1065 - 1229     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 3 of 9 Results 41 - 60 of 165
75 1105 Drs P = H Polzer 75 1105 Drs P = H Polzer
75/1105 Drs. P (= H. Polzer). Lot of 15 AUTOGRAPH DOCUMENTS SIGNED (1x "HPolzer", otherwise "Heinz"), comprising 6 correspondence cards, 6 picture postcards, 1 letter, 1 laudatory poem and 1 short note (accomp. a photostat), all addressed to Paul Sars (1x "Waarde mijnheer Sars", otherwise "Waarde Paul"), dated between "24.2.89" and "18.1.06" (a few undated), black fine-liner, all but one recto only, 7x w. orig. stamped and addressed envelope.

= I.a. on the publication of Polzer's Lyriana (Nijm., 1993, containing poems and songs in English, French and German by Drs. P) and other works, on appointments etc., but also comprising (rhyming!) wishes. "Prettige Kerstdagen!/ Zegenrijk '90!/ Kijk eens, intentie/ En woordkeus zijn goed//; Maar is de afbeelding/ Vreugdebevorderend?/ Dat niet zozeer/ Naar ik angstig vermoed" [on verso of a picture postcard showing the painting Apocalypse by Martins de Barros, postmark 21/12/1989]. "(...) De uitnodiging van de Frans Kellendonk Lezing werd dankbaar ontvangen maar kan helaas niet worden gehonoreerd (...). Anders zou ik je graag weer eens hebben ontmoet (met het onderwerp heb ik overigens niet veel affiniteit) (...)" [21/01/1993]. "Paul Sars die wij al jarenlang waarderen/ Als mens en hoogbegaafde erudiet (...)/ Geachtengoed - dat kan hem inspireren/ Daarvan heeft hij ook heel wat in zijn mars/ Bijvoorbeeld Paul Celan, zijn favoriet/ Op wie hij nu dan ook gaat promoveren/ Ziedaar het grote nieuws omtrent Paul Sars" [laudatory poem, 14 lines, dated "14.6.93"]. "(...) Weliswaar afficheer ik mezelf nooit als dichter, maar wanneer lieden als jij en Nico Scheepmaker † die term op mij toepassen ervaar ik dat als een eerbetoon (...)" [21/06/1993].

WITH 3 works by the same, incl. 2 w. rhyming AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION, i.a. H.H. POLZER, Lyriana. Poems and songs in English, poèmes et chansons en français, Gedichte und Lieder auf Deutsch (Nijm., 1993. With dedication "Al ben ik van andere talen niet wars/ In 't Nederlands mag het toch ook voor Paul Sars. Heinz").

ADDED: Van voeten en schoenen. Nijm., Grol Orthopedische Schoenen, (1989), (7) fold. lvs., photogr. ills., loose as issued in orig. board box, sm. folio.

= Rare. Contains specially made poems with theme "feet" by Kees Stip, Drs. P, Paul Lemmeans, Robert Long and Adriaan van Dis, each accomp. by a photogr. portrait of the author and his feet.

€ (150-250) 375
75 1106 Dyserinck J 75 1106 Dyserinck J
75/1106 Dyserinck, J. Geschriften verspreid door het Nut. Rott., Tot Nut Van 'T Algemeen, 1888, 12 parts in 1 vol., orig. gilt hmor.

- Occas. sl. foxed. Spine sunned; covers rubbed along extremities.

= With handwritten introduction and index on first blank by J. Dyserinck: ''Als voorzitter van het Nuts Departement te Rotterdam, maakte ik deze bloemlezing uit de werken onzer beste prozaschrijvers (...)''. And with mounted manuscript letter by A.C. Kruseman, dated ''14 Dec. '88'': ''Meer nog dank voor dat overdrukken zelf en het verspreiden onder menigte. Dat is een uitstekende inval en een brave daad!''. Comprises work of i.a. C. Busken Huet, Hildebrand, C.E. van Koetsveld and E.J. Potgieter.

Alberdingk Thijm, J.A. Verspreide gedichten. Amst., C.L. van Langenhuysen, 1894, (6),211p., portrait frontisp., orig. hcl.

- Owner's stamp on upper pastedown; bookplate on first free endpaper; occas. sl. foxed. Owner's entry on frontcover.

= With loosely inserted AUTOGRAPH letter signed to an unidentified recipient by J.A. Alberdingk Thijm, dated 1885, in which he requires information about J.P. Roothaan, since he intends to write a short outline on his life.

AND a 19th cent. album w. manuscript poems (transcripts), various hands.

€ (50-70) 120
75 1107 Eeden F van 75 1107 Eeden F van
75 1107 Eeden F van 75 1107 Eeden F van
75/1107 Eeden, F. van. De Nachtbruid. De Gedenkschriften van Vico Muralto. Amst., W. Versluys, 1909, 1st ed., (4),431,(1)p., orig. clothbacked dec. boards.

- Hinges weak. Binding sl. foxed/ duststained.

Penning Jr., W.L. Sintjans-lot. Rott., M. Boogaerdt Jun., 1906, VIII,143,(1)p., orig. cl. w. mounted plate on frontcover. - AND 8 others, i.a. 3 by H. LAPIDOTH-SWARTH: Najaarsstemmen (Amst., (1900), orig. pict. cl.); Profieltjes (ibid., (1899?), orig. gilt cl. Upper hinge broken) and Poëzie (ibid., (1897?), 2nd ed., contemp. gilt blindst. cl., t.e.g. Owner's stamp on first free endpaper).

€ (40-60) 40
75 1108 Elburg J G 75 1108 Elburg J G
75 1108 Elburg J G 75 1108 Elburg J G
75/1108 Elburg, J.G. TYPESCRIPT LETTER SIGNED "Jan" (in ballpoint), to "Beste Kees [van de Watering]", dated "Haarlem, 8 juni 1983", 2 fold. lvs., recto only.

= Concerning peculiarities in Lucebert's poetic language, more specifically, the use of certain words, such as "pagehaar". Kees van de Watering obtained his PhD with a thesis on the subject.

WITH: Watering, C.W. van de. Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poetica. Muiderberg, Coutinho, 1979, 1st trade ed., 152p., loosely inserted "stellingen" leaf, orig. wr. - AND 3 others, i.a. I. DUCASSE, Poëzie. Dutch transl. Laurens D. Vancrevel (Amst., 1968, 2 vols., ills. by S. DUVAL and K. TONNY, orig. unif. wr., in stiff gold paper folder, obl. 8vo).

€ (80-100)
75 1109 Elsschot W 75 1109 Elsschot W
75 1109 Elsschot W 75 1109 Elsschot W
75/1109 Elsschot, W. Kaas. Amst., P.N. van Kampen & Zoon, n.d. (1942), 3rd enl. ed., (4),155p., orig. wr. and 4 ills. by J. CANTRÉ.

- Wrappers frayed/ sl. dam. at fore-edge margin and w. folds in corners.

= Page 6 without pagination and p.26 w. erroneous pagination "6". W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band F 3a. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan mijn vriend Louis Dam 16 Juni 1942. A. de Ridder" and. w. (faded) dedication "Aan Hendrik Van Huy[?]", signed [Louis Dam?] and dated "17.6.42" below.

Idem. Lijmen. I. Lijmen, II. Het been. Ibid., idem, n.d. (1943), "tweede druk" [= 1st combined ed.], 223p., ills. by H. VAN STRATEN, orig. hcl.

- Yellowed as usual; sm. owner's entry on first free endpaper, one quire bound in twice. Binding sl. soiled.

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band D/E 1.

€ (150-250) 350
75 1110 Elsschot W 75 1110 Elsschot W
75 1110 Elsschot W 75 1110 Elsschot W
75/1110 Elsschot, W. Lijmen. I. Lijmen, II. Het been. Amst., P.N. van Kampen & Zoon, n.d. (1950), 4th (= 5th) combined ed., 226p., ills. by H. VAN STRAATEN, orig. giltlettered cl.

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band D/E 5. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan Raphael Fauquez. Willem Elsschot 16 Dec. 1954".

Idem. Tsjip. Ibid., idem, n.d. (1936), 2nd enl. ed., (8),154p., orig. cl.

- Sl. foxed. Binding foxed and frontcover sl.stained.

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band H 2Aa.

€ (120-150) 160
75 1111 Elsschot W 75 1111 Elsschot W
75/1111 Elsschot, W. Pensioen. Amst., P.N. van Kampen & Zoon, n.d. (1937), 1st ed., (4),118p., orig. hcl.

- Sm. owner's entry on first free endpaper, dated "Dec. '43".

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band K 1l.

Idem. Het tankschip. Ibid., idem, n.d. (1942), 1st ed., (4),85p., orig. dec. boards by E. DOEVE.

- Badly yellowed throughout. Binding sl. soiled and rubbed at extremities.

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band L 1B.

AND 2 others by the same: Tsjip en de Leeuwentemmer. Introd. M. Gijsen (New York, 1943, orig. dec. cl. Binding stained/ dam.; Schuhmacher H/I 2/3) and De Verlossing (Amst., n.d. (1944), 2nd ed., orig. boards. Schuhmacher C 2).

€ (70-90)
75 1112 Elsschot W 75 1112 Elsschot W
75 1112 Elsschot W 75 1112 Elsschot W
75/1112 Elsschot, W. Tsjip, De Leeuwentemmer. Amst., P.N. van Kampen & Zoon, n.d. (1952), (4th combined ed.), 174p., orig. cl. w. dustwr.

- Dustwr. soiled/ sl. stained and sl. dam. along margins.

= W. Schuhmacher, Willem Elsschot in boek en band H/ I4a. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan mijn beminde kleinzoon Christiaan. Willem Elsschot 29.1.58". SEE ILLUSTRATION PLATE XXX.

€ (200-300) 300
75 1113 Engelman J 75 1113 Engelman J
75/1113 Engelman, J. "Jaagt hij hazen, jaagt hij vrouwen/ altijd keert de man verkouwen/ van zijn droomenreis weerom (...)". AUTOGRAPH POEM SIGNED "Jan E.", pen and ink, 12 lines, w. AUTOGRAPH DEDICATION "Voor Jaap, ter beantwoording van zijn haas", dated "28 Nov. '54", on the halftitle of Dichters Omnibus. Een Bloemlezing (n.pl., n.publ., 1955, orig. wr. Wrappers stained and dam. at spine-ends). Idem. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Jan Engelman", to "Hooggeachte Heer" [unidentified], dated "Utrecht, 18.2.'48", pen and ink, 1 leaf, recto and verso.

- Foxed.

= On the availability of his translation of De Barbier van Sevilla: "(...) ik [heb] één getypt exemplaar en dat ligt bij den heer Balleux van het Zuid-Nederlandsch Tooneel. (...) Ik zelf heb alleen m'n manuscript. Dat kunt u (eventueel) krijgen (...) mits u mij belooft, dat het werkelijk ongeschonden terugkomt. (...) Misschien is het gewenscht dat ik dien tekst eens laat drukken, want hij wordt nogal eens opgevraagd (...)".

AND 3 first editions by the same: Sine Nomine (n.pl., De Gemeenschap, 1930, orig. wr. w. (stained/ stengthened) dustwr., 4to), Parnassus en Empyreum (Maastr., 1931, orig. wr., w. AUTOGR. SIGNED DEDIC. "Voor den heer G. Hol, met dank voor zijn bijstand in mijn verblijf beneden den Parnassus (...)") and Tuin van Eros (Amst., 1932, ills. H. WIEGERSMA, printed in 125 copies, orig. gilt cl., 4to. Backstrip and upper margin of covers sunned. Copy printed for [ms.:] "Jeanne Moulaert", monogrammed by the printer Charles Nypels).

€ (100-150) 140
75 1114 Fieret G P 75 1114 Fieret G P
75/1114 Fieret, G.P. "Portret van de vijand der dichters". AUTOGRAPH POEM SIGNED ("G.P. Fieret, pseudoniem voor kabouter pierewiet"), dated "26 mei 1974", blue felt-tip writer, w. 4 sm. drawings of a part of a head in blank margins, 1 leaf, 40,5x32 cm., recto only.

- Some vague folds; waterstained, but text still well legilble.

ADDED: Idem. Tekeningen. N.pl., n.publ. (The Hague, Wieteke van Dort Productions), 2004, 52 plates, orig. spiralbound wr., 4to (partly w. narrow stain in blank margin). - AND 4 vols. w. poetry by Fieret, publ. by Wieteke van Dort Productions, all orig. spiralbound wr., 8vo: Lied van de hardstenen engel (n.d.), Indische en andere gedichten, Stilte steen and Van Ronsdale en het Onaards Wit (all 2006), all but one w. ills. by the author.

€ (70-90)
75 1115 Geel C J van 75 1115 Geel C J van
75/1115 Geel, C.J. van. Spinroc en andere verzen. Amst., G.A. van Oorschot, 1958, 1st ed., 147p., orig. cl. w. dustwr. Idem. Uit de hoge boom geschreven. Ibid., idem, 1967, 1st ed., 126,(1)p., orig. cl. w. dustwr. Idem. Het zinrijk. Ibid., idem, 1971, 1st ed., 205,(1)p., orig. cl. w. dustwr. - AND 3 other first eds. by the same (incl. 1 duplicate): Enkele Gedichten (1973) and Dierenalfabet (1978). Hanlo, J. Verzamelde gedichten. Amst., G.A. van Oorschot, 1958, 1st ed., 96,(5)p., orig. cl. w. dustwr. Idem. In een gewoon rijtuig. Ibid., idem, 1966, 1st ed., 279p., orig. cl. w. dustwr. - AND 1 other by the same in 2 vols.: Brieven 1931-1962/ 1963-1969.
€ (50-70)
75 1116 Gilliams M 75 1116 Gilliams M
75 1116 Gilliams M 75 1116 Gilliams M
75/1116 Gilliams, M. Winter te Antwerpen. Lier, Colibrant, 1953, 1st ed., 100,(5)p., printed in 1000 copies, orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan Jan Goossens van [signed] Antwerpen, 22 Februari 1955".

AND 5 other first eds. by the same: Elias of het Gevecht met de Nachtegalen (1936, orig. (sl. stained) cl.), Twee oefeningen (1937, orig. wr.), De man voor het venster (1943, orig. cl.), De kunst van de fuga (1953, printed in 500 copies, orig. wr.) and Gregoria of een huwelijk op Elseneur (1991, orig. cl. w. dustwr.). - ADDED: 2 others by/ on the same.

€ (60-80) 70
75 1117 Gorter H 75 1117 Gorter H
75/1117 Gorter, H. Mei. Een gedicht. Amst., W. Versluys, 1889, 1st ed., (4),194p., orig. gilt and dec. cl.

- Recto of htitle and verso of final blank yellowed/ browned as usual; occas. sl. foxed; one textleaf (p.3/4) sm. tear in blank margin (1 cm.); tiny, receding inkstain in lower blank margin of p.3-37. Spine-ends sl. worn.

€ (80-100) 80
75 1118 Gorter H 75 1118 Gorter H
75/1118 Gorter, H. Mei. Een gedicht. Amst., W. Versluys, 1893, 2nd ed., 190p., orig. gilt cl.

- Free endpapers browned. Spine sl. soiled; spine-ends rubbed.

= With SIGNED DEDICATION "Aan onzen vriend Louis Heijermans" by EMILY and HENRI POLAK, dated "22 Dec. 99" on first free endpaper.

€ (50-70) 110
75 1119 's Gravesande G H 75 1119 's Gravesande G H
75/1119 's-Gravesande, G.H. Three AUTOGRAPH POEMS and 1 TYPESCRIPT POEM, pen and ink, together 4 lvs., recto only.

= "Oudejaarsavond 1943" (21,7x14 cm., dated "31 Dec. '43". Browned; some sm. tears/ dam. in blank margins); "Te myner verjaring" (23,5x15,3 cm., dated "18 Jan. '44" and w. dedication "Alleen voor Kitty". Browned); "Moedersportret" (27,5x21,5 cm., w. the author's printed letterhead, dated "'s-Gravenhage, 2 Mei 1947" and w. autogr. note at the top to "Beste Kitty", signed "Hein" and w. footnote "Hoef je niet te bewaren, heb een afschrift. H."); "Het late leven" (typescript, 19,5x13,8 cm., dated "2 Juli 1947" and "Voor Kitty op 9 Juli, van [autogr.:] Hein". Tear on fold in margin).

€ (60-80) 60
75 1120 Haan J I de 75 1120 Haan J I de
75/1120 Haan, J.I. de. Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. Introd. G. Eekhoud. Rott., M. Boogaerdt Jun., 1908, 1st ed., XIV,318,(2)p., frontisp. portr., orig. giltlettered green cl. w. "Meijer Elte - Den Haag" at foot of spine in black lettering.

- Sm. cat. clipping on first free endpaper, otherwise fine.

Idem. Het Joodsche lied. Amst., W. Versluys, 1915, 1st ed., 233p., orig. cl., orig. frontwr. pres.

- Contents fine. Cloth fingersoiled and traces of former paper ticket on spine.

€ (50-70) 60
75 1121 Hartog J de 75 1121 Hartog J de
75 1121 Hartog J de 75 1121 Hartog J de
75 1121 Hartog J de 75 1121 Hartog J de
75/1121 Hartog, J. de. Theatre script of "Death of a rat". N.pl., n. publ., 1949, 105 cyclostyled lvs., 2 envelope cut-out lvs., contemp. gilt cl. w. red mor. letterpiece, sm. 4to.

- Binding sl. worn. Bookplate of Hans Feriz on upper pastedown; cut-out envelope lvs. bound before title-p. w. offsetting to title-p.

= Script for the play that won the author critical acclaim in London and New York in 1956. De Hartog and Feriz got acquainted through Slauerhoff. With some autograph corrections and part of the orig. envelope w. autograph address.

Erwich, A. Verzen. N.pl., the author, (1943), 34,(2 blank) typescript lvs. (recto only), tipped-in photograph of the author, orig. wr., 4to.

- Wrappers sunned; spine dam.

= Bookplate of A.M. Deering on 1st free endpaper; AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to Deering. Both Erwich and Deering were editors of the catholic fascist magazine "Veertien dagen" (1939), the latter also being an active member of the Nationaal Front, an organisation which considered the NSB to be bourgeois and only half-heartedly antisemite and revolutionary.

AND 14 other typescript/ cyclostyle/ manuscript works, i.a. H. VAN WAGENVOORDE, Opnieuw (n.pl., 1939, orig. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to "Lek" (=K. LEKKERKERKER) on title-p.) and J.W. HOFSTRA, Het huishoudboekje van den dichter Bertus Aafjes (n.pl., 1942, obl. 8vo) and works by D.A.M. BINNENDIJK, M. VAN IJZER, F. RUTTEN and G. DE MEY. - WITH: Notulen van de bijzondere vergadering van de Vereniging van Letterkundigen, gehouden op zaterdag 18 maart 1961 in Hotel Polen te Amsterdam (8 text lvs., recto only).

€ (100-150) 100
75 1122 Hattum J van 75 1122 Hattum J van
75/1122 Hattum, J. van. Van Odrimond, Millimas en anderen. Putten, C.J. Terwee, n.d. (1941), 1st ed., 67p., 17 full-p. woodengr. ills. and orig. (trifle frayed/ yellowed) pict. dustwr. by J. BEZAAN, orig. clothbacked boards. Marsman, H. Porta Nigra. Utr., De Gemeenschap, 1934, 1st ed., 57,(4)p., orig. cl. Vestdijk, S. Berijmd palet. Blaricum, De Waelburgh, 1933, 1st ed., 78p., orig. cl. w. vignette by J. CANTRÉ. Idem. Vrouwendienst. Rott., Nijgh & van Ditmar, 1934, 1st ed., 80p., orig. gilt cl. - AND 15 others, all 1st eds., i.a. N. WIJNBERG, Een brief uit Rome (Amst., etchings by the author, printed in 100 numb. and signed copies, orig. cl.).
€ (50-70) 50
75 1123 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 75 1123 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1123 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Jan van Zutphen's afscheidsmaal. 1257. Ballade. Leyden, D. Noothoven van Goor, n.d. (1857), (8)p. (incl. wr.), dated in print "Zomerlust bij Leiden 9 October 1853." at the end.

- Sl. foxed; first and last leaf loose; vague fold in blank fore-edge margin; a few tiny tears in blank margins.

= Extremely rare occasional poem, printed for the people attending the dinner to celebrate the graduation of Haverschmidts fellow student Gerard Jan Bernard Henny from Zutphen. The poem later was included in the section "Romancen" of Snikken en grimlachjes. Copy with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION in lower blank margin of the last page: "Namens wijlen den Dichter, Fr. Haverschmidt excecuteur-testamentair."

WITH accompanying AUTOGRAPH EXPLANATION, pen and ink, 1 leaf, 24,2x15,8 cm., recto only.

- Sl. foxed; brittle w. sm. chips in blank margins; a few sm. tears and horizontal middle split repaired on verso.

= I.a. giving information on G.J.B. Henny and listing the people present at the dinner. The second half of the text entirely on the person of Piet Paaltjens: "(...) Over "den minstreel, die, vier jaar geleden/ Zoo spoorloos van 't huis is verdwenen" etc. kunnen misschien eenig licht verspreiden de Leidsche Studenten Almanakken van de jaren 1856 pag 238. en volgg. en 1858 pag. 152 en 223 volgg. De driemaal herhaalde verschijning moet waarschijnlijk daarin hare verklaring vinden. Op de eerst aangehaalde plaats vindt men een kort levensberigt van den overigens niet bekenden dichter P. Paaltjens. Wij herinneren ons nog eens een gedicht van P.P. gelezen te hebben getiteld: het Doodshoofd, en een fragment in proza: de gouden ring. Beiden waren afschriften door een vriendelijken hand ons bezorgd. "Zomerlust" gelegen tusschen Leiden en de Vink was in 1857 de buitenplaats van Fr. Haverschmidt, daar schonk hij koffij na het middagmaal". SEE ILLUSTRATION PLATE XXXI.

ADDED: Nieuw Letterkundig Magazijn, year XIX, no.2 (2001), containing the article "Who's who in 'Jan van Zutphen's afscheidsmaal' van Piet Paaltjens" by Dick Welsink (p.34-38).

= With loosely inserted 2 copies of a facs. reprint of the copy of "Jan van Zuphen's afscheidsmaal (...)" from the library of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, one of which is bound in wrappers printed by De Uitvreter in 77 copies and sent as New Year's wish by Dick Welsink.

€ (1.000-1.500) 1600
75 1124 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 75 1124 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75 1124 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 75 1124 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
75/1124 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1867), 1st ed., XVI,91,(3)p., lithogr. frontisp. portrait on chine collé, orig. giltlettered blindst. cl., sm. 8vo.

- Part of both free endpapers cut off. Backstrip sl. sunned. Very good copy.

= Copy with the portrait looking to the left. With ms. dedication and sm. drawing on first blank: "Oorspronkelijke uitgaaf (zeldzaam). Aan Mr. A.E.H. Goekoop, uit dankbaarheid en vriendschap, Dr. Johs. Dyserinck 27 Mei 1911" [drawing of a roadsign, reading "Vrije wandeling", w. "Zorgvliet" written at the foot of the sign].

€ (80-100) 130