1065 - 1229     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 4 of 9 Results 61 - 80 of 165
75 1125 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1125 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1125 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1867), 1st ed., XVI,91,(3)p., lithogr. frontisp. portrait on chine collé, orig. wr., sm. 8vo.

- Some sl. occas. foxing; portr. loose. Backstrip. dam. = Rare in the orig. wrappers.

€ (50-70) 100
75 1126 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1126 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1126 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1126 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1126 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1878), 4th ed., XX,91,(3)p., steelengr. frontisp. portr., orig. giltlettered blue cl., sm.8vo.

- Spine-ends trifle worn. A fine copy.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on the htitle: "Piet Paaltjens, ten teeken van weerkeerige Vereering, aan Mej. Alida Tak. Namens den Dichter: Fr. Haverschmidt. Execr. Testr. Schiedam, Novr. 1879." SEE ILLUSTRATION PLATE XXXII.

€ (250-350) 375
75 1127 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1127 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1127 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1127 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1127 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1878), 4th ed., XX,91,(3)p., steelengr. frontisp. portr., orig. giltlettered green cl., sm.8vo.

- Portrait loose and waterst. in corner; htitle sl. dam. in inner margin. Binding badly (water)stained; backstrip worn/ wrinkled and lettering defective; bookblock crudely mounted to inside backstrip.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan J.J.A. Goeverneur van Fr. Haverschmidt, [Schiedam, 2]5 Nov. 1878" (place and part of date covered by remnants of ticket).

€ (100-150) 100
75 1128 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1128 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1128 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1881), 5th ed., XX,106p., lithogr. portr., orig. giltlettered and blindst. cl., sm. 8vo.

- Upper hinge broken; one leaf loose; htitle and lower hinge reattached w. sellotape; the portrait waterstained/ foxed. Spine pasted over w. tape; spine-ends dam.; corners worn.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION in pencil on verso htitle: "Aan de Dames Jacoba en Cato de Vos, tot dank voor Rozenheuvels geurige bloemen, (op verzoek van haar vriend F.H.), Piet Paaltjens. 10 Juni 1887."

€ (150-250) 250
75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1129 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1129 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van -. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1889), 6th ed., XX,116p., lithogr. frontisp. portr., orig. gilt and dec. cl.

- Bookplate on first free endpaper; newspaper clippings (all concerning Haverschmidt) mounted (by Dyserinck) on upper pastedown, on verso htitle, verso of portrait and lower pastedown; weak/ split(ting) on hinges and broken on lower hinge; portr. foxed and w. waterstain in blank corner. Binding sl. rubbed at extremities.

= Ex bibliotheca Johs. Dyserinck, with the following unique features: (1). extensive AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on verso first free endpaper: "den WEw. Zlg. Heere Johs. Dyserinck, Theol. Doct., Liefhebber van Fraaie Letteren en Kunst wordt deze zesde uitgave van Piet Paaltjens' Snikken en Grimlachjes vriendschappelijk aangeboden door den zaakwaarnemer des Dichters: Fr. Haverschmidt". With annot. by Dyserinck below: "Schiedam Sept. 1891. N.B. Hierbij voegde ik "Ter gedachtenis aan François Haverschmidt", na zijnen dood 18 Jan 1894, uitgegeven te Schiedam; en op het schutblad achter (...) het portret zijner vrouw Margo Osti, uit Utrecht. Johs.D."; (2). ORIGINAL PENCIL DRAWING by F. Haverschmidt w. accomp. AUTOGRAPH POEM in pencil ("Daar gaat i heen// Met zijne ene lange been,/ Zijn rok is wat klein,/ Maar zijn hart is rein") and contemp. transcription in pen and ink by Dyserinck, w. his commentary "Door Piet Paaltjens zelven geteekend en gerijmd in mijnen pastorie te Helder 1862/63 Johs. Dyserinck", together on board card (9,6x6 cm.) mounted on htitle, w. later heading in pen and ink by Dyserinck "Portret van F Haverschmidt, door hem zelven geteekend"; (3). Ms. annot. by Dyserinck: "Bij het graf van F. Haverschmidt. "Niemand brengt zich zelven om het leven, indien er niet van te voren eene snaar gesprongen is in zijne ziel". Cd. Busken Huet (...)"; (4). AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED ("Fr. Haverschmidt"), pen and ink, mounted on recto last free endpaper, dated "Schied. 29 Nov. 92" and "Aan Johs. Dyserinck", comprising a POEM (""Zuster" Buster/ ontving guster/ 't laatste extra van het luster (...)" w. short LETTER below: "En nu het proza. Ik heb den Secr. van Ons Nut gesproken. Hij had wel zin - maar 't moet tegenwoordig op een koopje. Hij zou er zijn medebestuurders over spreken. Overmorgen ontmoet ik hem weer en zal opnieuw aankloppen (...)" (foxed). With ms. commentary by Dyserinck on the endpaper: "Haverschmidt nam voor de kerkenraad der doopgezinde gemeente te Rotterdam op zich om de arme tachtigjarige vrouw Buster, die te Schiedam woonde, te bedeelen. Elke drie maanden ontving hij het geld hiervoor. Toen het "einde Nov." op was, schreef hij mij bovenstaane geestige briefkaart. Johs.D."; (5). ORIGINAL CARTE-DE-VISITE PORTRAIT of Haverschmidt's wife mounted on verso last free endpaper, w. ms. caption (by the portrayed?) "J.J.H. Haverschmidt" (sl. foxed); (6). ms. annot. by Dyserinck on title-p. "Zie bladz. 7/ onuitgegeven"; ms. transcription by Dyserinck of a poem by Paaltjes on verso title: "L.S./ Zietdaar alles bij mekaêr/ Wat om de tijd van drie à vier jaar/ De droeve zanger heeft gezongen (...)"; ms. transcription by Dyserinck of a poem by Paaltjens on p.6: "Met hun heldere kinderoogjens/ Zien de dartele sterrekens neer/ op de sluimerende overblijfsels/ van het Leiden van weleer (...)", with annot. below: "Naar het manuscript in het archief van den zoon Mr. Fr. Haverschmidt te Utrecht"; p.101 w. sm. pencil annot. by ? SEE ILLUSTRATION PLATE XXXI.

ADDED: Ter Gedachtenis aan François Haverschmidt. Schiedam, J. Odé, n.d. (1894), 26p. orig. black wr. w. silver lettering. - AND: Dyserinck, J. Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens). Schiedam, H.A.M. Roelants, 1908, VIII,174,(1)p., plates, ills., orig. giltlettered boards.

€ (1.000-1.500) 1000
75 1130 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1130 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1130 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poezië/ [later:] Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. Lot of 50 vols., for the larger part publ. by H.A.M. Roelants, Schiedam/ Van Holkema & Warendorf, Amst., 1867-2017, various editions, all w. frontisp. portrait of the author, in various bindings (i.a. orig. gilt and dec. cl.), various sizes (mainly 8vo).

- Some w. owner's entry on first free endpaper; occas. (sl.) foxed. Some bindings sl. rubbed/ soiled.

= Comprises: 1st ed., n.d. (1867) (3 variant publisher's bindings); 2nd ed., n.d. (1871) (orig. giltlettered cl.); 3rd ed., n.d. (1874) (orig. giltlettered cl.); 4th ed., n.d. (1878) (4 variant publisher's bindings); 5th ed., n.d. (1881) (orig. richly dec. col. cl.); 6th ed., n.d. (1889) (orig. blindst. cl.); 7th ed., n.d. (1895) (orig. richly dec. col. cl.); 8th ed., n.d. (1904) (2 variant publisher's bindings); 9th ed., n.d. (1908) (2 variant publisher's bindings); 10th ed., n.d. (1912) (4 variant publisher's bindings); 11th ed., n.d. (1912) (4 variant publisher's bindings); 12th ed., The Hague, N.V. Uitgevers-Maatschappij "Oceanus", 1944 (orig. boards w. pict. dustwr.); 13th ed., "Dwergenreeks", Amst., Van Holkema & Warendorf, 1946 (6 variant publisher's bindings). - AND 29 vols. published between 1952-2017, incl. facsimilé editions, all in orig. publisher's bindings.

€ (300-500) 300
75 1131 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1131 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1131 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poezië/ [later:] Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. Lot of 37 vols., for the larger part publ. by H.A.M. Roelants, Schiedam/ Van Holkema & Warendorf, Amst., 1867-2005, various editions, all w. frontisp. portrait of the author, in various bindings (i.a. orig. gilt and dec. cl.), various sizes (mainly 8vo).

- Some w. owner's entry on first free endpaper; occas. (sl.) foxed; some vols. upper hinge broken. Some bindings sl. rubbed/ soiled/ worn.

= Comprises: 1st ed., n.d. (1867) (3 variant publisher's bindings); 2nd ed., n.d. (1871) (orig. giltlettered cl.); 3rd ed., n.d. (1874) (orig. giltlettered cl.); 4th ed., n.d. (1878) (4 variant publisher's bindings); 5th ed., n.d. (1881) (orig. richly dec. col. cl.); 6th ed., n.d. (1889) (orig. blindst. cl.); 7th ed., n.d. (1895) (orig. richly dec. col. cl.); 8th ed., n.d. (1904) (2 variant publisher's bindings); 9th ed., n.d. (1908) (orig. blindst. cl.); 10th ed., n.d. (1912) (2 variant publisher's bindings); 11th ed., n.d. (1912) (4 variant publisher's bindings); 12th ed., The Hague, N.V. Uitgevers-Maatschappij "Oceanus", 1944 (orig. boards w. pict. dustwr.); 13th ed., "Dwergenreeks", Amst., Van Holkema & Warendorf, 1946 (4 variant publisher's bindings). - AND 21 vols. published between 1952-2005, incl. facsimilé editions, all in orig. publisher's bindings.

€ (250-350)
75 1132 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1132 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1132 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1132 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1132 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. "Leiden en omstreken", "Drukkers in de Marge", 1994, (139)p., ills., printed in various colours in 90 copies, orig. cl. w. mounted plate on frontcover.

= Published on occasion of the 100th anniversary of the author's death. Contains contributions printed by private presses from Leyden and surroundings, i.a. De Ammoniet, Avalon Pers, Clipeus Pers, Pers No.14 and De Uitvreter.

€ (80-100) 80
75 1133 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens 75 1133 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1133 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Studenten-Almanak, voor 1856, 1857 and 1859. Leyden, J. Hazenberg/ D. Noothoven van Goor, 1856-1859, 3 vols., each vol. w. a lithogr. frontisp. (mainly depicting Minerva), lithogr. portraits by i.a. D.J. SLUYTER, lithogr. fold. plate, ills., orig. (unif.) blindst. gilt cl., sm. 8vo.

- Two vols. w. owner's entries/ stamps/ annots.; one vol. section of pastedowns torn away and rebacked w. use of orig. backstrip. All vols. spine dam.

= Contains the following contributions by Piet Paaltjes: Bloemlezing uit de dichterlijke nalatenschap van Piet Paaltjens (1856), Des zangers min, romance (1857) and Drie studentjens (1859).

AND 8 others similar, year 1852-1855, 1858, 1860, 1875 (frontcover warped) and 1880 (bookblock loose). - ADDED: Bloemlezing uit het mengelwerk van den Leidschen studentenalmanak 1814-1894 (Leyden, 1894, contemp. cl.) and Groningsche studenten-almanak voor het jaar 1882 (Gron., 1882, mounted photogr. portrait of R.S. TJADEN MODDERMAN, contemp. gilt blindst. (sl. soiled) cl.).

€ (50-70) 110
75 1134 Haverschmidt F 75 1134 Haverschmidt F
75/1134 Haverschmidt, F. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Fr. Haverschmidt", to "Waarde heer Roelants", dated "31 Januari 1874", pen and ink, 1 fold. leaf, recto only (1p.).

= A nice letter in which Haverschmidt urges the publisher Roelants not to burden him with requests for a new book: "Als gij wilt, dat er ooit wat van de bewuste uitgave komen zal, laat ons er dan vooreerst nog niet over praten. Ik draag een nieuw stukje onder 't hart, maar het wil niet ter wereld komen. Dat, en nóg wat, maakt dat mij alle lust ontbreekt om aan uitgeven te denken. Het gefabriceerde papier zal ook zonder mij zijn weg wel vinden. (...)." Provenance: the collection of J.J.W.R. van Dijck, sold in our rooms in 2006 (orig. catalogue enclosed).

€ (250-350) 300
75 1135 Haverschmidt F 75 1135 Haverschmidt F
75/1135 Haverschmidt, F. AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED "Fr. Haverschmidt" to J. Verdam ("Waarde Heer!"), dated "Schiedam, 2 Mei 1880", pen and ink, recto and verso (verso w. address details only).

- Some sl. foxing.

= Thanking Verdam for sending him the "levensbericht van onzen vriend V. [= Eelco Verwijs (1830-1880)]. Zoowel met het geschrevene als met de toezending hebt Gij mij zeer aan U verplicht (...)".

Idem. AUTOGRAPH POSTCARD SIGNED ("Fr. Haverschmidt") to Dr.J. Hooykaas, undated (postmark unread), recto and verso (verso w. address details only).

- Sm. annot. "No.6" in upper left corner; remnants of former mounting covering part of the text.

= "Kunt gij de Goederen ook met een enkel woord, liefst vóór morgen avond (als er huish. vergad. is) laten weten, of men vrijdag over acht dagen op Jungius' komst mag rekenen? Ik ben vrijdagavond te Rotterdam geweest, maar had zóóveel boodschappen dat het te laat werd om nog bij U aan te komen (...)".

€ (200-300) 350
75 1136 Haverschmidt F 75 1136 Haverschmidt F
75 1136 Haverschmidt F 75 1136 Haverschmidt F
75/1136 Haverschmidt, F. ORIGINAL CARTE-DE-VISITE PORTRAIT by "Photogr. Atelier Wegner & Mottu (...)", 9,6x6,1 cm., verso w. printed photographer's address and AUTOGRAPH "Fr. Haverschmidt, Augs. 1863" in pen and ink.

- Verso trifle affected by silverfish in outer lower blank margin. = Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE XXXII.

€ (200-300) 250
75 1137 Haverschmidt F 75 1137 Haverschmidt F
75/1137 Haverschmidt, F. ORIGINAL CABINET PHOTOGR. PORTRAIT by "Joan Zwaan", ±1884, 12x10 cm. (oval), mounted on board w. giltstamped photographer's address ("Schiedam/ Hoogstraat C.98") in lower margin, verso w. "Photogr. Artistique de l'Amerique/ Joan Zwaan/ Photograaf (...)" printed in gold.

- Small stain in image; verso w. mounted pieces of paper and modern annots. (i.a. affecting the photographer's advert.).

Idem. ALBUMEN PHOTOGR. PORTRAIT, ±1884, 11x8,2 cm. (oval), mounted on stiff paper w. printed "Photog - Boussod-Valadon & Co." and the sitter's facs. signature below.

- Mount foxed.

= The image identical to the photograph above. From: J. ten Brink, Onze hedendaagsche letterkundigen (1884-1887).

AND 9 photogr. reproductions of portraits of Haverschmidt (1x of Piet Paaltjens, 1x of his house in Schiedam), all mounted on board.

€ (100-150) 100
75 1138 Haverschmidt F 75 1138 Haverschmidt F
75 1138 Haverschmidt F 75 1138 Haverschmidt F
75/1138 Haverschmidt, F. ALBUMEN PHOTOGR. PORTRAIT by "Boussod-Valadon & Co.", ±1884, 11x8,2 cm. (oval), mounted on stiff paper w. printed "Photog - Boussod-Valadon & Co." and the sitter's facs. signature below.

= From: J. ten Brink, Onze hedendaagsche letterkundigen (1884-1887).

ADDED: 11 similar albumen photogr. portraits from the same work, showing N. BEETS, A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT, J.J.L. TEN KATE and L. MULDER (all by Goupil & Cie), Cd. BUSKEN HUET, W.J. HOFDIJK, G. KELLER, C.E. VAN KOETSVELD, H.J. SCHMIMMEL, H. DE VEER and A. WERUMEUS BUNING (all by Boussod Valadon & Co.)

€ (50-70) 50
75/1139 Haverschmidt F Binnenlandsch paspoort 75/1139 Haverschmidt F Binnenlandsch paspoort
75/1139 [Haverschmidt, F.]. "Binnenlandsch paspoort". Passport of François Haverschmidt, "Goed voor Drie maanden", issued in Schiedam on "18 July 1881", letterpress with manuscript entries, signed "Fr. Haverschmidt" in lower left corner, 33x20,2 cm., recto only.

- Folded; a few small tears in margins.

= Provenance: the collection of Rob Nieuwenhuys, sold in our rooms in May 2000. SEE ILLUSTRATION PLATE XXXII.

€ (200-300) 230
75 1140 Haverschmidt F 75 1140 Haverschmidt F
75/1140 Haverschmidt, F. Familie en kennissen. Lot of 34 vols., all (but 3) publ. by H.A.M. Roelants, Schiedam, 1876-1994, various editions, in various bindings (i.a. orig. gilt and dec. cl.), various sizes (mainly 8vo and 4to).

- Some w. owner's entry on first free endpaper; occas. (sl.) foxed. Some bindings sl. rubbed/ soiled.

= Comprises: 1st ed., 1876 (4 variant publisher's bindings); 2nd ed., 1881 (5 variant publisher's bindings); 3rd ed., 1894 (7 variant publisher's bindings); 4th ed., n.d. (1894) (5 variant publisher's bindings); Goedkope Uitgave, 1900 (3 variant publisher's bindings); 5th ed. Volksuitgave, n.d. (1900) (3 variant publisher's bindings); 6th ed. Volksuitgaaf, n.d. (1912) (2 variant publisher's bindings); 7th ed. Volksuitgaaf, n.d. (1915) (2 variant publisher's bindings)/ facs. reprint of the 3rd ed. by Kruseman (The Hague), 1973 (1x w. orig. cl.)/ modern reprint by Querido (Amst.), 1981 (1x w. orig wr.) and another later modern reprint by the same (1994).

€ (200-300) 200
75 1141 Haverschmidt F 75 1141 Haverschmidt F
75/1141 Haverschmidt, F. Familie en kennissen. Lot of 22 vols., all (but 2) publ. by H.A.M. Roelants, Schiedam, 1876-1994, various editions, in various bindings (i.a. orig. gilt and dec. cl.), various sizes (mainly 8vo and 4to).

- The majority w. owner's entry on first free endpaper; occas. (sl.) foxed. Some bindings sl. rubbed/ soiled/ sl. dam.

= Comprises: 1st ed., 1876 (2 variant publisher's bindings); 2nd ed., 1881 (4 variant publisher's bindings); 3rd ed., 1894 (4 variant publisher's bindings); 4th ed., n.d. (1894) (4 variant publisher's bindings); Goedkope Uitgave, 1900 (3 variant publisher's bindings); 5th ed. Volksuitgave, n.d. (1900) (1 publisher's binding); 6th ed. Volksuitgaaf, n.d. (1912) (1 publisher's bindings); 7th ed. Volksuitgaaf, n.d. (1915) (1 publisher's binding); modern reprint by Querido (Amst.), 1981 (1 w. orig. wr.) and another later modern reprint by the same (1994).

€ (100-150)
75 1142 Haverschmidt F 75 1142 Haverschmidt F
75/1142 Haverschmidt, F. Kinderlijke herinnering. N.pl., n.d. (1882/83?), 16p., orig. plain wr.

= Offprint of a story published in Algemeen handelsblad, 2-4 January 1883; later included in Familie en kennissen with title "Een gebeurtenis van belang". With AUTOGRAPH DEDICATION in upper margin of the first page to "Mej. H.E.V. Knappert/ v.d. Schrijver". Containing several AUTOGRAPH corrections in pen and ink in the text. Extremely rare offprint (or proof?). SEE ILLUSTRATION PLATE XXXII.

€ (200-300) 300
75 1143 Haverschmidt F 75 1143 Haverschmidt F
75/1143 Haverschmidt, F. Mijn ouders huis. Schiedam, Van Dijk & Comp., 1872, 1st ed., 18p., orig. wr.

- Spine broken; wrappers loose and dam.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on title-p.: "Mevrouw Verhoeff-Osti, van haar zwager en stillen vereerder F. Haverschmidt. Schiedam, Maart 1874."

€ (150-250) 150
75 1144 Haverschmidt F Beronicius P J 75 1144 Haverschmidt F Beronicius P J
75 1144 Haverschmidt F Beronicius P J 75 1144 Haverschmidt F Beronicius P J
75/1144 [Haverschmidt, F.]. Beronicius, P.J. Georgarchontomachia, caeterorumque ejus carmimum sylvula; quorum prius carmine Belgico secutum./ Boeren- en overheidsstryd; en de overige gedichten van P.J. Beronicus; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J.B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des dichtters (...). Goes/ Middelburg, J. Huysman/ J. van de Sande, 1766, XX,178p., engr. frontisp., 3 engr. plates each w. 2 ills. by S. FOKKE, contemp. hcalf.

- Waterstained. Binding trifle worn at extremities.

= Ex bibliotheca François Haverschmidt, with his owner's entry on first free endpaper. A burlesque poem describing the battle of the Zeeland farmers against the municipality of Middelburg. Warranted by the publisher J. HUYSMAN. Scheepers II, 70.

€ (100-150)