenissen van de Vrye Friesen: met Bijvoegsels en Aanteekeningen van J. van Leeuwen. Leeuw., J. Proost, 1834, (2),VIII,480p., lithogr. title, later hcl., sm. 8vo.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 224; Bodel Nijenhuis 2637: "De aanteekk. der laatste uitgave [this ed.] zijn zeer belangrijk".

€ (40-60) 40
77 727 Friesland Winsemius P 77 727 Friesland Winsemius P
77/ 727 [Friesland]. Winsemius, P. Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende vanden Jaere nae des Werelts scheppinghe 3635 ende loopende tot den Jaere nae de gheboorte Christi 1622. Franeker, J. Lamrinck, 1622, 1st ed., (12),913,(57)p., 2 coats of arms and num. textills. (incl. 1 map and 2 portraits) by P. FEDDES VAN HARLINGEN, num. woodengr. vignettes and initials, contemp. calf w. 2 brass catches (clasps lacking), sm. folio.

- Lacks the 4 maps and plans; lacks leaf C2; a few lvs. loosely inserted prob. from a diff. copy; partly waterst. (incl. title) and sl. mouldy at the end. Rebacked; portion of backstrip loosening; joints splitting; covers scratched and rubbed.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 523c; Carasso-Kok 98 and 224; De Wind p.555-557.

€ (80-100) 90
77/728 Gedenkzuil opgericht ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal 77/728 Gedenkzuil opgericht ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal
77/ 728 Gedenkzuil, opgericht, ter gedachtenis van Neêrlands Heil en Oranjes Zegepraal. Rot., J. Hofhout en Zoon, 1788, (16),267p., contemp. chintz wr.

- Bookplate on upper pastedown.

€ (60-80)
77 729 Gelderland Nijhoff I A 77 729 Gelderland Nijhoff I A
77/ 729 [Gelderland]. (Nijhoff, I.A.). Wandelingen in een gedeelte van Gelderland of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem, P. Nijhoff, 1820, 1st ed., (2),VIII,151p., contemp. red gilt mor., a.e.g.

- Contemp. owner's entry on first blank; 2 sm. stamps on title; bookplate on upper pastedown. Fine copy.

= Gouda Quint p.112f; Bodel Nijenhuis 766.

€ (30-50) 40
77 730 Genealogy and heraldry Wijnaendts van Resandt W 77 730 Genealogy and heraldry Wijnaendts van Resandt W
77 730 Genealogy and heraldry Wijnaendts van Resandt W 77 730 Genealogy and heraldry Wijnaendts van Resandt W
77/ 730 [Genealogy and heraldry]. Wijnaendts van Resandt, W. Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee van pl.m. 1420 tot heden. N.pl., n.publ., 1924, 205p., num. portraits, plates (1 col.), ills., 10 fold. genealogical tables (1x loosely inserted in rear pocket), orig. giltlettered buckram, 4to.

- Sl. yellowed; tables w. sm. tears/ stains, otherwise fine.

Jacobs, I.D. (ed.). Adel en ridderschap in Gelderland - tien eeuwen geschiedenis. (Zwolle), Wbooks, 2013, 383,(1)p., num. col. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to (fine).

= Twelfth vol. in the series Adelgeschiedenis.

AND 1 other similar. - ADDED: Boogman, J.C. a.o. (ed.). A.C.W. Staring: Dichter en landman, regionalist en nationalist. Zutphen, Walburg Pers, 1990, 255p., num. ills., orig. cl. w. dustwr., large 8vo (fine). Righini, B.S. A.C.W. Staring 1767-1840. Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur. Ibid., idem, 2009, 350p., num. ills., orig. cl. w. dustwr. (fine).

€ (60-80)
77 731 Gooi en Eemland Enklaar D Th and Vrankrijker A C J de 77 731 Gooi en Eemland Enklaar D Th and Vrankrijker A C J de
77/ 731 [Gooi en Eemland]. Enklaar, D.Th. and Vrankrijker, A.C.J. de. Geschiedenis van Gooiland. Amst., Parnassus, 1939-1941, 3 vols., 193; 212; (5),219-394p., num. (col.) plates/ ills., orig. unif. dec. cl. by A. PIECK, 4to. Polak, H. Tusschen Vecht, Eem en Zee. Hilv., Dagblad De Gooi- en Eemlander, n.d. (1934), (6),325p., num. plates/ full-p. ills. and orig. cl., 4to (sl. foxed). Ravesteijn, P.J. van, Boerhout, J. and Heek, C.L. (ed.). Gedenkboek 1424 - Hilversum - 1924. Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan als zelfstandige gemeente. Hilv., Gemeente Hilversum/ B.C. Rozenbeek, (1924), (8),520,(4)p., etched fold. plate by L.K.C. PRINS, lithogr. plate by G. KOEKKOEK,, num. (fold.) plates/ tables, bookdec. and orig. cl. by R.W.P. DE VRIES, folio (binding sl. fingersoiled). - AND 9 others all concerning Gooi and Eemland, i.a. W. MOES, Gooische Dorpsvertellingen (Amst., n.d. (1913), frontisp., orig. dec. cl.).

- All vols. w. bookplate on upper pastedown.

€ (80-100)
77 732 Groningen C L van 77 732 Groningen C L van
77/ 732 Groningen, C.L. van. De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen/ Dorpen en landelijk gebied. Zwolle/ Zeist, Waanders/ Rijksdienst voor de monumentenzorg, (1999), 2 vols., 343; 388p., maps, plans, ills., orig. unif. cl. w. dustwr., 4to (fine). Schulte, A.G. Het Rijk van Nijmegen. Westelijke gedeelte./ Oostelijk gedeelte en de Duffelt. The Hague, Staatsuitgeverij, 1982/ 1983, 2 vols., VII,(1),405,(2); VI,341p., maps, plans, ills., orig. unif. cl. w. dustwr., 4to (fine). - AND 3 others, i.a. J. STINNER and K.-H. TEKATH (ed.), Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (Geldern, 2001, (col.) ills., orig. boards, 4to).
€ (50-70) 50
77 733 Haarlem and surroundings Allan F 77 733 Haarlem and surroundings Allan F
77/ 733 [Haarlem and surroundings]. Allan, F. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen. Haarlem, J.J. van Brederode, 1874-1888, 1st ed., 4 vols., 30 (fold.) (col./ tinted/ monochr.) lithogr. plates/ plans, 1 photogr. plate, modern unif. cl., 4to.

- Most plates (sl.) foxed. = Ekama 1475.

€ (50-70) 50
77/734 Haarlem and surroundings Clothes brush 77/734 Haarlem and surroundings Clothes brush
77/ 734 [Haarlem and surroundings]. Clothes brush, late 19th/ early 20th cent., oval shaped, 13x7,5 cm., the metal top w. the embossed coat of arms of Haarlem. - ADDED: a set of 6 identical silver spoons, length 14 cm., the handle w. the silhouette portrait of Queen Wilhelmina and the monogram "W", the spoon section made of a rounded 2½ guilders coin w. the portrait of Wilhelmina, kept together in contemp. wooden rack.
€ (40-60) 40
77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders
77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders
77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders77/735 Haarlem and surroundings Handvesten privilegien octroyen vry en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders
77/ 735 [Haarlem and surroundings]. Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend; mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan. Haarlem, I. and J. Enschedé and J. Bosch, 1751, LVIII,670,(38)p., engr. frontisp., title-vignette, armorial vignette, various other vignettes and ills., large fold. engr. facsimile of the oldest charter of Haarlem (1245), 14 full-p. plates depicting seals, contemp. mottled calf w. richly gilt spine w. red mor. letterpiece. folio.

- Some sl. occas. foxing. Top of spine sl. dam.; backcover (repaired) rubbed spot; upper joint splitting at top of spine; corners worn. A good copy.

= Ekama 493.

Kuerboeck der stadt haerlem. Haarlem/ The Hague, J. Enschedé & Zonen/ Martinus Nijhoff, 1887, (4),II,XIII,(3),CXXXXIVp., printed by J. ENSCHEDÉ EN ZONEN with the Hendrik de Lettersnider-type in red and black on handmade paper in 110 numb. copies, orig. limp vellum wallet-binding w. brass clasp and catch, folio.

- First blank duststained; last few lvs. narrow (water)stain in fore-edge margin. Binding soiled; spine-ends dam.; frontwr. sm hole in centre (below flap) and lacks portion from lower margin.

= Herwijnen 2064.

€ (100-150) 100
77 736 Haarlem and surroundings Huwlijks Zangen voor den Heere Cornelis Gerlings en Mejuffer Susanna Maria van Walré verëenigd binnen Haarlem op den 13den September 1803 77 736 Haarlem and surroundings Huwlijks Zangen voor den Heere Cornelis Gerlings en Mejuffer Susanna Maria van Walré verëenigd binnen Haarlem op den 13den September 1803
77/ 736 [Haarlem and surroundings]. Huwlijks-Zangen voor den Heere Cornelis Gerlings en Mejuffer Susanna Maria van Walré; verëenigd binnen Haarlem op den 13den September 1803. Haarlem, privately published, 1803, 50,(1)p., etched title w. handcol. ill., contemp. gilt calf.

- Title loose.

= Published by the Haarlem secret society "Democriet". Very rare.

Dichtlievende Uitspanningen voor Vriendschap, Vreugde en Vaderland van het Gezelschap het Zoontje van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826, VIII,184p., etched title, orig. boards.

€ (50-70) 70
77 737 Haarlem and surroundings Jaarboekje voor de stad Haarlem Year 1 29 77 737 Haarlem and surroundings Jaarboekje voor de stad Haarlem Year 1 29
77/ 737 [Haarlem and surroundings]. Jaarboekje voor de stad Haarlem. Year 1-29. Haarlem, De Erven Loosjes a.o., 1891-1921, 29 vols., sl. later not unif. hcl. w. orig. boards.
€ (60-80)
77 738 Haarlem and surroundings Jaarzang aan de Broederschap van de aaloude Rhetorykkamer te Haarlem bekend by de zinspreuk Trouw Moet Blyken 77 738 Haarlem and surroundings Jaarzang aan de Broederschap van de aaloude Rhetorykkamer te Haarlem bekend by de zinspreuk Trouw Moet Blyken
77/ 738 [Haarlem and surroundings]. Jaarzang, aan de Broederschap van de aaloude Rhetorykkamer te Haarlem, bekend by de zinspreuk Trouw Moet Blyken. Haarlem, 1785-1890, 105 vols., bound together in 6 unif. cl. bindings, 4to.

= A good set, comprising 1785-1890. The series started 1702 and was mainly printed by J. Enschedé en Zonen.

ADDED: a small collection of ephemera (menu-cards, clippings etc.) and a few publications on 'Trou moet blycken', i.a. H.F. WALLER, Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer "Trou moet blycken" (...) (Haarl., 1904, plates, orig. wr. Not for trade) and TROU MOET BLYCKEN 1924 (Haarlem, 1924, ills., orig. wr. Rare brochure).

€ (100-150) 110
77 739 Haarlem and surroundings Koning C de 77 739 Haarlem and surroundings Koning C de
77 739 Haarlem and surroundings Koning C de 77 739 Haarlem and surroundings Koning C de
77 739 Haarlem and surroundings Koning C de 77 739 Haarlem and surroundings Koning C de
77 739 Haarlem and surroundings Koning C de 77 739 Haarlem and surroundings Koning C de
77/ 739 [Haarlem and surroundings]. Koning, C. de. Tafereel der stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den Tegenwoordigen toe. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1807-1808, 4 vols., 4 engr. titles w. diff. oval vignettes, 6 fold. and 4 full-p. plates, fold. plan, fold. table, contemp. unif. boards.

- All vols. spines broken/ breaking, contents loose(ning); libr. stamp on verso of title-p. of vol.1.

= Ekama 740.

€ (70-90)