1065 - 1229     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 5 of 9 Results 81 - 100 of 165
75 1145 Haverschmidt F Cella = Vos J C de 75 1145 Haverschmidt F Cella = Vos J C de
75/1145 [Haverschmidt, F.]. Cella (= Vos, J.C. de). Langs verschillende paden. Preface. F. Haverschmidt. Lot of 6 copies, various eds. (1st - 4rd), Tiel/ Amst, H.C.A. Campagne, 1889-1897, all in diff. dec. cl. (incl.1 duplicate).

- All (sl.) foxed; some lvs. browned; 2x w. owner's entry on title-p. or htitle; 1x bookseller's stamp on verso htitle; 2x w. letterpress note mounted on first free endpaper. All vols. spine-ends sl. rubbed.

Slotemaker, L.H. Uit de Levensbeschouwing der Modernen. Lot of 3 copies, various eds. (i.a. 3rd), Arnhem/ Amst., H.W. van Marle/ Ybe Ybes/ L.J. Veen, n.d. (±1900), all in diff. dec. cl., (large) 8vo.

- All sl. foxed; one vol. bookblock loose(ning). = With a contribution by F. Haverschmidt.

AND 1 other: P.H. HUGENHOLTZ JR. (ed). Stemmen uit de vrije gemeente (Amst., 1879, orig. dec. cl.).

€ (60-80)
75 1146 Haverschmidt F Doijer D 75 1146 Haverschmidt F Doijer D
75/1146 [Haverschmidt, F.]. Doijer, D. De Lucani Fontibus Ac Fide Commentatio. Leyden, S.C. van Doesburgh, 1884, 159p., orig. wr., large 8vo.

- Library stamp on verso title-p.; sl. foxed; contents loose. Frontcover loose; covers sl. soiled/ creased.

= Dedicated to Haverschmidt. ''Avunculo Optimo Carissimo, Olim Tutori, Francisco Haverschmidt''.

Roodhuyzen Jr., H. Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een der eerste hervormers in Nederland. Amst., J.C. Loman Jr., 1858, 93p., errata leaf, orig. wr.

- Sl. foxed; bookblock loose. Covers dam.; crudely rebacked.

= WITH owner's entry of Fr. Haverschmidt on first free endpaper.

M., E.C., v.d. [= E. C. van der Mandele]. Het wetboek van Mevrouw Etiquette in 24 artikelen. Arnhem, K. van der Zande, n.d. (1893), 227,(2)p., orig. clothbacked boards.

- First quire loose; sl. foxed; pastedowns w. rubbed spots. Covers sl. soiled.

= WITH fold. lending library list ''Terug aan den Directeur: F. Haverschmidt'.

AND 3 others, i.a. J. DYSERINCK, Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens) (Schiedam, 1908, ills., orig. hcl., large 8vo).

€ (50-70)
75 1147 Haverschmidt F Erica Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1871/ 1872/ 1875/ 1876/ 1878 1880/ 1883/ 1890 and 1894 75 1147 Haverschmidt F Erica Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1871/ 1872/ 1875/ 1876/ 1878 1880/ 1883/ 1890 and 1894
75/1147 [Haverschmidt, F.]. Erica. Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1871/ 1872/ 1875/ 1876/ 1878-1880/ 1883/ 1890 and 1894. Amst., D.B. Centen, 1870-1893, 12 vols. (incl. 2 duplicates w. variant binding/ wr.), (col.) lithogr./ photogr. plates, fold. table, orig. (unif.) wr. (6x)/ (unif.) blindst. gilt cl., sm. 8vo.

- One vol. (1880) bookblock loose and title-p. torn over 5 cm; one vol. (1879) upper joint broken. Six vols. w. ticket over lower part of spine; all vols. wr. sl. soiled/ dam.

= Two volumes containing contributions by F. HAVERSCHMIDT: Twee broeders (1878) and Uitgedelgde schuld (1879).

Onesimus. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray. Ed. E. Laurillard. Ibid., idem, 1891-1905, 3 vols., orig. unif. gilt blindst. cl., a.e.g.

- Year 1892 vol. w. owner's stamp on a few pages; 1906 vol. w. a few owner's annots.

= Year 1892/ 1893/ 1906; the first two copies mentioning F. HAVERSCHMIDT as secretary/ treasurer of the Schiedam department.

€ (80-100)
75 1148 Haverschmidt F Goederen J de and Lohr H C 75 1148 Haverschmidt F Goederen J de and Lohr H C
75/1148 [Haverschmidt, F.]. Goederen, J. de. and Lohr, H.C. F. HaverSchmidt herdacht in de vereeniging "Paulus" te Schiedam. Schiedam, J. Odé, 1894, 32p., orig. wr. Ter gedachtenis aan François HaverSchmidt. Ibid., idem, n.d. (1894), 26p., orig. (sl. creased/ worn) wr. - AND 2 speeches by F. HAVERSCHMIDT: Wat hebt gij gedaan? (ibid., 1870, 20p., orig. (sl. soiled/ dam.) wr. Rare) and Steek af naar de diepte (ibid., 1889, 26p., orig. (sl. creased) wr. Bookplate on inside frontwr.). - ADDED: (Gent, 1906, 31,(1)p., orig. wr. (sl. sunned along edges)).
€ (40-60) 40
75/1149 Haverschmidt F De huisvriend Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst 75/1149 Haverschmidt F De huisvriend Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst
75/1149 [Haverschmidt, F.]. De huisvriend. Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1890, (8),472p., (full-p.) (col.) engr. ills., contemp. gilt hcalf, 4to.

- Hinges weak; owner's entry on verso htitle. Covers sl. worn.

= Contains the short story Bedorven by F. HAVERSCHMIDT.

Berman, A.J. (ed.). Landjuweel. Proza en poëzie. Amst., G.L. Funke, 1879, 3 vols., (6),222; (6),224; (6),219,(1)p., contemp. unif. gilt blindst. cl.

- Third vol. upper hinge broken. All vols. spine-ends sl. worn/ dam.

= The first vol. w. contributions by i.a. F. HAVERSCHMIDT (Uit den Studententijd), J. KNEPPELHOUT (Droeve Laura!) and C. BUSKEN HUET (De romans van jufvrouw Hasebroek).

AND the same work (3 parts in 1 vol., later gilt hcl.). - ADDED: Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1868 (Amst., (1867), woodengr. frontisp., ills., contemp. giltlettered cl., a.e.g., sm. 8vo. Contains the story "Een groot man en een goed man" by F. HAVERSCHMIDT). - AND 3 copies of the same w. variant (dam.) wrappers).

€ (40-60) 40
75 1150 Haverschmidt F Jensma G 75 1150 Haverschmidt F Jensma G
75/1150 [Haverschmidt, F.]. Jensma, G. De gemaskerde god. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek. Zutphen, Walburg Pers, 2004, 467p., ills., orig. boards w. dustwr., 4to.

- Owner's entry on first free endpaper.

Idem. Het Oera Linda-boek. Fascimile - Transcriptie - Vertaling. Hilversum, Verloren, 2006, 447p., ills., orig. boards, obl. 8vo (fine). Ottema, J.G. Thet oera linda boek. Naar een handschrift uit de dertiende eeuw. Leeuw., H. Kuipers, 1876, 2nd ed., XXXVIII,(2),253,(2)p., ills., modern giltlettered hcalf.

- Endpapers sl. yellowed. Spine sl. sunned.

AND ±50 others, all (sm.) publications on the Oera Linda bok, i.a. IDEM, Het geheimzinnige handschrift van de familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van ''Het Oera Linda boek'' (Utr., n.d., orig wr. With owner's entry/ sl. foxed); G.J. VAN DER MEIJ, Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek (...) (n.pl. (Leeuwarden), n.d. (1981), orig. wr., sm. 4to); F.J. LOS, Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle (Oostburg, 1972, orig. boards); J.G. HUIJSER, Nieuw licht in het Oera-Linda Mysterie (Rott., 1954, orig. (sl. discol.) wr.); H. WIRTH, Die Uralinda Chronik (Leipsic, 1933, ills., orig. cl.); and S.J. MEIJER, Een en ander in verband met Oera Lina Bok (Bandoeng, 1918, orig. wr.).

€ (200-300) 200
75 1151 Haverschmidt F De Liefde Sticht Almanak voor het jaar 1872 1874 1876 1882 1884 1886 1890 and 1901 75 1151 Haverschmidt F De Liefde Sticht Almanak voor het jaar 1872 1874 1876 1882 1884 1886 1890 and 1901
75 1151 Haverschmidt F De Liefde Sticht Almanak voor het jaar 1872 1874 1876 1882 1884 1886 1890 and 1901 75 1151 Haverschmidt F De Liefde Sticht Almanak voor het jaar 1872 1874 1876 1882 1884 1886 1890 and 1901
75/1151 [Haverschmidt, F.]. De Liefde Sticht. Almanak voor het jaar 1872-1874, 1876, 1882, 1884-1886, 1890 and 1901. Amst., T. Kouwenaar/ T. van Holkema, 1871-1900, 10 vols., woodengr. ills., musical scores, orig. wr., 12mo.

- Most vols. wr. soiled/ dam.; one vol. (1872) spine reinforced w. paper tape; one vol. (1882) nibbled by mice.

= Contains the following contributions by F. HAVERSCHMIDT: De Pastorie van mijn Grootvader (1872), Tante Mientje en tante Bet (1873), Mijn Broertje (1874) and Op een Donderdagavond (1876).

AND 1 other: Goede bekenden uit De Liefde Sticht 1872-1902 (Amst., 1902, contemp. gilt cl.). - ADDED: Almanak voor het schoone en goede voor 1843 (Amst., 1843, engr. title-p., 5 steelengr. plates, a.e.g., 12mo).

€ (50-70)
75/1152 Haverschmidt F Lot of 19 offprints by F HAVERSCHMIDT from the collection of J DYSERINCK 75/1152 Haverschmidt F Lot of 19 offprints by F HAVERSCHMIDT from the collection of J DYSERINCK
75/1152 Haverschmidt F Lot of 19 offprints by F HAVERSCHMIDT from the collection of J DYSERINCK 75/1152 Haverschmidt F Lot of 19 offprints by F HAVERSCHMIDT from the collection of J DYSERINCK
75/1152 [Haverschmidt, F.]. Lot of 19 offprints by F. HAVERSCHMIDT from the collection of J. DYSERINCK, ±1876-1895, contemp. plain wr. w. title and "F Haverschmidt" in pen and ink by J. DYSERINCK, 8vo/ 12mo.

- Three vols. owner's entry cut out from upper right corner of first p.; 2 vols. w. occas. owner's annots.; 1 vol. w. owner's stamp on first p.; 1 vol. section torn away from upper margin of first page and sl. browned.

= Comprises 12 sermons/ speeches (i.a. Jezus' wondermacht, De twee grootste geboden, Nabij God, Deelneming) and 7 publications from i.a. Familie en Kennissen ('t was Sinterklaas, Een groot man en een goed man) and De oude huisvriend (Bedorven, Louw de Lieger).

WITH: 3 offprints from De Liefde Sticht publications by F. HAVERSCHMIDT: Tante Mientje en tante Bet, Mijn broertje and Op een donderdagavond (Amst., 1873-1876, orig. (sl. soiled/ dam.) wr. w. owner's entry "JohD" by J. DYSERINCK, one vol. w. owner's annot. on first blank).

€ (70-90) 80
75 1153 Haverschmidt F Paaltjens P 75 1153 Haverschmidt F Paaltjens P
75/1153 [Haverschmidt, F.]. Paaltjens, P. Een Arcadische Grimlach. Gron., Helicon Pers, 2014, (8)p., printed in 60 copies, orig. wr. (fine). Haverschmidt, F. Het verhaal van Oom Jan en andere proza. Reigersberch, Doorwerth, 1991, 23,(1)p., printed in 59 numb. copies (55), orig. wr. (fine). Lowland, J. Piet Paaltjes Everlastings (1850-1852). An Integral Englishing of the Immortellen. Amst./ New York, C.J. Aarts, 1982, 1st ed., (32)p., printed in 1000 copies, orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED dedication on title-p.

AND ±20 other (sm.) publications (incl. 10 duplicates), all printed in lim. ed. by private presses (i.a. Ammoniet, Annonce Pers, Clipeus Pers, Helicon Pers, LJC-Pers), i.a. P. HOVESTAD (ed.), Sinterklaasvertelling, of, Hoe het afliep met drie zoontjes wier moeders iets voor hen kochten tot Sint Nicolaas (Den Helder, 1995, printed in 500 copies, orig. wr., large 8vo); F. HAVERSCHMIDT, Totdat de raadselachtige droom van ons leven uit is (Gron., 1990, printed in 45 numb. copies, orig. wr., 4to) and J.H. RÖSSING, Iets over F. Haver Schmidt (Oosterhesselen, 1994, printed in 24 numb. copies, orig. wr., 4to).

€ (70-90) 70
75 1154 Haverschmidt F Paaltjens P and Polzer H H 75 1154 Haverschmidt F Paaltjens P and Polzer H H
75/1154 [Haverschmidt, F.]. Paaltjens, P. and Polzer, H.H. Antwoord uit Leiden. Amst., De Lange Afstand, 1985, 13,(2)p., loose etching in rear pocket by PETER YVON DE VRIES (signed, numb. 12/25 and titled in pencil), printed in 25 numb. copies, signed by Polzer, orig. cl. w. dustwr., large 8vo.

- Sl. foxed.

Chiusa, G. della. 7 Melangolische gedichten. Haarlem, Korenmaat, 2017, (11)p., printed in 100 copies, orig. wr., large 8vo (fine).

= ''7 Melangolische gedichten van Giovanni della Chiusa (1969-2015) is een uitgave ter gelegenheid van 150 jaar Snikken en Grimlachjes van François Haverschmidt'' (colophon leaf).

AND ±45 other (sm.) publications (incl. 4 duplicates), all printed in lim. ed. by private presses (i.a. Agri Montis Pers, Ammoniet, Annonce Pers, Clipeus Pers, Helicon Pers, Klencke Pers, LJC-Pers, 11&XXX Pers), i.a. P. HOVESTAD (ed.), Sinterklaasvertelling, of, Hoe het afliep met drie zoontjes wier moeders iets voor hen kochten tot Sint Nicolaas (Den Helder, 1995, printed in 500 copies, orig. wr., large 8vo); J.H. RÖSSING, Iets over F. Haver Schmidt (Oosterhesselen, 1994, printed in 24 numb. copies, orig. wr., 4to); F. HAVERSCHMIDT, Totdat de raadselachtige droom van ons leven uit is (Gron., 1990, printed in 45 numb. copies, orig. wr., 4to) and P. PAALTJENS, De Zelfmoordenaar (Apeldoorn, 1986, printed in 180 numb. copies, ills. by H. KLINKENBERG, orig. wr., obl. 12mo).

€ (150-250) 150
75 1155 Haverschmidt F Philipsen J C 75 1155 Haverschmidt F Philipsen J C
75/1155 [Haverschmidt, F.]. Philipsen, J.C. De liefde van Piet Paaltjens. Blijspel in twee bedrijven, naar aanleiding zijner Snikken en Grimlachjes. Amst., Kruisman & co., 1882, 2nd ed., 32p., orig. wr.

- Contents loose; title-p. dam. Wr. badly dam./ partly lacking.

Ter nagedachtenis aan François Haverschmidt. Schiedam, J. Odé, 1894, 1st ed., 26p., orig. wr.

- Bookblock loose; bookplate on upper pastedown; owner's stamp on first textp. Wr. sl. rubbed/ creased.

AND 6 others in 9 vols., i.a. J. DE GOEDEREN and H.C. LOHR, F. Haverschmidt herdacht in de vereeniging Paulus (ibid., 1984, orig. (sl. creased) wr.); LOS EN VAST VOOR 1868 (Leyden, 1868, 4 vols., orig. unif. wr. One vol. w. owner's entry and twice w. bookplate on upper pastedown) and C. HAZEWINKEL, Bijdrage tot de Psychologie der Humoristen (ibid., 1922, orig. (sl. soiled) wr., sm. 4to).

€ (50-70) 60
75 1156 Haverschmidt F Philipsen J C 75 1156 Haverschmidt F Philipsen J C
75/1156 [Haverschmidt, F.]. Philipsen, J.C. De liefde van Piet Paaltjens. Sentimenteel-Humoristische Schets in 2 afdeelingen naar aanleiding zijner Snikken en Grimlachjes. Breda, G.G. de Voogt, n.d. (1871), 48p., orig. wr., 12mo.

- Partly sl. waterstained in lower blank corner. Wrappers worn/ frayed/ sl. dam. along extremities.

= Rare. Provenance: the library of Gerrit Komrij, sold in our rooms in November 2012.

€ (60-80) 110
75 1157 Haverschmidt F De Polyglotte melkboer Zijnde Piet Paaltjens' Immortelle XLIX op Velerlei Oude & Nieuwe Wijzen Vertaald Bewerkt & Omgezet Verveelvuldigd door een Keur aan Drukkers & Ver75 1157 Haverschmidt F De Polyglotte melkboer Zijnde Piet Paaltjens' Immortelle XLIX op Velerlei Oude & Nieuwe Wijzen Vertaald Bewerkt & Omgezet Verveelvuldigd door een Keur aan Drukkers & Ver
75/1157 [Haverschmidt, F.]. De Polyglotte melkboer. Zijnde Piet Paaltjens' Immortelle XLIX op Velerlei Oude & Nieuwe Wijzen Vertaald, Bewerkt & Omgezet, Verveelvuldigd door een Keur aan Drukkers & Vergaard door de Bucheliuspers. Utr., Bucheliuspers, 1991, 5 lvs. introd., 96 lvs. w. translations printed by a large number of Dutch private presses, 6 lvs. w. index and colophon, printed in 200 numb. copies, orig. wr., obl. sm. 4to, w. matching slipcase.

- Fine. = Rare and sought after.

€ (80-100) 80
75 1158 Haverschmidt F Roelants Jr H A M 75 1158 Haverschmidt F Roelants Jr H A M
75/1158 [Haverschmidt, F.]. Roelants Jr., H.A.M. Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. [All Published]. Amst., H.C.A. Campagne & zoon, 1900, XI,(1),373,(1)p., 9 fold. plates, later clothbacked boards w. portion of orig. wr. mounted on frontcover, 4to.

- Three newspaper clippings of the members of the Roelants family obituary mounted on verso htitle, leaving brown stains on htitle and title-p. Sm. rubbed spot on frontcover.

Ter nagedachtenis aan François Haverschmidt. Schiedam, J. Odé, 1894, 1st ed., 26p., orig. wr.

- Sl. foxed; pastedowns w. inkstains. Wr. sl. creased.

Carstens, A.L. Familieboek Haverschmidt. Leyden, St. Lucas Society, 1956, 89,(13)p., photogr. ills., orig. wr.

- Occas. sl. foxed. Wr. sl. discol.

AND ±26 others concerning/ related to F. Haverschmidt (incl. 5 duplicates), i.a. H. NOORDEGRAAF, François Haverschmidt en Schiedam (Schiedam, 1994, ills., orig wr., large 8vo) and 4 bookseller contract forms, i.a. concerning a never realised modern Flemish edition of ''Snikken en Grimlachjes''.

€ (70-90)
75 1159 Haverschmidt F Serrarens A ed 75 1159 Haverschmidt F Serrarens A ed
75/1159 [Haverschmidt, F.]. Serrarens, A. (ed.) De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Amst., N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1955, 192p., frontisp. portrait, private cl., sm. 4to (fine). Hovestad, P. and Bremer, J.T. Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft weet eigenlijk niet wat of waaien is. François Haverschmidt en Den Helder. Den Helder, Openbare Bibliotheek, 1994, 116p., ills., orig. boards w. dustwr., 4to (fine). Jordaans, A.A. and Slooten, E.R. van (introd.). Herdenkingscassette François Haverschmidt. Schiedam, Stichting François HaverSchmidt-herdenking, 1994, 8 textquires (1 without wr., 1x beige wr. and 6x unif. green wr., all 4to), facs. booklet "Souvenir Beekhuizen" (sm. 8vo) and cassette tape, all together in orig. green board box. - AND 16 others (incl. one DVD), i.a. P. VAN ZONNEVELD en N. MAAS, François Haverschmidt en zijn tijd (Leyden, 1994, ills., orig. wr.); T.J. EEKHOF, Hendrikje, kosteres van Foudgum. In de ban van Piet Paaltjens (Leeuw., 2008, orig. pict. wr.) and M. WEIKAMP, Piet Paaltjens in beeld (n.pl. (Epse), 2016, col. ills., orig. pict. boards).
€ (70-90)
75 1160 Haverschmidt F Stofs R 75 1160 Haverschmidt F Stofs R
75/1160 [Haverschmidt, F.]. Stofs, R. Geloof, twijfel, melancholie en zelfdoding in leven en werk van dominee François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Proefschrift. Leuven, Katholieke Universiteit, 1990, XXXIII,(2),116p., orig. giltlettered boards, 4to (fine). Jordaans, A.A. and Slooten, E.R. van (introd.). Herdenkingscassette François Haverschmidt. Schiedam, Stichting François HaverSchmidt-herdenking, 1994, 8 textquires (1 without wr., 1x beige wr. and 6x unif. green wr., all 4to), facs. booklet "Souvenir Beekhuizen" (sm. 8vo) and cassette tape, all together in orig. green board box (fine). Jongman, J. Passen en Meten. Een kleine brochure over ''Snikken en Grimlachjes'' van Piet Paaltjens. Gron., Sinister, 1982, 18p., ills., printed in 2 copies, orig. hcl., sm. 8vo.

- Sl. foxed.

Kok, A. S. François Haverschmidt (Overgedrukt uit de Tijdspiegel, Maart 1909). N.pl., n.publ., n.d., 17p., orig wr., large 8vo.

- Covers sl. soiled; w. horizontal fold.

= With owner's entry of A.S. Kok on frontcover and dedication ''Aan Dr. Joh. Dyserinck van A.S. Kok'' on first textp.''.

AND 15 others (incl. one DVD), i.a. HOVESTAD and J.T. BREMER, Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft weet eigenlijk niet wat of waaien is. François Haverschmidt en Den Helder (Den Helder, 1994, ills., orig. boards w. dustwr., 4to) and R. NIEUWENHUYS, De dominee en zijn worgengel. Van en over François Haverschmidt. Preken, voordrachten, brieven en andere documenten (Amst. 1964, ills., orig. wr.).

€ (70-90)
75 1161 Haverschmidt F Tol V 20th cent 75 1161 Haverschmidt F Tol V 20th cent
75/1161 [Haverschmidt, F.]. Tol, V. (20th cent.). (Portrait of François Haverschmidt). Painting, acrylic on canvas, 60x60 cm., signed. - ADDED: a large number of miscell. Piet Paaltjens and Haverschmidt parafernalia, including i.a. ±25 col. offset posters and 3 large banners (on exhibitions and readings), 5 coat hangers and other parafernalia of the firm "Haverschmidt & Klaje", an umbrella and 9 books by relatives, i.a. Birds of Surinam (Edinburgh/ London, 1968, (col.) ills. orig. cl. w. dustwr., 4to).
€ (100-150)
75 1162 Haverschmidt F Lot of 18 works by/ on François Haverschmidt 75 1162 Haverschmidt F Lot of 18 works by/ on François Haverschmidt
75/1162 [Haverschmidt, F.]. Lot of 18 works by/ on François Haverschmidt, i.a. Uit geest en gemoed. Toespraken van F. Haverschmidt, in leven Predikant te Schiedam (Schiedam, 1894, orig giltlettered cl.), Steek af naar de diepte. Toespraak gehouden in de Protestantenvereeniging te Schiedam op den 6den October 1889 (ibid., 1889, orig. wr.), Ter gedachtenis (n.pl., n.d. (1894), orig. wr. Rare), a few works by R. Nieuwenhuys and a large collection of ephemera, news-paper clippings etc. on François Haverschmidt/ Piet Paaltjens.
€ (70-90)
75 1163 Haverschmidt F Lot of ±50 modern reprints of old photographs 75 1163 Haverschmidt F Lot of ±50 modern reprints of old photographs
75/1163 [Haverschmidt, F.]. Lot of ±50 modern reprints of old photographs, each approx. 10x14,5 cm., all (but a few) accompanied by typescript ticket identifying place and date, mainly Schiedam, loosely inserted in modern album, obl. 4to.
€ (30-50)
75 1164 Haverschmidt F Lot of ±185 picture postcards 75 1164 Haverschmidt F Lot of ±185 picture postcards
75/1164 [Haverschmidt, F.]. Lot of ±185 picture postcards, late 19th/ first half 20th cent. (incl. some later), mainly used, loose as issued, various publishers (i.a. J. van Diggelen, Dr. Trenkler & co. and N.J. Boon), all of places where F. Haverschmidt spent time during his life, i.a. Schiedam (where he died), Leyden (where he attended the university), Groningen (where he preached), Delden (where he seeked inner peace) and Den Helder (where he worked as a vicar). - AND: C. VAN DER GEER, Jan van Diggelen. Een Schiedams fotograaf 1836-1925 (Schiedam, 1978, orig wr.).
€ (80-100) 100