5033 - 5277     FINE ARTS - DUTCH TOPOGRAPHY. MAPS, PLANS and VIEWS

Page 1 of 13 Results 1 - 20 of 245
76/5033 Achttienhoven Kaaerte van de lande ghelegen in de heerlykeit van de Achtienhoven toebehorende Neelge Har ? van Ouwerock weduwe van Lourens jansen Spiegel heer van Achtienhoven in syn leven76/5033 Achttienhoven Kaaerte van de lande ghelegen in de heerlykeit van de Achtienhoven toebehorende Neelge Har ? van Ouwerock weduwe van Lourens jansen Spiegel heer van Achtienhoven in syn leven
76/5033 [Achttienhoven]. "Kaaerte van de lande ghelegen in de heerlykeit van de Achtienhoven toebehorende Neelge Har(?) van Ouwerock weduwe van Lourens jansen Spiegel heer van Achtienhoven in syn leven (...)". Manuscript map by LUCAS DAMMASZ. HOY, pen and ink and watercolour, 51x75 cm. (leaf), signed "den 18 Mey anno 1644 Bij myn Lucas Dammisz. de Hoy", w. mounted cut out handcol. engr. compass rose.

- Duststained; folded once.

= Achttienhoven near Nieuwkoop, the river Oude Meije can be seen in the upper left corner. Laurens Jansz. Spiegel, lord of Achttienhoven, died in 1623 and was married to Cornelia (Neeltje) Oudenrogh (1572-1647), who probably commissioned this map. Shown are the separate plots and a list with their sizes and their respective owners/ tenants. I.a. Anthony Oetgens (Lord of Waveren) who was also related to the Spiegel family. Donkersloot-De Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500 - 1900, p.97 (mentioning this map). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXII.

€ (500-700) 500
76 5034 Amersfoort Anonymous 20th cent 76 5034 Amersfoort Anonymous 20th cent
76 5034 Amersfoort Anonymous 20th cent 76 5034 Amersfoort Anonymous 20th cent
76/5034 [Amersfoort]. Anonymous (20th cent). Lot of 10 drawings, all views of Amersfoort, ±26x17 cm., each tipped onto paper mount, occas. w. title on mount.

= Drawings of i.a. "Appelmarkt", "Gr. Kerk", "Hoek Koningsstraat" and "Koppelpoort".

€ (80-100) 80
76/5035 Amsterdam and surroundings Afbeelding van den Grooten Maaltijd gegeven door de Ed Achtb Regeering der Stad Amsteldam aan Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden in Schepen kamer d76/5035 Amsterdam and surroundings Afbeelding van den Grooten Maaltijd gegeven door de Ed Achtb Regeering der Stad Amsteldam aan Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden in Schepen kamer d
76/5035 [Amsterdam and surroundings]. "Afbeelding van den Grooten Maaltijd, gegeven door de Ed: Achtb: Regeering der Stad Amsteldam, aan Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden; in Schepen-kamer, den Eersten Juny 1768". Engr. by S. FOKKE, 27x39 cm., engr. caption below image, Amst., J. Smit, ±1768.

= From "Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden (...) te Amsterdam, op maandag, den 30 Mey, en eenige volgende dagen, des jaars 1768". Landwehr, Splendid ceremonies 256; Atlas van Stolk V, 4183; F.M. 4210.

AND 4 others: one similar engraving by the same, from the same work: "Zittingneming van zijne Doorl. Hoogheid, Willem den Vijfden, als Capitein Admiraal Generaal, in het Edel-Mogende Col. ter Admiraliteit te Amsteldam; den 31en May 1768" (F.M. 4210); a letterpress broadside: "Graf-schrift: op den dapperen kanonnier, Johannes Rannink. Plechtig en Staatig ter Aarde Besteld, den Achtsten December 1787, in de Ooster Kerk, binnen Amsterdam" (F.M. 5051, 5); "Monument voor Amsterdam, No.2, 1787" (F.M. 4979. "Proefdruk") and "Oude Constitutie Herstelt. Ao. 1787" (F.M. 4981. Lower margin cut off, just touching image).

€ (70-90) 70
76 5036 Amsterdam and surroundings Afbeelding van het stadhuys van agteren van de weeszluis langs de blom markt aan te sien 76 5036 Amsterdam and surroundings Afbeelding van het stadhuys van agteren van de weeszluis langs de blom markt aan te sien
76 5036 Amsterdam and surroundings Afbeelding van het stadhuys van agteren van de weeszluis langs de blom markt aan te sien 76 5036 Amsterdam and surroundings Afbeelding van het stadhuys van agteren van de weeszluis langs de blom markt aan te sien
76/5036 [Amsterdam and surroundings]. "Afbeelding van het stadhuys van agteren van de weeszluis langs de blom markt aan te sien". Etched and engr. view, 58x46 cm., Amst., A. and H. de Leth, ±1720.

- A few marginal tears.

= Left part of a diptych view only. On verso plate XXII (showing 9 events of the year 1721), printed in red from P. Schenk, Schouwburg van den oorlog (Amst., 1721).

€ (300-500)
76/5037 Amsterdam and surroundings Amstelodamum In quo cedes sacrae Curia Hospitalia 76/5037 Amsterdam and surroundings Amstelodamum In quo cedes sacrae Curia Hospitalia
76/5037 [Amsterdam and surroundings]. "Amstelodamum. In quo cedes sacrae, Curia Hospitalia(...)." Handcol. engr. plan, 2 cartouches, 2 coats of arms and a couple, 28,4x39,5 cm., from BRAUN/ HOGENBERG, Civitates Orbis Terrarum, early 17th cent.

= Hameleers 19. Nice plan with the churches and cloisters standing out and the planned and started enlargement of Amsterdam of 1607. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (200-300) 475
76 5038 Amsterdam and surroundings Amstelredam 76 5038 Amsterdam and surroundings Amstelredam
76/5038 [Amsterdam and surroundings]. "Amstelredam". Engr. profile, 10,5x30,2 cm., from M. FOKKENS, Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam, 1662, tipped onto contemp. paper mount. - AND 2 plans form the same work: "Amsterdam met zijn nieuwe uytleggingh en vergrooting in 't Iaar 1662" and "Amsterdam aldus bemuurt in den Iare 1482 vertoonde haar zodanig in 't Iaar 1544".
€ (30-50) 80
76/5039 Amsterdam and surroundings Amsterdam aan de Water kant van t'Y te sien 76/5039 Amsterdam and surroundings Amsterdam aan de Water kant van t'Y te sien
76/5039 [Amsterdam and surroundings]. "Amsterdam aan de Water kant van t'Y te sien." Engr. view, 25,1x52,8 cm., from C. COMMELIN, Beschryvinge van Amsterdam, 1693.

- One fold splitting in lower blank margin.

€ (80-100) 100
76 5040 Amsterdam and surroundings Amsterdam met d'uytlegging van 't Jaer 1613 76 5040 Amsterdam and surroundings Amsterdam met d'uytlegging van 't Jaer 1613
76/5040 [Amsterdam and surroundings]. "Amsterdam met d'uytlegging van 't Jaer 1613". Engr. bird's eye plan, coat of arms of Amsterdam and the city seal, many ships in the foreground, 27,5x36,5 cm., from DAPPER (1663), VON ZESEN (1664) or COMMELIN (1693).

= Hameleers 62; D'Ailly 129.

€ (70-90) 160
76 5041 Amsterdam and surroundings Amsterdam 76 5041 Amsterdam and surroundings Amsterdam
76/5041 [Amsterdam and surroundings]. (Amsterdam). Woodcut bird's eye plan, 15,5x17,8 cm., on a leaf with text from the German edition of S. MÜNSTER, Cosmographia, 16th cent., framed.

- Trifle browned.

€ (50-70) 50
76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub76 5042 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
76/5042 [Amsterdam and surroundings]. Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen. Amst., J.C. Loman Jr., 1876, title-leaf, index leaf, general col. lithogr. plan of Amsterdam and 98 (of 99) col. lithogr. plans, loose as issued, in orig. cl. portfolio w. mounted letterpiece on frontcover.

- Lacks one plan ("Wijk X"), but with two extra manuscript plans ("78a Buurt XX" and "85a Buurt YY"); partly frayed/ dam. and rather brittle (as usual); sl. yellowed.

= The extra map of Buurt YY shows a design of the Sarphatipark and the streets to the north (i.a. Govert Flinck straat, only partially w. built houses, ±1881-1890) and map 78a (buurt XX) shows houses and a streetplan around the corner of the Jacob van Lennepkade and the Nassaukade. Also a few maps with additions in pen and ink and watercolour (of later erected houses) and various annotations and rough sketches (probably by an architect or engineer). d'Ailly 533. "Uit de vorige eeuw kennen we de buurtkaarten. De verdeling in buurten werd in 1851 ingesteld, waarna een aantal uitgevers atlassen op de markt bracht waarin van iedere buurt een kaart was opgenomen. De belangrijkste is wel die van J.C. Loman. Zijn in 1876 in druk verschenen atlas, waarin we alle buurten vinden op een schaal van 1:1250, geeft ook een perceelsgewijze indeling, waarbij de in 1875 ingevoerde en nog steeds in gebruik zijnde huisnummering is aangegeven. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen publieke gebouwen, kerken, woonhuizen, pakhuizen en "gebouwde eigendommen der Gemeente, niet tot de publieke dienst bestemd". Verder vinden we op deze kaarten de brandschellen, lantaarns, urinoirs, riolen en de "tramway"." (Hofman, Amsterdam. Burgerwijkkaarten, p.I).

ADDED: several loose manuscript and printed 19th cent./ early 20th century plans of parts of Amsterdam, with i.a. proposals by architects for the extensions of Amsterdam in the 2nd half of the 19th century (i.a. the area between the Jacob van Lennepkade and the Overtoom, which in this particular plan is designed as the Vondelkade) and plans used as reference for auctions of building sections.

€ (300-500) 425
76/5043 Amsterdam and surroundings Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels door zijne Excellentie Cesar Graave van Brancadora Aartsbisschop van Nisibi in de Kerk van het R C Maagd76/5043 Amsterdam and surroundings Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels door zijne Excellentie Cesar Graave van Brancadora Aartsbisschop van Nisibi in de Kerk van het R C Maagd
76/5043 Amsterdam and surroundings Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels door zijne Excellentie Cesar Graave van Brancadora Aartsbisschop van Nisibi in de Kerk van het R C Maagd76/5043 Amsterdam and surroundings Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels door zijne Excellentie Cesar Graave van Brancadora Aartsbisschop van Nisibi in de Kerk van het R C Maagd
76/5043 [Amsterdam and surroundings]. "Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels, door zijne Excellentie Cesar, Graave van Brancadora, Aartsbisschop van Nisibi (...) in de Kerk van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, op den 8sten Junij 1792." Engraving by D. VRIJDAG and J. BULTHUIS, 37x40,6 cm., w. engr. caption in Dutch and in French below, Amst., F.J. van Tetrode, 1792.

- Tipped onto mount along left margin. = Proof. F.M. 5170a.

AND 3 others similar, i.a. "Naauwkeurig Gezigt van de Nieuwe Verbouwde Rooms Catholyke Kerk, 't Boomtje genaamt, te Amsterdam" (engraving by ?, 38x40,4 cm., w. engr. caption in 4 columns below image, 18th cent. Vertical middle fold) and "Gezicht van de Roomsch Catholyke Kerk op de Boommarkt by het Spuy; van binnen te Amsterdam" (engraving by C. PHILIPS after H. KEUN, Amst., C. Philips, 1769).

€ (80-100)
76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam 76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam
76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam 76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam
76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam 76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam
76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam 76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam
76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam 76 5044 Amsterdam and surroundings Beschrijvinge der Stad Amsterdam
76/5044 [Amsterdam and surroundings]. "Beschrijvinge der Stad Amsterdam". Engraving by G. VAN GOUWEN after P. TIDEMAN, 29,5x17 cm., engraved title from I. COMMELIN, Beschryvinge van Amsterdam, 1693. "Beschrijving der Stat Amsterdam". Engraving by A. BLOTELINGH, 20x16,5 cm., engraved title from T. VAN DOMSELAER, Beschryvinge van Amsterdam, 1665. - AND 15 others, all engravings related to Amsterdam, from heraldry to city views, i.a. "Gezicht van de Oude Kerk van binnen te zien" (from the atlas of P. FOUQUET, 1783) and the engr. title from J. WAGENAAR, Amsterdam, in zyne opkomst (1703).
€ (70-90) 70
76 5045 Amsterdam and surroundings Bosch A van den 1763 1838 76 5045 Amsterdam and surroundings Bosch A van den 1763 1838
76/5045 [Amsterdam and surroundings]. Bosch, A. van den (1763-1838). Het Oude Stadhuis te Amsterdam. Handcol. etching w. aquatint, after W. SCHELLINCKS, signed in the plate "A.v.d.Bosch Sc.", 38,5x48 cm.

- Caption below cut off; oblique fold in centre of sky to the right of the tower (printing flaw); small closed tear in upper right corner.

= The rare handcoloured version of this view. F.M. 2026.

€ (70-90)
76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25 76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25
76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25 76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25
76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25 76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25
76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25 76/5046 Amsterdam and surroundings Burger wyk No 25
76/5046 [Amsterdam and surroundings]. "Burger wyk No. 25". Handcol. etched plan w. large title-vignette below, surrounded by an elaborate dec. rococo border incorporating 6 coats of arms, 51x61 cm., H. de Leth, 1759.

- Yellowed; middle fold splitting at top end.

= Shows the parcellation of the grounds around the Voorburgwal, between the Singel and the Rokin. Hofman, Amsterdam Burgerwijkkaarten, p.68 (wijk 25, a2, 1758-1759); d'Ailly 44. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

AND 9 similar from the same period: Wijk 4 (2x), 6, 7, 13, 30, 35 (2x) and 56 (i.a. by J.C. PHILIPS and F. DE BAKKER, all but two partly handcol., various sizes).

€ (1.000-1.500) 1500
76/5047 Amsterdam and surroundings Byrsa Amsterodamensis 76/5047 Amsterdam and surroundings Byrsa Amsterodamensis
76/5047 [Amsterdam and surroundings]. "Byrsa Amsterodamensis". Engraving by ? w. oval profile of the city seen from the Y in lower margin, w. an oval cartouche to the left w. a 6-line Dutch verse titled "Neptunus tot Mercurius" and an oval cartouche to the right w. the 6-line verse translated into Latin, 23,9x32,4 cm., n.pl., Cornelius Joannes, ±1612.

- Sl. yellowed; a few sm. wormholes; vague flattened folds (not visible on recto).

= Very rare view, based on the view by B.A. BOLSWERT. Not in F.M. and a variant of the copy held in the Rijksmuseum: the oval panorama below is distinctly different (but identical to the copy in the Stadsarchief Amsterdam). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIV.

€ (200-300) 325
76 5048 Amsterdam and surroundings Caart vande Sitplaat sen inde Wester kerk 76 5048 Amsterdam and surroundings Caart vande Sitplaat sen inde Wester kerk
76/5048 [Amsterdam and surroundings]. "Caart vande Sitplaat-sen inde Wester-kerk". Large handcol. engraving by D. STOOPENDAAL, early 18th cent., 61x77 cm., consisting of a wide title banner, a central plan of seats and an ornamental scale bar, framed.

- Trifle browned; some superficial dam. by silverfish; a few closed tears; a few foxed spots.

= Very rare map. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (200-300) 200
76/5049 Amsterdam and surroundings Caart vande Sitplaatsen inde N Z Capel 76/5049 Amsterdam and surroundings Caart vande Sitplaatsen inde N Z Capel
76/5049 [Amsterdam and surroundings]. "Caart vande Sitplaatsen inde N.Z.Capel". Folded engraving by D. STOOPENDAAL, printed from 6 plates, consisting of a central plan of seats surrounded by 4 views of the interior and exterior of the N.Z. Capel (2 to each side) and a title-strip at the top decorated with 4 (empty) shields and the coat of arms of Amsterdam, 62,5x107,5 cm., n.pl., n.publ., ±1700.

= Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (150-250)
76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam 76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam
76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam 76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam
76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam 76/5050 Amsterdam and surroundings Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam
76/5050 [Amsterdam and surroundings]. "Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam." Engr. view by S. FOKKE, Dutch and French caption below, 26,8x37 cm., from P. FOUQUET jr., Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, ±1805. - AND 24 other 18th cent. engr. views, incl. 4 others from the same work, i.a. "De nieuwe kerk, 't Stadhuys van agteren en het Post Comptoir", "Gezicht na de Haarlemmer Poort te Amsterdam" "Gezicht van de Nieuwe Stads Herberg".
€ (100-150) 100
76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793 76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793
76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793 76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793
76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793 76 5051 Amsterdam and surroundings Hilten H van act 1750 1793
76/5051 [Amsterdam and surroundings]. Hilten, H. van (act. 1750-1793). "Hooft-wagt der Schuttery. Boven de St. Anthonies Waag op de Nieuwmarkt, Te Amsterdam". Engraving and etching, 24x35 cm., w. the address of C. Philipsz Jansz. - WITH a proof before letters of the same print. - AND 13 other prints with views of Amsterdam., 17th-19th cent.
€ (100-150)
76/5052 Amsterdam and surroundings Kaarte van eenige landeryen tuinen lakenramen enz gelegen in de Buitenveldersche stads polders toebehoorende het St Pieters Gasthuis in Amsterdam 76/5052 Amsterdam and surroundings Kaarte van eenige landeryen tuinen lakenramen enz gelegen in de Buitenveldersche stads polders toebehoorende het St Pieters Gasthuis in Amsterdam
76/5052 [Amsterdam and surroundings]. "Kaarte van eenige landeryen, tuinen, lakenramen enz., gelegen in de Buitenveldersche stads polders, toebehoorende het St. Pieters Gasthuis in Amsterdam (...)." Large handcol. engraving by C. PHILIPS JABOSZ. and J. SCHILLING, 1785, 38,5x93,5 cm., consisting of 7 coats of arms (i.a. of Amsterdam and family Bentink, Hovius etc.), a map of the "Buitenveldersche Polder" and a large table of lands on leasehold, framed.

- Browned; not examined outside frame. = Very rare map. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIV.

€ (300-500)
Page 1 of 13