Live online bidding through 

invaluableLogo 115x38

Due to the regulations concerning the spread of the COVID-19 virus there will be
NO VIEWING DAYS (limited viewing by appointment only)
and LIVE BIDDING IN OUR AUCTION ROOMS will not be possible


Click here for the actual schedule (order and details) of this sale!

2258 - 3065     OLD AND RARE BOOKS

Page 6 of 41 Results 101 - 120 of 808
73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t
73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t
73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t73/2358 Biblia neerlandica Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden t
73/2358 [Biblia neerlandica]. Den Gheheelen Bybel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament/ Met grooter naersticheyt ende arbeyt nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden text. Louvain, B. van Grave, 1548, no pagination, num. woodcut ills., partly by H. HOLBEIN (partly repeated), 17th cent. blindst. panelled calf w. brass clasps and catches, folio.[*]

- Waterstained throughout, mainly in lower margin (first quires worse); 4th leaf w. later ms. annots. in pen and ink; new endpapers w. a few sm. library stamps and extensive 17th cent. ms. annot. on verso first blank; title-p. remargined and restored; a few lvs. cut short in outer margin or remargined; pastedowns torn. Spine-ends dam.; backstrip lacks upper portion; three dam. spots on covers.

= Darlow/ Moule 3287; Poortman I, p.122-124. Very rare first edition of the "Leuvense bijbel", translated from the Vulgate by Nicolaes van Winghe. "The frame to the title and the woodcuts in the text are like those used in W. Vorsterman's Bible of 1542." (Darlow/ Moule). "De theologen aan de hogeschool van Leuven kregen de opdracht van de landsregering een nieuwe Latijnse tekst van de Vulgaat gereed te maken. Nicolaes van Winghe, regulier kanunnik van het Augustijner klooster te Leuven, werd belast met de vertaling van de Vulgaat in het Nederduits, d.w.z. in het Brabants. In de voorrede wijst Nicolaas van Winghe er op, dat er vele valse bijbels vol met fouten waren verschenen, en dat het doel van zijn uitgave was 'valsche en incorrecte Bibelen uytter lieden handen te nemen'. Deze bijbel moest dus de plaats innemen van de Liesveldt- en de Vorstermanbijbel, die door vele Katholieken werden gelezen." (Poortman). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXII.

€ (1.000-1.500) 1100
73 2359 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament/ met grooter neersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat oprecht Latijnsch exemplaer 73 2359 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament/ met grooter neersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat oprecht Latijnsch exemplaer
73 2359 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament/ met grooter neersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat oprecht Latijnsch exemplaer 73 2359 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament/ met grooter neersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat oprecht Latijnsch exemplaer
73/2359 [Biblia neerlandica]. Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament/ met grooter neersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat oprecht Latijnsch exemplaer. Antw., H. de Laet, 1560, title-p. printed in black and red within woodcut borders, num. woodcut ills. after H. HOLBEIN THE YOUNGER and by A. NICOLAI, 20th cent. blindst. mor. over wooden covers, folio.[*]

- Lacks three leaves: OO2 and OO7 (replaced with duplicates of the preceding leaves instead) and the final blank leaf (Q6) of the New Testament; sl. yellowed throughout; occas. sl. stained; (partly crossed out) 18th cent. owner's entries in pen blank margins of title-p.; margins of title-p. strengthened on verso; several leaves reattached on later stubbs. Bound somewhat tightly.

= Belg. Typographica 468; BCNI 2734; cf. Poortman I, p.126f. STCV lists 5 copies, all incomplete. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXII.

€ (500-700) 500
73/2360 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament 73/2360 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament
73/2360 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament 73/2360 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament
73/2360 [Biblia neerlandica]. Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament. N.pl. (Emden or Kampen), Lenaert der Kinderen (= Plantin?), 1563, 24,516,(3) lvs., large woodcut printer's mark on title-p., 17th cent. calf w. richly gilt spine and mor. letterpiece, gilt boardedges, sm. 4to.[*]

- Two 17th cent. and one later owner's entries on 2nd blank; bookplate on upper pastedown; title-p. loosening. Small tear at top of spine; corners sl. showing; spine sl. cracked due to dry leather w. loss of a few small pieces. A very fine copy.

= Le Long p.669; Poortman I, p.102-104. The second Biestkens (Mennonite) bible. The story goes that this bible was printed from silver type on a ship on the North Sea. The printer, however, lived in Emden in a house named "In 't schip op de Noord-See" and referred to his very elegant, small cursive as "silver" type (Le Long: "extra cierlijck klein cursijff lettertjen"). S. Groenveld (a.o.), Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980, p.102: "Tot de fraaiste exemplaren daarvan moet nu zonder twijfel de uitgave van 1563 door Lenaert der Kinderen in Emden gerekend worden, een druk die van grote en kunstzinnige vakbekwaamheid getuigenis aflegt." "Op de loonlijsten voor 1561 en 1566 van Plantijn komt bovendien een werknemer Lenaert der Kinderen voor. Ook die heeft echt bestaan. Volgens Valkema Blouw heeft Der Kinderen enige tijd op een drukkerij in Kampen gewerkt, die Hendrik Niclaes had gesticht en waarvan Christoffel Plantijn medeëigenaar was. Uit de toegepaste lettertypen blijkt dat hij over materiaal van de Antwerpse uitgever beschikte. (...) De tolerante houding van de magistraat in deze stad maakte het mogelijk, dat hier publicaties het licht zagen die elders onmiddellijk tot activiteit van de justitie geleid zouden hebben. Om moeilijkheden voor zichzelf te voorkomen liet Plantijn de naam van zijn werknemer op het titelblad plaatsen. (...) Onder de naam Lenaert der Kinderen bezorgde Willem Geylliaert in 1563 te Embden een volgende editie. Althans, zo dacht Wijnman over de bijbel van Lenaert der Kinderen uit 1563 met het drukkersmerk van de lelie onder de doornen, zinnebeeld van de gemeente onder het kruis. De bijbel behoort echter waarschijnlijk tot de produktie van de drukkerij van Plantijn en Niclaes in Kampen, evenals het nieuwe testament van Der Kinderen uit 1562/ 1563. (...) De kanttekeningen zijn uitgebreider dan in de Biestkensbijbel van 1560. Toen beperkten die zich tot verwijzingen naar teksten in andere schriftgedeelten. Nu waren er ook noten in de marge die de lezer in staat moesten stellen een door hem gezochte perikoop of passage op te zoeken, dan wel de inhoud hiervan toelichtten." (C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers, 2nd revised ed. F.G.M. Broeyer, Haarlem/ Brussels, 1993, p.155-160). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXII.

€ (2.000-2.500) 6000
73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament 73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament
73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament 73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament
73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament 73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament
73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament 73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament
73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament 73/2361 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament
73/2361 [Biblia neerlandica]. Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. Cologne, Heirs A. Birckman, 1565, 2 parts in 1 vol., (5),CCCCI; (2),CCCV,(1) lvs., title printed in red and black within woodcut borders, 129 almost ½-p. woodcuts by VIRGIL SOLIS within renaissance borders, 18th cent. calf w. richly gilt spine, folio.[*]

- Title-p. cut short and laid down; first and final few lvs. sl. frayed along edges; upper hinge starting; first 2 quires inner margin strengthened; occas. marginal ms. annots. in pen and ink; some (finger)soiling and sl. waterstained; bookplate on upper pastedown. Binding worn along extremities; two paper tickets mounted on spine.

= The only Dutch bible (reprinted 1566) with the woodcuts by Virgil Solis, originally used for the German Luther-bible published by Feyerabend (1560), some of them adjusted to Roman Catholic views, in the new translation of Nic. van Winghe. The fine ornamental borders in early baroque style were characterised by Christoph Walther, corrector of the printer Lufft, as "Narrenwerk, Puppenwerk, Teufelswerk". Poortman I, p.129; Le Long p.625ff; Cat. Bijbeltentoonstelling XIV; not in Darlow/ Moule. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXII.

€ (800-1.000) 950
73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament 73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament
73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament 73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament
73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament 73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament
73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament 73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament
73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament 73/2362 Biblia neerlandica Den Bibel Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament
73/2362 [Biblia neerlandica]. Den Bibel, Inhoudende Het Oudt En Nieu Testament. Antw., C. Plantijn, 1566, (648) lvs., woodcut title-border, 2 half-p. woodcut maps in O.T., 9 woodcut ills. in N.T., later calf, sm. folio.[*]

- Title-p. doubled and soiled/ stained; waterstained almost throughout; first quire most lvs. sl. soiled and outer blank margins dam. and doubled; bookplate on upper pastedown. Rebacked; binding rubbed.

= Voet 709 A; Darlow/ Moule 3294; BCNI 3040; Ruelens/ De Backer 40; cat. Labore et Constantia 151; Poortman I, p. 210. The only Flemish bible (Winghe translation) printed by Plantin. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (800-1.000) 800
73 2363 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament Dat is Het nieuwe Verbondt onzes Heeren Iesu Christi In Nederduytsche na der Grieckscher waerheit overgeset Met de annotatien August Marloratus 73 2363 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament Dat is Het nieuwe Verbondt onzes Heeren Iesu Christi In Nederduytsche na der Grieckscher waerheit overgeset Met de annotatien August Marloratus
73 2363 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament Dat is Het nieuwe Verbondt onzes Heeren Iesu Christi In Nederduytsche na der Grieckscher waerheit overgeset Met de annotatien August Marloratus 73 2363 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament Dat is Het nieuwe Verbondt onzes Heeren Iesu Christi In Nederduytsche na der Grieckscher waerheit overgeset Met de annotatien August Marloratus
73/2363 [Biblia neerlandica]. Het Nieuwe Testament. Dat is: Het nieuwe Verbondt onzes Heeren Iesu Christi. In Nederduytsche na der Grieckscher waerheit overgeset. Met de annotatien August. Marloratus (...). Hier is oock byghevoecht: Eenen Kalendier Historiael met de Jaermerckten van diversche Landen, Steden en Vrijheden. N.pl., n.publ., 1568, 2 parts in 1 vol., (12 calendar),318,(12 index); 24 [of 26] lvs., nice woodcut vignette on title, 17th cent. blindst. calf, 12mo.[*]

- Lacks the final two leaves of the second part (the catechismus of the Palts); occas. cut sl. short in top and outer margins; hinges weak; upper pastedown loose. Binding sl. worn along extremities.

= Poortman I, p.115-116. The second edition of the New Testament of the Embden Reformed Bible (the so-called "Deux-Aesbijbel"), the first of the two that were published in 1568. In this edition the 'Kalendier Historiael' is still present. It was left out in the second 1568 edition, probably because of its frivolous nature. Only 5 other copies known. Very rare. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (500-700) 2000
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet 73/2364 Biblia neerlandica Biblia Dat is de gantsche Heylighe Schrift grondelic ende trouwelick Verduydtschet
73/2364 [Biblia neerlandica]. Biblia, Dat is de gantsche Heylighe Schrift, grondelic ende trouwelick Verduydtschet (...). N.pl., (J. Canin), 1571/ 1572, 5 parts in 1 vol., 5 ident. woodcut printer's marks, sl. later calf, sm. 4to.[*]

- Lacks 6 lvs. (Oo 3 and 6, Zz 1, 2, 7 and 8); title lacks upper part (±3cm.); 17th cent. owner's entry preceding the "Apocryphi"; sl. yellowed; bookplate on upper pastedown. Upper joint starting at top of spine; sl. rubbed along extremities.

= Very rare edition of the Deux-Aesbijbel, the first Dutch Reformed bible, translated by Godfried van Wingen (Old Testament) and Gillis van der Erven (New Testament) after the Luther Bible. The literature often implies the bible was printed in Dordrecht but Poortman states that this is impossible given the fact that Dordrecht was under Spanish occupation until 1572. Lelong 734-736; Poortman I, p.112-114.

€ (800-1.000) 800
73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi 73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi
73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi 73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi
73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi 73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi
73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi 73/2365 Biblia neerlandica Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi
73/2365 [Biblia neerlandica]. Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi. Antw., H. Wouters, 1576, (9),387,(6) [of 8] lvs., title and calendar printed in red and black, circular woodcut title illustration of Jesus, num. woodcut text ills., contemp. overlapping vellum, 12mo.[*]

- Lacks final two leaves (supplied in photocopy); hinges weak; waterstained (mainly in lower margin); occas. sl. fingersoiled; remnant of bookplate on upper pastedown; lower pastedown dam.

= Belgica typografica 5266; Le Long p.628. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (300-500) 800
73/2366 Biblia neerlandica Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi 73/2366 Biblia neerlandica Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi
73/2366 Biblia neerlandica Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi 73/2366 Biblia neerlandica Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi
73/2366 [Biblia neerlandica]. Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi. N.pl., "Gedruckt nae de Copie van Nicolaes Biestkens van Diest", 1579, no pagination, contemp. calf w. gilt spine, 16mo.[*]

- Professionally and heavily restored copy (mainly in the first part, i.a. title, corners etc.). Lacks two leaves (Ll1 and Ll2); (sl.) waterstained and sl. browned throughout; later owner's entry verso first blank. Spine restored w. use of leather; dam. spot on frontcover; binding sl. worn.

€ (100-150) 750
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet 73/2367 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet
73/2367 [Biblia neerlandica]. Biblia, Dat is De gantsche Heylighe Schrift Grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Antw./ Dord., J. Troyen/ P. Verhaghen, 1584/ 1583, 4 parts in 1 vol., 2 diff. woodcut printer's marks on titles, 2 woodcut maps, 1 plan, num. ills., 18th cent. blindst. calf, folio.[*]

- Occas. waterstained and fingersoiled. Lacks clasps and catches; rebacked and backstrip severely dam.

= Rare edition of the Deux-Aes bible with the letter to the Laodiceans. Typographia Batava 588; Le Long p.747; Poortman I, p.214. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIII.

€ (500-700) 750
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift 73/2368 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche Heylighe Schrift
73/2368 [Biblia neerlandica]. (Biblia: dat is de gantsche Heylighe Schrift). Haarlem, printed by Gilles Rooman for Laurens Jacobsz. (Amst.), 1596, 2 parts in 1 vol., (16),204,150; 94 lvs., 4 engr. (1x double-p.) maps, later panelled calf, folio.[*]

- Title lacks upper half and doubled; New Testament lacks final 2 lvs.; first few lvs. w. marginal repairs; sl. thumbed; new endpapers. Binding sl. chafed.

= Very rare edition of the Deux-aes bible printed in Haarlem. Le Long 749; Poortman I, 117ff; Laceulle 94; Typographia Batava 608.

€ (200-300) 850
73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament 73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament
73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament 73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament
73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament 73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament
73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament 73/2369 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament
73/2369 [Biblia neerlandica]. Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament. Antw., J. Moerentorf (and J. van Keerbergen), typis D. Vervliet & H. Swingenius, 1599, 2 parts in 1 vol., no pagination (520 lvs.: *1-4, Gothic A-Z6, Aa-Pp6, A-Z6, Aa-Ff6, Gg1-8; A-Q6, R1-10), engr. title, num. woodcut ills. by C. VAN SICHEM, some woodcut initials, 17th cent. gilt calf, both covers w. central gilt oval vignette showing Christ on the cross w. Mary and St. John, frontcover w. giltlettered "Fel sine Felle 1643(?)" and backcover w. "Galle sonder Galle", 2 brass clasps and catches, folio.

- Engr. title remargined in outer margin (new paper sl. overlapping w. engr. area) and w. old crossed-out owner's entry; partly waterstained in outer/ lower blank margin; one leaf blank corner repaired. Rebound w. use of greater part of orig leather over covers; lacks clasps.

= Illustrated Moerentorf-bible, the Old Testament containing woodcuts after H.S. BEHAM and 1 woodcut (the very first) by P. VAN DER BORCHT; the New Testament woodcuts are by an unknown artist. Poortman I, p.129f, calling for two variants of the 1599 bible, one w. the address of Moerentorf alone, the other w. that of Moerentorf and of Van Keerberghen and containing the woodcut by Van der Borcht; our copy contains the engr. title w. the address of Moerentorf alone, but also the woodcut by Van der Borcht. Darlow/ Moule 3300.

€ (500-700) 800
73/2370 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament 73/2370 Biblia neerlandica Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament
73/2370 [Biblia neerlandica]. Biblia sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt in Oudt ende Nieu Testament. Antw., J. Moerentorf and J. van Keerbergen, typis D. Vervliet & H. Swingenius, 1599, 2 parts in 1 vol., no pagination (520 lvs.: *1-4, Gothic A-Z6, Aa-Pp6, A-Z6, Aa-Ff6, Gg1-8; A-Q6, R1-10), engr. title, num. woodcut ills. by C. VAN SICHEM, some woodcut initials, contemp. blindst. calf w. brass clasps and catches.

- Occas. trifle foxed; a few lvs. at the beginning and end wormholed; leaf *ii cut short in upper margin; title sl. yellowed/ browned; later endpapers. Binding dried and rubbed; spine-ends carefully restored.

= Illustrated Moerentorf-bible, the Old Testament containing woodcuts after H.S BEHAM and 1 woodcut (the very first) by P. VAN DER BORCHT; the New Testament woodcuts are by an unknown artist. Poortman I, p.129f, calling for two variants of the 1599 bible, one w. the address of Moerentorf alone, the other w. that of Moerentorf and of Van Keerberghen and containing the woodcut by Van der Borcht. Darlow/ Moule 3300: "A revision of the Louvain Bible, based on the Clementine Vulgate of 1592, and carried out by the theological Faculty of Louvain. This became the standard Bible for Dutch Roman catholics".

€ (250-350) 475
73/2371 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament 73/2371 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament
73/2371 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament 73/2371 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament
73/2371 [Biblia neerlandica]. Biblia Sacra, Dat is de geheele heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Antw., J. Moerentorf, 1599, no pagination, engr. title, num. woodcut ills. after H. BEHAM, later blindst. and panelled calf w. brass catches, 4 cornerpieces and central piece on both covers, folio.[*]

- Engr. title loose, partly doubled and dam. along edges; first few lvs. frayed along edges and loosening; inner margin wormholed; partly waterstained in outer/ lower blank margin. Rebacked; spine-ends dam.; lacks clasps.

= The illustrated Moerentorf bible. Poortman I, p.129 ff; Le Long, p.631. Without the woodcut illustration by P. van der Borcht.

€ (200-300) 900
73/2372 Biblia neerlandica Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen door Franciscum Costerum Priester der Societyt Iesu 73/2372 Biblia neerlandica Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen door Franciscum Costerum Priester der Societyt Iesu
73/2372 Biblia neerlandica Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen door Franciscum Costerum Priester der Societyt Iesu 73/2372 Biblia neerlandica Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen door Franciscum Costerum Priester der Societyt Iesu
73/2372 [Biblia neerlandica]. Het Nieu Testament onses Heeren Iesu Christi, met korte uytlegghinghen door Franciscum Costerum Priester der Societyt Iesu. Antw., J. Trognaesius, 1614, (18),962,(35)p., engr. title, 1 woodcut historiated initial, sl. later calf w. gilt spine and mor. letterpiece, folio.[*]

- Occas. sl. yellowed; new endpapers w. paper ticket on first free endpaper. Binding worn along extremities; spine-ends dam.; upper joint splitting.

= The so called Leuvense Nieuwe Testament. This is the edition with 962 pages printed for the "Roomsgezinden". Poortman I, p.134f; Le Long p.632ff; De Backer/ Sommervogel II, p.1533,39. "Dit Nieuwe Testament is merkwaardig, omdat het is opgedragen aan de Staten van Holland en Zeeland" (Poortman). Rare.

€ (100-150) 100
73/2373 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments 73/2373 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments
73/2373 [Biblia neerlandica]. Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Leyden, P.A. van Ravesteyn for Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw, (1639), 4 parts in 1 vol., engr. general title-p., contemp. blindst. calf over wooden covers, 2 brass clasps and catches, 4 brass corner pieces, all w. engr. decoration, folio.

- Engr. title-p. remargined; occas. a few sm. stains, but on the whole contents fine. Later backstrip; spine-ends dam.; one clasp loose, but preserved.

= Warranted and dated "1639" by B. Langenes on verso of general title-p.

€ (250-350) 325
73/2374 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament 73/2374 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament
73/2374 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament 73/2374 Biblia neerlandica Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament
73/2374 [Biblia neerlandica]. Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament. Antw., P.J. Paets, 1657/ 1646, 2 parts in 1 vol., (6),1270; 468[=462],(6)p., engr. title, heraldic ill., 1244 woodcut ills. by C. VAN SICHEM after i.a. A. DÜRER, num. woodcut initials and head- and tailpieces, contemp. blindst. calf over wooden boards, w. 2 brass clasps and catches, folio.[*]

- Pagination occas. erratic but collation complete. Trifle waterstained; some marginal tears; bookplate on upper pastedown; libr. stamps on engr. title and general title. Foot of backstrip repaired w. strip of leather; backstrip creased and worn at top; both clasps w. restored fractures(?); lacks cornerpieces.

= Illustrated Moerentorf-bible, better known as the Van Sichem-bible. The New Testament with date 1646 (as it should be). Poortman I, p.134: "Steekt ver uit boven alle andere nadrukken". Darlow/ Moule 3314. WITH a loosely inserted woodcut by Van Sichem (The descent of the Holy Spirit, after H. Goltzius, 18,5x14,5 cm. Strong impression on laid paper. Hollstein 21).

€ (300-500) 950
73/2375 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments 73/2375 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments
73/2375 [Biblia neerlandica]. Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Amst., Erven P.A. van Ravesteijn, 1664, 4 parts in 1 vol., engr. title, fold. worldmap by N. VISSCHER, fold. bird's eye plan of Jerusalem, 5 fold. maps, contemp. blindst. calf over wooden covers w. 4 brass cornerpieces and a brass centrepiece on both covers, 2 brass clasps and catches, folio.

- The plan of Jerusalem and 1 map (badly) torn; contents loose(ning) at the beginning; upper hinge nearly broken (holding on cords); lower margin waterst. at the end. Backstrip loosening.

= Warranted by J.S. van Swol on verso title.

€ (400-600) 650
73 2376 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en Nieuwen Testaments 73 2376 Biblia neerlandica Biblia dat is de gantsche H Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en Nieuwen Testaments
73/2376 [Biblia neerlandica]. Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. Amst., G. de Groot, 1687, 4 parts in 1 vol., engr. title-p. w. 8 coats of arms, 16 engr. plates (1x double-p.) i.a. by G. VAN DER GOUWEN after G. HOET, contemp. calf over wooden covers w. brass clasps and catches and cornerpieces, sm. folio.

- One textleaf w. large tear; occas. (sl.) foxed/ (water)stained; new endpapers; title-p. repaired w. tape on verso. Joints starting to split; closing part of one clasps dam.

= Containing the Old and New Testament and the Apocrypha. Poortman I, p. 238.

€ (200-300) 500
73/2377 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche H Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments 73/2377 Biblia neerlandica Biblia Dat is De gantsche H Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments
73/2377 [Biblia neerlandica]. Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments (...). Amst., J. Lindenberg, 1701-1702, 4 parts in 1 vol., 1 (of 2) handcol. engr. title, 1 handcol. plate by R. DE HOOGHE, handcol. engr. title-vignette and text-vignette, all heightened w. gold, 4 fold. double-p. maps of the Holy Land etc. and 1 fold. double-p. plan of Jerusalem, all by D. STOOPENDAAL, 1 mezzotint portrait of "Henricus van Born" by A. BLOOTELING after MAES,1 engr. portrait of Johannes Colerus by J.I. WILANT after J.F. BODECKER, 128 (of 138) ills. on 64 (of 69) plates by R. DE HOOGHE, a few engr. vignettes, contemp. calf over wooden covers, w. 8 brass cornerpieces and 2 brass clasps and catches, a.e.g., folio.

- Lacks the engr. title to the Old Testament, the world map and 5 plates (no.13, 30, 35, 48, 52); fold. map of the Middle-East lacks righthand folded portion and sl. cut short in left margin; plan of Jerusalem, "Historische kaart" and the "Reysen Christi des Heyland" map margins dam. and repaired; Levant map lacks fold. flaps; some plates and text leaves sl. waterst. in upper outer corner; plates 36, 37, 38, 50, 58, 67 sl. dam. in margins; all plates doubled; new endpapers. New backstrip.

= Despite the lacking plates, the fine handcolouring (heightened w. gold) present on the 2 plates and 2 ills. listed above makes this an attractive bible. On this controversial Bible-edition Poortman I, p.140-142; on the printseries by Romeyn de Hooghe see Landwehr, R. de Hooghe as book illustrator 100 (calling for 1 more illustration).

€ (250-350) 800